สำนักงาน กสทช. | ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission

หน้าแรก ผู้ประกอบกิจการวิทยุ
แสดงผลหน้าละ รายการ
จังหวัด รหัสสถานี ชื่อสถานี ชื่อนิติบุคคล มติ กสท. วันที่อนุญาต วันที่สิ้นสุด เงื่อนไข
อุดรธานี 06520147 เสกสรรเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสกสรรธุรกิจบันเทิง ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
ปราจีนบุรี 02521061 เสกสรรเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสกสรรธุรกิจบันเทิง ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
เชียงใหม่ 12520143 พิทักษ์ชุมชนเพื่อคนท้องถิ่นเชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ดี โปรเจค ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
สุโขทัย 13550011 เมืองแม่ย่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนันฐ์ญา ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
อุบลราชธานี 07520336 ตระการพืชผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมรัศ เซอร์วิส ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
กาญจนบุรี 02521178 Gift FM หนองตาบ่ง บริษัท วิตตี้ กาญจนบุรี จำกัด ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
ชุมพร 08520087 คนวัยทีน บริษัท วิตตี้ ชุมพร จำกัด ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
ปราจีนบุรี 02540118 เสียงจากโครงการหัวใจสีขาว "รวมใจรณรงค์ต้านภัยเอดส์" บริษัท ตองกล้วย จำกัด ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520293 สัมพันธ์ยานนาวา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญเพิ่มสิริ ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520291 สัมพันธ์ทุ่งครุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญเพิ่มสิริ ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
เชียงใหม่ 12520233 สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
ศรีสะเกษ 07520151 ไอซ์สเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมจิราแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
นครศรีธรรมราช 09520106 วิเศษสุขมีเดีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษสุข มีเดีย ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
ปราจีนบุรี 01520007 บ้านคลองรั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เรดิโอมีเดีย ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
ขอนแก่น 04520161 SMILE F.M. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอิร์ธ แมส มีเดีย ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
หนองคาย 06520192 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคาย เรดิโอ ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
นครศรีธรรมราช 09520032 สิชลสเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านกันภัย ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
ระยอง 02521038 ดรีม เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราจีนบุรี บรอดคาสติ้ง ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
สุโขทัย 13550014 คนบ้านนอก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉียดทุน เอฟ.เอ็ม. คนบ้านนอก ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
มหาสารคาม 05520283 เพื่อความมั่นคงคนลำพังชู ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพธานีโปรโมชั่น ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
หนองบัวลำภู 04520037 มวลชนสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สไบแพร กรุ๊ป ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
หนองบัวลำภู 04520005 เอส เอส พี เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สไบแพร กรุ๊ป ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
อุบลราชธานี 07520403 รวมพลคนบ้านทุ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลปิ่นทองทรัพย์ทวี ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
เพชรบูรณ์ 13520613 เพชรพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์เวฟ เรดิโอ ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
นครสวรรค์ 13540080 ดอกคูณ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรแสนดี ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
นนทบุรี 02520446 บางกรวย บริษัท แฟมิลี่เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
ยโสธร 07520494 เพื่อการศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
นครสวรรค์ 13540097 ไฟว์สตาร์เว็ป เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมสมบัติ กรุ๊ป ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07520672 ลูกทุ่งเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. แอนด์ พี มีเดียกรุ๊ป ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
สระแก้ว 01520478 นิว เอฟเอ็ม NEW FM ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่วนกรุ๊ป ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
แพร่ 14540011 แม่หล่าย เรดิโอ สเตชั่น แม่หล่ายพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่หล่าย ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
ขอนแก่น 04540114 สถานีวิทยุกระจายเสียงเอราวัณเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณ เรดิโอ ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
อุบลราชธานี 07520385 เพื่อเด็กและเยาวชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเอ็นเรดิโอ ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
นครสวรรค์ 13520108 ลูกทุ่งแม็กซาโก้(นครสวรรค์) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งแม็กซาโก้(นครสวรรค์) ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520067 หัวหิน เชิรฟ เอฟ. เอ็ม [Hua-Hin Surf FM] บริษัท วิสิทเตอร์ มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520068 หัวหิน บีช เอฟ.เอ็ม [Hau Hin Beach FM] บริษัท วิสิทเตอร์ มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520007 Radio Wifi เอฟ เอ็ม บริษัท วิสิทเตอร์ มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
ชลบุรี 01520053 คลิก เอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ปโซดา มีเดีย ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
หนองบัวลำภู 04520056 อีสาน เรดิโอ บริษัท หนองบัวลำภู บรอดคาสต์ จำกัด ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
สุราษฎร์ธานี 09520152 คนลีเล็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อลาภ บรอดคาสติ้ง ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
หนองบัวลำภู 04520040 แซบ เรดิโอ บริษัท หนองบัวลำภู บรอดคาสต์ จำกัด ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
บุรีรัมย์ 05520322 ลูกทุ่งแม็กซาโก้ (พุทไธสง) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งแม็กซาโก้(พุทไธสง) ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
ราชบุรี 02521170 อเมซิ่งเรดิโอ บริษัท อเมซิ่ง เรดิโอ บ้านโป่ง จำกัด ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
ฉะเชิงเทรา 02520988 วาไรตี้เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลสวัสดิ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
แพร่ 14540010 ไอเอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เอฟเอ็ม แพร่ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
นครสวรรค์ 13540068 คลื่นแห่งความสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทย์ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520252 ลั่นทุ่งทั่วไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520693 สื่อสร้างสรรค์โพนทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. แอนด์ พี มีเดียกรุ๊ป ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
สระแก้ว 01540068 ร่วมด้วยช่วยกันวัฒนานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤมล จงดี ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520352 cityradio ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฏิวัติการค้า ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
เชียงราย 14520377 ชาญชัยเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรแอนด์ธนกฤต ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
บึงกาฬ 06520196 บ้านโคกเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพันดวงรุ่งเรือง ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520520 มหาชนคนภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนภู เรดิโอ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521321 สนามคลี เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนามคลี เรดิโอ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520061 ตำบลพยุหะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 89 มิวสิค ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520068 ชุมชนวัดหนองไม้แดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 89 มิวสิค ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
ขอนแก่น 04550014 ชุมแพคอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิลกเทพ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
เชียงราย 14520375 บ่อน้ำพุเย็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพุเย็น ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520253 เสรีชนคนเชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิคมีเดีย ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520349 เชียร์เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียร์เรดิโอ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04540068 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาขาวเรดิโอ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
ชุมพร 08520110 เพื่อนคนเดินทางและการท่องเที่ยว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาหร่าย เรดิโอ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
เชียงใหม่ 12550003 Z Music station บริษัท เอทเซทเทอร่า (อีทีซี) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520116 นักบุญขุนเขา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักบุญขุนเขา ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
กำแพงเพชร 13520206 คลองขุนวัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรักษ์ กำแพงเพชร ก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
กำแพงเพชร 13520237 เพื่อการเดินทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิรักษ์ กำแพงเพชร ก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
สุรินทร์ 07520035 คนอาสา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณ์เจริญ มีเดีย ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
นนทบุรี 02520463 เพื่อความมั่นคง ไทรน้อย เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทรน้อยเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07520196 โนนสวนป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวาพิทักษ์ 5284 ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
