ผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมฯ เพื่อให้บริการโครงข่าย ในระบบดิจิตอล

ผลการดำเนินการติดตั้งวิทยุคมนาคมฯ เพื่อให้บริการโครงข่าย ในระบบดิจิตอล