รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตฯ

แสดงผลหน้าละ รายการ
หน่วยงาน ชื่อสถานี มติที่ประชุม กสทช. มติที่ประชุม กสท. ระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ วันที่อนุญาต วันที่สิ้นสุด
2. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ครั้งที่ 2/2557 ครั้งที่ 4/2557 ตามอายุสัญญา 12 ก.พ. 2557 25 มี.ค. 2563