นครราชสีมา 05520125 ที่นี่ลูกทุ่งโนนไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตฎา เรดิโอ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520190 ฝางชนูเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝางชนู เรดิโอ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
เชียงราย 14540141 แม่จัน เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย คอมมิวนิเคชั่น โปรเฟสชั่นแนล ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
ชลบุรี 01520052 คลิก เรดิโอ เตาถ่านสามัคคี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ปโซดา มีเดีย ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
สุราษฎร์ธานี 09520170 นิวเวฟ เอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวัน โปรโมชั่น ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
อุตรดิตถ์ 14520136 เวียงลับแล บริษัท น่านศรีทอง จำกัด ครั้งที่ 6/2557 17 ก.พ. 2557 16 ส.ค. 2557
ตาก 13520311 เวียงระแหง บริษัท เวียงวังปิง จำกัด ครั้งที่ 6/2557 17 ก.พ. 2557 16 ส.ค. 2557
น่าน 14520221 นันทบุรี บริษัท น่านศรีทอง จำกัด ครั้งที่ 6/2557 17 ก.พ. 2557 16 ส.ค. 2557
น่าน 14540143 นันทสุวรรณ บริษัท เวียงวังปิง จำกัด ครั้งที่ 6/2557 17 ก.พ. 2557 16 ส.ค. 2557
นนทบุรี 02520418 คนรักษ์ถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซีพีกรุ๊ป ครั้งที่ 6/2557 17 ก.พ. 2557 16 ส.ค. 2557
ปทุมธานี 02520526 ทูเดย์ เรดิโอ บริษัท ไทยไฮฟู๊ด จำกัด ครั้งที่ 6/2557 17 ก.พ. 2557 16 ส.ค. 2557
นครนายก 02521039 เสียงจากโครงการรักษ์ไทย "ประชาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" ชุมชนไทยพวน วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครนายก บริษัท ตองกล้วย จำกัด ครั้งที่ 6/2557 17 ก.พ. 2557 16 ส.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520110 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด ครั้งที่ 6/2557 17 ก.พ. 2557 16 ส.ค. 2557
กำแพงเพชร 13520257 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด ครั้งที่ 6/2557 17 ก.พ. 2557 16 ส.ค. 2557
สุรินทร์ 07520106 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จังหวัดสุรินทร์ บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด ครั้งที่ 6/2557 17 ก.พ. 2557 16 ส.ค. 2557
ปทุมธานี 02520510 คนโอคลา เรดิโอ บริษัท 168 เฟิร์ส ฟ้า แฟร์ จำกัด ครั้งที่ 6/2557 17 ก.พ. 2557 16 ส.ค. 2557
ระยอง 01520260 คนบ้านค่าย บริษัท แฮปปี้ นาซ่า เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
ปทุมธานี 02520009 Good Health Radio บริษัท แฮปปี้ นาซ่า เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
อุดรธานี 06520055 เซียงบัว เรดิโอ บริษัท แฮปปี้ นาซ่า เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
ปทุมธานี 02520504 คนชานเมือง บริษัท แฮปปี้ นาซ่า เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02521435 อ้อมใหญ่ นาซ่า เรดิโอ บริษัท แฮปปี้ นาซ่า เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
อ่างทอง 02520629 คลื่นเอกลักษณ์ไทย บริษัท แฮปปี้ นาซ่า เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520222 เฟรช เอฟ เอ็ม บริษัท มีกิน มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05540064 โฮมเวฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที. มีเดีย กรุ๊ป ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
บึงกาฬ 06520247 วทท.โนนก่อเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาชื่นเรดิโอ ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
หนองคาย 06520251 ศิลา เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาชื่นเรดิโอ ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
พิษณุโลก 13520388 SME.Radio บริษัท พิษณุโพสต์ มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
ลำพูน 12520165 วิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ลูกทุ่ง เอฟเอ็ม 90.50 ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
ลำพูน 12520299 เต็มร้อย เรดิโอ ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภิวงศ์มีเดีย99 ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
จันทบุรี 01520441 โอเคสเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี แคร์ ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
ระยอง 01520335 วิทยุท้องถิ่นไทย วทท. ปากน้ำประแส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประแสร์ สเตชั่น ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
นครพนม 06520414 วิทยุท้องถิ่น อ.นาหว้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาหว้า เรดิโอ ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
อุตรดิตถ์ 14520101 คนบ้านดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์ มีเดีย ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
นครสวรรค์ 13540053 คนน้ำทรง (ทองคำเรดิโอ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุสรณ์ อีเล็คทริค ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
สุโขทัย 13520360 แม่ถันเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ถันเรคคอร์ด ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
สกลนคร 06540041 ลูกทุ่ง วี.ไอ.พี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุภูไทบันเทิง ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
สุรินทร์ 07520055 ตำบลสำโรงทาบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาโนชญ์ ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521228 ลูกทุ่งประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 99 เรดิโอ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520211 วิถีชุมชน เพื่อคนพอเพียง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียดีมีเดีย102 ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02550014 ไลท์สตาร์ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์สตาร์ เรดิโอ ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
นครราชสีมา 05520015 สมัชชาเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัชชาเรดิโอ 10075 ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
ปทุมธานี 02520527 นวนคร อีซี่เวฟเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรินทร์รักษ์ธุรกิจโฆษณา ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
สงขลา 11520016 โกลเดนท์ฟิชเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเดนท์ฟิช เรดิโอ ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
เพชรบูรณ์ 13520630 แฟมิลี่ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ เรดิโอ 105.25 เมกกะเฮิร์ต ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
สตูล 11520146 สมาย เรดิโอ สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายเรดิโอสตูล ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
แพร่ 14540107 คลื่นทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงแพร่ เจริญกิจ ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
เลย 04540074 เอราวัณ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณ เรดิโอ ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520058 ประชาคมไทย บริษัท ศรีวิชัย ครีเอชั่นเฮ้าส์ จำกัด ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07540038 คนโพธิ์ชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านค้ำคูณ กรุ๊ป ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520337 โมโซ แชนเนล บริษัท โมโซ แชนเนล จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สระแก้ว 01520499 ลูกทุ่งแม็กซาโก้(สระแก้ว) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งแม็กซาโก้(สระแก้ว) ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
อุทัยธานี 13520177 ลูกทุ่งแม็กซาโก้(อุทัยธานี) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งแม็กซาโก้(อุทัยธานี) ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สุรินทร์ 07520107 ลูกทุ่งแม็กซาโก้(สุรินทร์) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งแม็กซาโก้(สุรินทร์) ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นครราชสีมา 05520135 ลูกทุ่งแม็กซาโก้(นครราชสีมา) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งแม็กซาโก้(นครราชสีมา) ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สุโขทัย 13550015 ลูกทุ่งแม็กซาโก้(สุโขทัย) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งแม็กซาโก้(สุโขทัย) ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07520234 ลูกทุ่งแม็กซาโก้(ศรีสะเกษ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งแม็กซาโก้(ศรีสะเกษ) ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520487 ลูกทุ่งแม็กซาโก้(กาฬสินธุ์) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งแม็กซาโก้(กาฬสินธุ์) ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชลบุรี 01520160 เพื่อชุมชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเก่า เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520078 คลื่นตะวัน บริษัท 168 เฟิร์ส ฟ้า แฟร์ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05520320 ภูมิใจเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520223 เฟิร์ส เรดิโอ บริษัท 168 เฟิร์ส ฟ้า แฟร์ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520355 บางพลีน้อย เรดิโอ บริษัท สิงห์ทอง โปรโมชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ตาก 13520292 SKY WAVE RADIO ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี แฮปปี้ทาม ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521304 วิทยุธุรกิจเพื่อความมั่นคงสุพรรณบุรี บริษัท โอเคเลิฟเรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
มุกดาหาร 07540083 วิทยุเครือข่ายเพื่อความมั่นคง จังหวัดมุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเวฟโปรดักชั่น กรุ๊ป ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ขอนแก่น 04520074 Metro radio ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยหาญ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชลบุรี 01520236 Hotline Radio Pattaya ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็ม. โปรดักชั่น ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520437 ต้นน้ำชี เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ้งนาง เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
หนองคาย 06540091 คนรักท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคา เน็ตเวิร์ค ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520051 คนร่มเกล้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนร่มเกล้า ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชลบุรี 01520042 คนรักถิ่น เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนรักถิ่น เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
