แบบฟอร์ม

แสดงผลหน้าละ รายการ
หัวข้อเรื่อง(ทั้งหมดจำนวน 51 รายการ) ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
2.64 MB Download
693 KB Download
132.41 KB Download
19.43 KB Download
402.37 KB Download
16.25 KB Download
28.4 KB Download
แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทโครงข่ายดาวเทียม
53.92 KB Download
แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทโครงข่ายเคเบิลทีวี
173 KB Download
แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทโครงข่ายไอพีทีวี (IPTV)
104 KB Download
98.74 KB Download
368.58 KB Download
12.2 KB Download
51.46 KB Download
33.33 KB Download
109.53 KB Download
68.76 KB Download
86.28 KB Download
88.66 KB Download
1.69 MB Download
118.98 KB Download
68.61 KB Download
320.33 KB Download
61.68 KB Download
122.01 KB Download
169.95 KB Download
171.3 KB Download
15.19 KB Download
34.08 KB Download
96.4 KB Download
133.92 KB Download
1.32 MB Download
134.42 KB Download
134.83 KB Download
842 KB Download
15.52 KB Download
42.91 KB Download
132 KB Download
154 KB Download
57 KB Download
86 KB Download
208.5 KB Download
210.93 KB Download
30.58 KB Download
157.7 KB Download
157.01 KB Download
104.39 KB Download
217.5 KB Download
116.75 KB Download
107.66 KB Download
104.39 KB Download