บึงกาฬ 06520212 ปากคาดโนนศิลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากคาด ซาวด์ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
มุกดาหาร 07520716 คนด่านคำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ซี พี เรดิโอ (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520030 ชื่นฤทัยในธรรม บริษัท บุญนำ 1282 จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520698 หนองทัพไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 8850 เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520020 TN Radio มีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติธเนศสถาปัตย์ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ตราด 01520443 เกาะช้างเรดิโอ บริษัท บุษย์กาญจณ์มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ตราด 01520462 แฟมิลี่นิวส์ เรดิโอ บริษัท บุษย์กาญจณ์มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520682 ใหญ่ชัยมงคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเปอร์ มีเดีย กรุ๊ป ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
น่าน 14540087 ปลายฟ้า วาไรตี้ บริษัท เอ็ม เอ็น มิวสิค จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สกลนคร 06520304 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุท้องถิ่นแมดนาท่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นนทบุรี 02520407 TOP RADIO วิทยุเพื่อสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรม บริษัท ทองธนทวี จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520613 คนพนัญเชิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเปอร์ มีเดีย กรุ๊ป ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ปทุมธานี 02520472 พีเอ็ม. มีเดียพลัส บริษัท พีเอ็ม. มีเดีย พลัส จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นครปฐม 02521356 คลื่นเพื่อครอบครัว บริษัท เสียงสำราญ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชลบุรี 01520223 สัตหีบสดชื่น เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสมุนไพร 45 ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สุโขทัย 13520372 สุโขทัยสยาม เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัย สยาม เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สระบุรี 02520937 โอเคลูกทุ่งสระบุรี บริษัท บี.พี.เค.เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520057 คงกุลเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงกุลเรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
จันทบุรี 01520440 อีสานสัมพันธ์จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวิทยุและโทรทัศน์จันทบุรี ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นครสวรรค์ 13540098 ไฟว์สตาร์เว็ป เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมสมบัติ กรุ๊ป ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ขอนแก่น 04550007 คนรักถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุงพินเอนเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ยะลา 11520291 ร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย สลาตัน (2009) ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สระบุรี 02520891 ทริปเปิ้ลสตาร์ เอฟเอ็ม วัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลสตาร์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
มุกดาหาร 07540112 คำชะอีสี่มุมเมือง เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำชะอีสี่มุมเมือง เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชลบุรี 01520123 แอท เรดิโอ บริษัท แอท เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ตรัง 11520169 นาบินหลา เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาบินหลา เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520073 คลื่นคนรักเสียงเพลง (LOVE RADIO) ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคนเดิล ไล้ท์ เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นราธิวาส 11520316 มือนารอ บริษัท นารา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
พิจิตร 13520550 วทท. วังแดงเอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สร้างทรัพย์ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สงขลา 11520039 ท้องถิ่นไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะหม้อ เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นราธิวาส 11520322 สูงาฆอเลาะ บริษัท นารา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สุราษฎร์ธานี 09520149 คนกันเอง บริษัท บัส คิว ดี มีเดี่ย จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
พิจิตร 13520551 วทท. วันเบสท์เวย์เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอบีอาร์ มีเดีย ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ตาก 13520281 เฟสต้าโปรโมชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟสต้า โปรโมชั่น ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นครราชสีมา 05520128 ไทยสมบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดิโอ โคราช 7 ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นครราชสีมา 05540071 คนลำตะคอง สีคิ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนลำตะคอง เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520454 เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษประดิษฐ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07520164 ชุมชนคนบึงบอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมชนคนบึงบอน ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สิงห์บุรี 02520789 คนเมืองสิงห์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทำ วิทยุ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชลบุรี 01550001 BOOM บริษัท บูมมีเดีย ครีเอชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ตาก 13520314 อนุรักษ์เพลงเก่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แผ่นดินแม่ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นครราชสีมา 05520263 อสม.โนนสูงสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีวิทยุ อสม.โนนสูงสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520419 ความรู้สู่ชุมชนชัยภูมิ บริษัท ซีเนมาเทค จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
พิษณุโลก 13520471 ร่วมด้วยช่วยกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจบี สปาเรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สุโขทัย 13520357 แฟมิลี่ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรีมา เอ็นเตอร์ไพรส์ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชลบุรี 01520181 ร่วมด้วยช่วยสังคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ตเวิร์คบางละมุง ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07540103 สัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหัสชัย เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นนทบุรี 02520474 DMB RADIO บริษัท สไมล์ ลัคกี้ เน็ตเวิร์ค จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521280 ดี เรดิโอ (D-Radio) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงเดือน เทรดดิ้ง ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นครราชสีมา 05540050 มะเริงร่วมใจ (we radio) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู เฮ้าส์ อินเตอร์ มิเดียกรุ๊ป ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ขอนแก่น 04520117 คลื่นเสียงทิพย์พิมานธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสานบ้านเฮา ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นครราชสีมา 05520044 คนประโดก บริษัท วัน ดัน ฟัน จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520275 hi radio วิทยุที่ทักทายคุณได้ทุกวัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัย เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นครปฐม 02521344 กลางคูเวียง เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลางคูเวียง เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นนทบุรี 02520445 บัวทองสแควร์ เรดิโอ บริษัท บ้านทรงไทย จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ภูเก็ต 10520136 อันดามันฮิต สเตชั่น บริษัท อันดามันฮิต สเตชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชลบุรี 01550002 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา บริษัท แม็กซ์ เรดิโอ มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
เชียงราย 14550011 พี เค เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แผ่นคำ(พี เค) ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ชัยนาท 02520857 สัมพันธ์ซัน เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์ โฟร์ สตาร์ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
เพชรบูรณ์ 13520602 นครบาลเพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์เวฟ เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นราธิวาส 11540004 เพื่อประชาชนคนโก-ลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โก-ลก เรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
พิจิตร 13520529 ท้องถิ่นไทย ตะพานหิน เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยา มีเดีย ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
พิจิตร 13520548 วทท. ไทยมุสลิมเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมุสลิมเรดิโอ ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
ราชบุรี 02521174 ไอที สเตชั่น เลิฟ บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ราชบุรี 02521175 ไอที สเตชั่น ฮอต บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ราชบุรี 02521173 ไอที สเตชั่น บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ราชบุรี 02521152 เรดิโอ โอเค ฮอต เมืองคนงาม บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ราชบุรี 02521139 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มายเฮ้าส์ บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ราชบุรี 02521149 เรดิโอ โอเค ลูกทุ่ง เมืองคนงาม บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ภูเก็ต 10520124 เรดิโอ โอเค เลิฟ จังหวัดภูเก็ต บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520681 ลูกทุ่งแม็กซาโก้ (สาขาร้อยเอ็ด) บริษัท ลูกทุ่งแม็กซาโก้ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ชุมพร 08520085 ลูกทุ่งแม็กซาโก้ (สาขาชุมพร) บริษัท ลูกทุ่งแม็กซาโก้ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 04520256 ลูกทุ่งแม็กซาโก้ (สาขาขอนแก่น) บริษัท ลูกทุ่งแม็กซาโก้ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
สุรินทร์ 07520111 ลูกทุ่งแม็กซาโก้ (สาขาสุรินทร์) บริษัท ลูกทุ่งแม็กซาโก้ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
เพชรบูรณ์ 13520567 ลูกทุ่งแม็กซาโก้ (สาขาหล่มสัก) บริษัท ลูกทุ่งแม็กซาโก้ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
พิจิตร 13520486 ลูกทุ่งแม็กซาโก้ (สาขาพิจิตร) บริษัท ลูกทุ่งแม็กซาโก้ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520004 FM 93 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีระติยา ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
หนองบัวลำภู 04520030 บลูเวฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์เรดิโอ หนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
หนองบัวลำภู 04520049 สไมล์เวฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์เรดิโอ หนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
นนทบุรี 02520470 เมืองนนทบุรี บริษัท แฟมิลี่เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
นนทบุรี 02520468 แฟมิลี่ เรดิโอ บริษัท แฟมิลี่เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
นนทบุรี 02520451 บางใหญ่ บริษัท แฟมิลี่เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
นนทบุรี 02520447 บางบัวทอง บริษัท แฟมิลี่เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ปราจีนบุรี 02521020 บ้านเมืองใหม่ประจันตคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ปราจีนบุรี 02521081 บ้านสร้าง เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ปราจีนบุรี 02521021 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
นครปฐม 02521407 รักษ์สุขภาพและความสมานฉันท์ บริษัท บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
นครปฐม 02521406 รักษ์สุขภาพ บริษัท บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520071 คลื่น เฮลตี้ แอนด์ ยูนิตี้ บริษัท บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520060 คนรักษ์สุขภาพและความสมานฉันท์ บริษัท บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520241 ยูนิตี้เรดิโอ บริษัท บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521187 คนบ้านเรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองกาญจน์บ้านเรา ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
จันทบุรี 01520363 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวิทยุและโทรทัศน์จันทบุรี ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ปราจีนบุรี 02521025 บ้านโคกอุดม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.อาร์. สตูมิวสิค ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520653 คนพัฒนา เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ บริษัท สิงห์ทอง โปรโมชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520364 พัฒนาสุข เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ บริษัท สิงห์ทอง โปรโมชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520366 เทพารักษ์ เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ บริษัท สิงห์ทอง โปรโมชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520654 คนบ้านเกาะ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ บริษัท สิงห์ทอง โปรโมชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520363 สิงห์ทอง เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ บริษัท สิงห์ทอง โปรโมชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520370 แพรกษาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ทอง โปรโมชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
จันทบุรี 01520382 ท้องถิ่นสัมพันธ์ จันทบุรี วิทยุข่าวสารเพื่อความมั่นคงของรัฐเครือข่ายกองทัพภาคที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีดี โปรโมชั่น ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
จันทบุรี 01520384 ท่าใหม่สัมพันธ์จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีดี โปรโมชั่น ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
พิจิตร 13520527 ต้นอ้อ เรดิโอ station 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี-พาวเวอร์ มีเดีย ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05550008 เคเอส เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส มีเดีย กรุ๊ป ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
สระแก้ว 01520477 ตำบลวังสมบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแฟมิลี่ สรรพสินค้า ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ระนอง 03520006 แฮปปี้ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี. โครเมี่ยม ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520613 คนวังยาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนวังยาว เรดิโอ ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ภูเก็ต 10520084 MAZZ RADIO บริษัท นิยา มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521290 บ้านเราชาวอู่ทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยา มีเดีย ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
สุรินทร์ 07520123 สระโบราณ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระโบราณมีเดียกรุ๊ป ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ปทุมธานี 02520567 ธัญบุรีเรดิโอ บริษัท ประธานพร เซอร์วิส จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
สกลนคร 06520287 คนภูเขาเผ่ากะเริง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสง่าเภสัช ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520074 เพื่อความมั่นคง ถ้ำทองพัฒนา เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ้ำพรรณรา 895 ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
อุทัยธานี 13520154 คนอุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย 975 ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12540072 แม่โจ้ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่โจ้ เรดิโอ มีเดีย กรุ๊ป ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ระยอง 01520323 เรดิโอ โอเค ฮอต จังหวัดระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (ระยอง) ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520019 คนรักษ์ท้องถิ่น (คนหัวหิน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (หัวหิน) ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ยโสธร 07520522 โอเคลูกทุ่งยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (ยโสธร) ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ยโสธร 07520523 โอเคฮ๊อตยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (ยโสธร) ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
อุดรธานี 06520085 ประชาคมหมากแข้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ระยอง 01520262 คนเมืองระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (ระยอง) ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
อุดรธานี 06520042 คลื่นมหาชนคนประชาธิปไตย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ระยอง 01520321 เรดิโอ โอเค ลูกทุ่ง จังหวัดระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (ระยอง) ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
นครปฐม 02521411 เรดิโอ โอเค ลูกทุ่ง นครชัยศรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (นครปฐม) ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
อุดรธานี 06520037 คลื่นคุ้มครองผู้บริโภค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (อุดรธานี) ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ตรัง 11520184 ลั่นทุ่งทั่วไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ตเวิร์ค ตรัง ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ระยอง 01520322 เรดิโอ โอเค เลิฟ จังหวัดระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (ระยอง) ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 04520081 wet radio บริษัท ยูบาร์ ขอนแก่น จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
อุดรธานี 06520007 KIIS FM บริษัท คาร์บอนเทกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
นนทบุรี 02520394 พีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ บริษัท พีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
นนทบุรี 02520396 พีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ บริษัท พีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520180 พีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ บริษัท พีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520017 เกษตรสามัคคี MIX FM บริษัท เอพลัส นครราชสีมา จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
สุรินทร์ 07520041 คิส เอฟ เอ็ม บริษัท เอพลัส สุรินทร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
อุดรธานี 06520144 สยามชัย เรดิโอ อุดรธานี บริษัท เรดิโอไทย จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 04520247 สยามชัย เรดิโอ ขอนแก่น บริษัท เรดิโอไทย จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 04520238 เมืองสยามวาไรตี้ บริษัท เรดิโอไทย จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520229 สยามชัย เรดิโอ นครราชสีมา บริษัท เรดิโอไทย จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 04520230 ลูกทุ่งนัมเบอร์วัน บริษัท เรดิโอไทย จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520623 สยามชัย เรดิโอ ร้อยเอ็ด บริษัท เรดิโอไทย จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
พังงา 10520055 สยามชัย เรดิโอ พังงา บริษัท เรดิโอไทย จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
สระบุรี 02520928 สยามชัย เรดิโอ สระบุรี บริษัท เรดิโอไทย จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520670 ลั่นทุ่งบ้านนางงาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520581 OK LOVE ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520700 หมอลำดังร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
สิงห์บุรี 02520809 ฟาร์เมอร์ เรดิโอ บริษัท เจริญเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520645 พัฒนาอำเภอเสนา บริษัท บ้านสุขภาพดีเรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520661 โพธิ์ศรีสว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ศรีสว่าง เรดิโอ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
หนองคาย 06520194 สถานีวิทยุธุรกิจตำบลบ้านหม้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนต์ชัย เน็ตเวิร์ค ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ตรัง 11520157 เมืองตรังเรดิโอ บริษัท กันตัง เรดิโอ นิวส์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (2550) จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ระยอง 01520297 พลาซ่า เรดิโอ บริษัท พลาซ่าเรดิโอ สื่อโฆษณา จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ราชบุรี 02521171 เอ็มเจเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ. เรดิโอ 2012 ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
มุกดาหาร 07520732 พิรุณกิจ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็คแฮม มีเดีย ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ระยอง 01520349 หนองพะวาสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางบุตร เรดิโอ สเตชั่น ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520092 เคซี เรดิโอ บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
หนองคาย 06520253 สพานทอง เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สพานทองเรดิโอ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520262 อนุสาวรีย์ย่าโม บริษัท ดี พลัส มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
พิษณุโลก 13520460 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหมายธุรกิจ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
พิษณุโลก 13520461 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหมายธุรกิจ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520136 พรหมคุณเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมคุณเรดิโอ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ยโสธร 07520459 คนรักถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรวาสื่อสาร 2012 ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
สุรินทร์ 07520108 วทท. ตะโนนประสานใจ บริษัท เพื่อนแท้เพื่อนไทยกรีนไลฟ์ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520028 ยู แอนด์ ไอ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ไอ (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
กำแพงเพชร 13520246 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท-สยาม ธุรกิจ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521223 เมืองกาญจน์ เอฟ เอ็ม บริษัท ศรีกาญจน์ พนม จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
สระบุรี 02520885 ฅนสระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนกันเอง โปรโมชั่น ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
เชียงราย 14520447 สายปัญญา สกายเวฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายปัญญา เร็ดคอร์ด แอนด์ สตูดิโอ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
สระบุรี 02520926 สกาย เรดิโอ มีเดีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต๋อ แอดเวอร์ไทซิ่ง เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 04520237 ศรีบรีรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามธุรกิจบรอดคาสติ้ง ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ฉะเชิงเทรา 02520983 ภูมิใจฉะเชิงเทรา บริษัท แอบโซลูท โกลส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
กำแพงเพชร 13520245 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท-สยาม ธุรกิจ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ชลบุรี 01520221 สวช.อำเภอบ้านบึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบึง แอด แอนด์ เอ็น ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
พิจิตร 13520556 สวัสดี เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำรณสื่อสาร ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ลพบุรี 02520736 คนรักถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอฟเอ็ม มีเดีย ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520035 คลื่นลูกทุ่งมหาชนคนลาดยาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจิตรา เจพี มีเดีย ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
สระบุรี 02520941 แฮปปี้เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซีมีเดีย ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520062 นพเก้าเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมมณี กรุ๊ป ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
สระบุรี 02520895 ประเสริฐสุข เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนกันเอง โปรโมชั่น ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
สงขลา 11520049 บัสสเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัส สเตชั่น เรดิโอ และธุรกิจ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
สระบุรี 02520930 สระบุรีซิตี้ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซีมีเดีย ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ชลบุรี 01520064 All Fm media บริษัท ออล เอฟ เอ็ม มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520387 อิเทอร์นอล บริษัท อิเทอร์นอล เอฟเอ็ม คลับ จำกัด ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ชัยภูมิ 05540053 คนเนินสง่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนินสง่า เรดิโอ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05520273 Family FM สถานีส่งเสริมสถาบันครอบครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น วาย อี เรดิโอ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ลพบุรี 02520784 อำเภอโคกสำโรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรครูโคกสำโรง ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ลพบุรี 02520732 คนทางเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวุธ แอดเวอร์ไทซิ่ง ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520396 เมืองวารินชำราบ บริษัท จีเอ็ม มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521278 สไมล์ออน เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ออน เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
พิษณุโลก 13520499 สมูธ เอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมูธ เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ชุมพร 08520111 เฟริส์เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
พิษณุโลก 13520385 เลิฟ เอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520398 คนระเหวฯเฉลิมพระเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซีคอน ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ยโสธร 07520460 คนรักถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.ยโสธร กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กำแพงเพชร 13520221 ทรายทอง เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชราวุฒ ซัพพลาย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
สงขลา 11520103 หาดใหญ่สเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สเตชั่น ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 04540057 รักธรรมชาติ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์ธรรมชาติ เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520621 คนโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรามเรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
อุบลราชธานี 07540159 คนนานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานครเรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520036 คลื่นลูกทุ่งมหาชนคนหนองบัว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจิตรา เจพี มีเดีย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520054 เจ พี FM ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจิตรา เจพี มีเดีย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ปทุมธานี 02520550 มวลชนคลองหลวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเลิศ กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ลพบุรี 02520764 ลูกทุ่งเมืองละโว้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญานีการค้า ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
อุดรธานี 06520041 คลื่นมวลชนคนทุ่งฝน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลื่นมวลชนคนทุ่งฝน ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ชลบุรี 01520044 คนรักแหลมฉบัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวย เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05520280 Bry เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีอาร์วาย เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นนทบุรี 02520438 ทีอรุณ เรดิโอ บริษัท ทีอรุณ จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ระยอง 01520268 คลองน้ำหู ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ชัยคอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงราย 14520424 ลุ่มน้ำคำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนยาวิชัย อิเลคทริค ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ราชบุรี 02521168 บ้านไทยไม้สักทอง เรดิโอ บริษัท บ้านไทยไม้สักทอง จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ปราจีนบุรี 02521024 บ้านโคกพนมดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชลิต ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
แพร่ 14520181 คนร้องกวาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มยุราธุรกิจโฆษณา ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
สุราษฎร์ธานี 09520189 กรีนเอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจอยเรดิโอ 2012 ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520120 เหมมณีแฟมิลี่ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมมณี กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520125 เอเซียซิตี้ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมมณี กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ฉะเชิงเทรา 02520969 แปดริ้ว Today เรดิโอ บริษัท สองฝนเรดิโอโปรดักชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ลำพูน 12520336 แฮปปี้เรดิโอ ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเคเรดิโอมีเดีย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครพนม 06520370 เรณูนคร เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรณูนคร เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ระยอง 01520324 ลูกทุ่งเมืองแกลง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งเมืองแกลง ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520022 ก้าวหน้าเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรรศนียา มาร์เก็ตติ้ง ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงราย 14520436 เวียงเชียงรุ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุเวียงเชียงรุ้งป่าซางเอฟเอ็ม ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07520194 ไทยน้อมเกล้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อมเกล้าเรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
สระแก้ว 01520502 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อวิทยุสระแก้ว ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520224 ลูกทุ่งมหาชนคนจักราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริงจัง เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครปฐม 02521341 Radiobanglen ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งแสง เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
พะเยา 14520263 เพื่อความมั่นคง อำเภอปง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิชัย มีเดีย กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
พิจิตร 13520505 MAX RADIO ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี มิกซ์ มาร์ท ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520237 ไมตรีจิต บริษัท วี.เอส.วาย.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09540002 ขอนหาด เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนหาดเรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520349 ตำบลในคลองบางปลากด ห้างหุ้นส่วนจำกัด 94.75 พระสมุทรเจดีย์ มิวสิค ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520322 คลื่นสามารถ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรเทิงมีเดียกรุ๊ป888 ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520383 เพื่อความมั่นคง สื่อสารสองใจสื่อใสสองชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรเทิงมีเดียกรุ๊ป888 ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520118 วัดพรหมจริยาวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แฮม ซ็อพ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520128 สวรรค์วิถี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แฮม ซ็อพ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520089 คลื่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์คูณทวี ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520529 เจมส์ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ มีเดีย เน็ตเวิร์ค 105 ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520449 เอเนอร์ยี่ เอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ มีเดีย เน็ตเวิร์ค 105 ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
พิจิตร 13520518 คนวังหว้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพล คอมมูนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520585 NICE FM ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ เอฟเอ็ม วังน้อย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครปฐม 02521439 เอเชียเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอตส์ เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520172 พระราม 2 เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระราม 2 เรดิโอ เอฟเอ็ม 93.25 ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงราย 14520339 คนรักถิ่นแม่สรวย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิน เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ยะลา 11520276 คนพร่อนสตาร์ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม สตาร์ เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ราชบุรี 02521147 ราชบุรีสัมพันธ์ บริษัท วีนัส ราชบุรี กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520683 วี เอฟเอ็ม สมาร์ท เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยา มีเดีย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เพชรบุรี 02521522 บ้านท่าคอย บัดดี้สเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้สเตชั่น ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
อุทัยธานี 13520176 โมเดิลเอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเทเลคอมเซลล์แอนด์เซอร์วิส ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
หนองบัวลำภู 04520047 ส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเน๊าะกรุ๊ป ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
หนองบัวลำภู 04520046 ส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นไทย กฤษณะเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะอู่เงินอู่ทอง 94 ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ฉะเชิงเทรา 02520945 ไลอ้อนเรดิโอ เอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลอ้อนมีเดีย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520280 ก่อน้อย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อน้อย วิทยุพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 04520235 แวงใหญ่ ซิตตี้ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนโก เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ยโสธร 07520478 ท้องถิ่นดอนย่าหล่าพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซดเอฟเอ็ม ยโสธร ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520196 เพื่อประชาชนปากช่อง บริษัท วัน ดัน ฟัน จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520052 เมืองปราณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดคิด แอนด์ บี โพรเกร็ส ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05540056 คนบ้านหัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิไลลักษณ์ เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 04520183 ม่านฟ้าเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่านบันเทิง ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
แพร่ 14540058 HAPPY WAVE ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใสเหมือนแก้ว ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521234 ทีเอ็มเรดิโอสเตชั่น วิทยุ อ. ท่าม่วง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มเรดิโอสเตชั่นเน็ทเวิร์ค ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
อ่างทอง 02520696 คนโพธิ์ทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุชุมชนคนโพธิ์ทอง ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
สระแก้ว 01520476 เพื่อความมั่นคง พีซเวฟเขาฉกรรจ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซเวฟเขาฉกรรจ์ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ปราจีนบุรี 02521014 เซียนซือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.อาร์ สตูมิวสิค ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
สงขลา 11520128 โอทาม เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอทาม กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520203 Youth Crazy บริษัท เพชรน้ำหนึ่งเรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
มุกดาหาร 07520713 Music Channel ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกดาหารแมสมีเดีย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520112 สบาย เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านกันภัย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ปราจีนบุรี 02521008 คนรักถิ่นโคกอุดม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ เรดิโอมีเดีย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ปทุมธานี 02520573 สุขภาพดี Radio ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขภาพดี เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520130 ตรีนิตี้ เรดิโอ บริษัท ประสาเพื่อน จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
มุกดาหาร 07520717 คนรักมุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหค มีเดีย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงราย 14540129 หนองแรด เอ็นจี เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองแรด เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07520201 บุญชัย เรดิโอ บริษัท มิตรภาพสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 04540016 ตำบลโนนทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องนุชเรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงราย 14540047 น้ำเพชรเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อประชาชนคนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
มุกดาหาร 07540133 โอเคเรดิโอ นิคมคำสร้อย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเคเรดิโอ นิคมคำสร้อย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กำแพงเพชร 13520185 ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์การค้ากำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520486 คนรักภูพาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนวดสุนทร ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520525 ยิ้มสยาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนวดสุนทร ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
มหาสารคาม 04520441 สถานีลูกทุ่งไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธณบดีณ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520476 คนสี่แยกซำโพธิ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แยกซำโพธิ์ เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520031 คนชนบท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนชนบทเรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงราย 14520359 เชียงรายเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครปฐม 02521343 TC GROUP ร่วมใจ 2 บริษัท ที.ซี.เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520019 TC GROUP ร่วมใจ 1 บริษัท ที.ซี. เรดิโอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ลำปาง 14520092 เสียงประชาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซิมั่มวอยซ์มีเดีย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ภูเก็ต 10520117 เพื่อนเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนด์มัลติมีเดียกรุ๊ป ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ชลบุรี 01520170 เฟรชชี่เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทุมพร มีเดีย ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
พังงา 10520056 ดอกส้านเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกส้าน ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ยโสธร 07520461 คนรักถิ่น เสียงจากยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพอักษรกรุ๊ป ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
พิษณุโลก 13520455 ณัฐเรดิโอ บริษัท ณัฐเรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520096 ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ บริษัท เค.พี เจ เรียล เอสเตท จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
หนองบัวลำภู 04520050 สื่อสร้างสรรค์สังคมคลื่นมหาชนคนท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี ซี เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520032 คนด่านเกวียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงต่อศักดิ์ 2012 ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520119 ตำบลห้วยบง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรห้วยบง ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520145 ธุรกิจเพื่อความมั่นคง บางกอก เรดิโอ สเตชั่น บริษัท บางกอกเทเล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
พิษณุโลก 13520386 Ray Radio Network ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลค์ เอฟ.เอ็ม.เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
พิษณุโลก 13520410 ดาวรุ่งลูกทุ่งพันปี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์ รุ่งเรือง เรดิโอ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
มหาสารคาม 04520354 ลูกทุ่งเสริมไทย บริษัท เสริมไทย (2003) จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
มหาสารคาม 04520357 Live FM บริษัท เสริมไทย (2003) จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ลำปาง 14520084 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กาฬสินธุ์ 04520501 โนนแหลมทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวบเรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ปทุมธานี 02520559 รักษ์บ้านเรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมชนบ้านเรา ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สุรินทร์ 07520105 ลูกเจ้าพ่อศรีนครเตา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีวิทยุชุมชนลูกเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520002 36เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเคสเตชั่นดอทเน็ต ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520066 ไทยนครแวงใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนครแวงใหญ่ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05520016 เกษตรลูกทุ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งเพื่อคนเกษตร ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สระแก้ว 01520491 โพธิ์ศิริ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่ง ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520637 ชุมชนนครหลวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครหลวง เรดิโอ 104.10 ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
อุดรธานี 06520146 สุพรชัย เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรชัยเรดิโอ สยามธุรกิจ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ปราจีนบุรี 02520999 คน304 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนิดาภารุ่งเรือง (2012) ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ชลบุรี 01520098 ท้องถิ่นไทย พนัสนิคม บริษัท ทรัพย์ในดิน อินเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครสวรรค์ 13520114 วสก. วัดสระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวส์แดนไทย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
พิษณุโลก 13520469 มนต์เพลงลูกทุ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
เชียงราย 14520376 บ้านปล้องเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านปล้อง เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นนทบุรี 02520404 MIX RADIO บริษัท ทองธนทวี จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07540134 คลื่นเสียงชุมชนตำบลนางาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานหมอลำหนุ่มอีสานธุรกิจบรรเทิง ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520321 อินโทร เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางขุนนนท์เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05520120 ถ้ำไตรรัตน์ CAVE RADIO บริษัท โกลเบิล อาร์ต 999 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05520006 GREEN WAVE บริษัท โกลเบิล อาร์ต 999 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นนทบุรี 02520449 บางบัวทองซิตี้ เรดิโอ บริษัท ไทดี้ มีเดียแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สุพรรณบุรี 02521249 วิทยุคนดอนเจดีย์ FIRST STATION ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุชุมชน คนดอนเจดีย์ เฟิสท์สเตชั่น ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ศรีสะเกษ 07520235 รักษ์ถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนหาญมีเดียกรุ๊ป ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ปทุมธานี 02520503 คนชานเมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟที มีเดีย (ปทุมธานี) ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ชัยภูมิ 05520444 พญาแล เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พญาแล เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ชัยภูมิ 05520426 คนบัวแดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถพล เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520141 เสียงอิสานบรอดคาสต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียงอิสานบรอดคาสต์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครปฐม 02521436 ออเรนจ์ เรดิโอ (orange radio) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออเรนจ์ เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สุราษฎร์ธานี 09520225 สมุย เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดิโอ วัน ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520055 เลมอนเอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลมอนมันนี่ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครพนม 06520413 วทท. นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียงสยามโปรโมชั่น ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ชลบุรี 01520132 พัทยา เอฟ เอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทยา เอฟ เอ็ม ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ตาก 13520298 เมืองแม่สอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรารถนามิวสิค กรุ๊ป ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สุรินทร์ 07520148 แฮปปี้ชาแนล บริษัท หล่อจี้เชียง จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
มหาสารคาม 04520406 อินดี้ เรดิโอ บริษัท พิบูลย์เรียลเอสเตท จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สกลนคร 06520314 น้ำผึ้ง เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำผึ้งพัชรินทร์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05520133 โนนไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรุตม์ชัย มีเดียแอนด์ เซอร์วิส ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07520602 คนเมืองแสน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมืองแสน ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สุโขทัย 13520336 ธุรกิจเพื่อความมั่นคง Star Wave Fm ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานจเนศ มีเดีย เฮ้าส์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
พังงา 10520066 พิงงา เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.จี มีเดีย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กำแพงเพชร 13520263 สานสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สานสัมพันธ์ เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
อุบลราชธานี 07520445 หอไตรตระการพืชผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอไตรตระการพืชผล ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ราชบุรี 02521098 เอสเคเอ็ม เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคเอ็ม เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520673 ศรีรามเทพนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรามเรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สกลนคร 06520305 ตำบลขัวก่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรางคณา อินเตอร์เนชั่น เฮอร์บัลโซปแอนด์มีเดีย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
พังงา 10520058 ใจเย็นเย็น เอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำรัสมีเดีย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
พังงา 10520064 นิวเวฟ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำรัสมีเดีย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ภูเก็ต 10520096 ซันสมายด์ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควนตาหนู ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
อุทัยธานี 13520158 ตลาดกลางเกษตรกร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์ศิวศิลป์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
พังงา 10520050 HAPPY RADIO ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำรัสมีเดีย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครปฐม 02540135 วิทยุพัฒนาชุมชนตำบลอ้อมใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเทค ดีไซน์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
เชียงราย 14520340 คนรักท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนรักท้องถิ่น เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นนทบุรี 02520399 Factory Radio ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรชชี่เรดิโอ88 ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สุพรรณบุรี 02521337 เอ็นเคเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคเรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ลพบุรี 02520742 คนไทพวน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนไทพวน มีเดีย แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
เชียงราย 14520345 คนศรียางมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสัมพันธ์ เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ภูเก็ต 10520088 Smooth Memory บริษัท วี อินโนเวท จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520023 WORK RADIO FM บริษัท เอพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ชุมพร 08520120 สมาย เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายเรดิโอชุมพร ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
น่าน 14550025 นครน่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงนครน่าน ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05520005 เวอร์ชั่นฮิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสนั่นไฟฟ้าสื่อสาร ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
พิษณุโลก 13540038 คนรักสุขภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะกุลเพิ่มทรัพย์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ตราด 01520454 ธนพร เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพร เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กำแพงเพชร 13520194 กรีนเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณบอร์ดคาส ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
มหาสารคาม 04540035 คนแวงน่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แวงน่างเรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
มหาสารคาม 04540073 คนบ้านทุ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทุ่งโปรโมชั่น ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
มหาสารคาม 04550001 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนดอกพยอม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกพยอมเรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ระยอง 01520352 แอ๊ปเปิ้ลเรดิโอ บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กาญจนบุรี 02521188 คนเมืองกาญจน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนเมืองกาญจน์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ตาก 13520296 ภูดอย เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูดอย เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07520633 ท้องถิ่นไทย เมยวดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธาพรม ธุรกิจ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520241 ศูนย์ข่าวทานตะวัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์สิทธิ์ มีเดีย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520053 คนรักถิ่นชาวสะพานสูง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิริเกษร วิทยุและโทรทัศน์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520234 แนชเชอเริล เอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนชเชอเริล ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สมุทรสาคร 02520489 ฮอต เรดิโอ บริษัท สกุณา เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
อำนาจเจริญ 07520563 เยาวชนสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญเคเบิ้ลทีวี แอนด์ เทรดดิ้ง ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
อำนาจเจริญ 07520569 สมาคมเทนนิสจังหวัดอำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญเคเบิ้ลทีวี แอนด์ เทรดดิ้ง ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
อำนาจเจริญ 07520573 แสนสวาทพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญเคเบิ้ลทีวี แอนด์ เทรดดิ้ง ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05520211 เมืองสีคิ้ว บริษัท ทิพย์พรชัย จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
แพร่ 14520148 Freedom Radio ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรีดอม เซอร์วิส แพร่ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กระบี่ 10520005 ฮัลโหลกระบี่ (Hello Krabi) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูธณัฐ (2013) ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520249 ราษฎร์พัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิริเกษร วิทยุและโทรทัศน์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
มุกดาหาร 07520709 สายไหมเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 88 สายไหม มุกดาหาร ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สงขลา 11520032 แซดโซนเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520116 คลื่นสีขาว บริษัท บิ้กวีซ่า คอร์ปเปอร์เรท จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครนายก 02521079 ท้องถิ่นสยาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามธัญ เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครนายก 02521078 ท้องถิ่นสยาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามธัญ เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ปทุมธานี 02520571 สยามธัญ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามธัญ เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครสวรรค์ 13520072 บึงบอระเพ็ด เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามธัญ เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ชลบุรี 01520093 ลูกทุ่งมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวังหิน เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นนทบุรี 02520444 นนทบุรีสัมพันธ์ บริษัท แฟมิลี่เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กำแพงเพชร 13520224 ไทรงามเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชราวุฒ ซัพพลาย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
เชียงใหม่ 12520125 บ้านต้นเปา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเซฟตี้ มีเดีย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05520146 ประทาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพ เอ็ฟ.เอ็ม. ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ลำปาง 14520097 อี่ซี่เรดิโอ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ้ายคำ ออร์แกไนเซอร์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ลำปาง 14520074 วิทยุท้องถิ่นไทย เพื่อคนล้านนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรม์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520591 Supreme Radio ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำไทยประดิษฐ์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ชัยภูมิ 05540072 นิวเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาดใหญ่เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กาฬสินธุ์ 04520548 แสงทองเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงชาคำ เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
จันทบุรี 01540038 คนเมืองขลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขลุงเรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ยโสธร 07520504 เพื่อประชาชนคนท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ 55 เอ็นจิเนียริ่ง ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
อุบลราชธานี 07520308 คนวัยทีน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณิตา ฟูล ไอเดีย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ศรีสะเกษ 07540036 นครยางเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครินทร์ มีเดีย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครพนม 06520434 ออนซอนเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนซอนเรดิโอ 2555 ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
มุกดาหาร 07520707 ไทเกอร์แชนแนล ห้างหุ้นส่วนจำกัด 94 ไทเกอร์แชนแนล ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520090 คนดอนโมง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ 888 ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520264 อีสาน เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสานเรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สงขลา 11520013 กรีนเอฟเอ็ม บริษัท ทะเลทรัพย์เจริญ จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
พิษณุโลก 13520404 คนบ้านเฮา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบหยก ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สุพรรณบุรี 02521254 ก็อซซิป เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก็อซซิป เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07520692 สัมพันธ์ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมพันธ์ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครพนม 06520369 คนรักถิ่น อำเภอนาแก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายเวฟเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นคนรักถิ่นนาแก ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520121 ฅนเวียงคำ วีเค เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนาเศรษฐ์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05520200 เฟิร์สเอฟเอ็ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สนิวส์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08550003 กุยบุรีเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุยบุรี เรดิโอไทย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
จันทบุรี 01520367 คนต้นน้ำเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ชัยชาญ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
เพชรบุรี 02521514 ชาลีเวฟ บริษัท ชาลีเคเบิ้ลทีวี จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สกลนคร 06520293 คนสว่าง บริษัท วิทยุเมืองสว่างแดนดิน จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
กาญจนบุรี 02521227 ลูกแก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม เจ เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520169 เพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เทียนโก เรดิโอ ขอนแก่น) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนโก เรดิโอ (ขอนแก่น) ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
อุบลราชธานี 07520429 สามเหลี่ยมมรกต บริษัท แสงตะวันคอนเน็คท์ จำกัด ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
มหาสารคาม 04520380 คนหนองเส็ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระยา มีเดียกรุ๊ป ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
อุบลราชธานี 07520353 นิคมลำโดมใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างตนเอง 10625 ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ชัยภูมิ 05550004 เพื่อความมั่นคงของชาติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส รุ่งเรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ศรีสะเกษ 07520225 มหาชนคนกันทรลักษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพิชิต 2008 ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ศรีสะเกษ 07520226 มหาชนคนท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัชพลเรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สุรินทร์ 07520044 จี เวฟ สเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี เวฟ สเตชั่น ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นนทบุรี 02520443 ไทรน้อยเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทรน้อยเรดิโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
อุทัยธานี 13520143 posh ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอช เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
เพชรบุรี 02540035 ทรัพย์สิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน เอฟ เอ็ม 91.5 ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520021 คนหัวหิน (ซีวิวเรดิโอ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินเรดิโอไทย ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นราธิวาส 11520304 DOOBADOO RADIO ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูบาดู เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07520621 จตุรพักตรพิมาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส อิสานเรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ขอนแก่น 04550004 คนเวียงเก่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงมะลิ ก้าวหน้า เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
สมุทรสาคร 02521470 เลิฟ FM บริษัท ไทยเฮลท์ เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สตูล 11520129 กรีนเรดิโอ บริษัท เกรท มีเดียกรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครปฐม 02521374 เอ็นที เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นที เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
จันทบุรี 01520373 ดรีมสเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมสเตชั่น 2004 ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520504 บอยอีสาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริธรรมจักร ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520053 รีแลกซ์เรดิโอ นิวส์สเตชั่น บริษัท ไอเลิฟ 104 จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521299 ธนวรรธน์เรดิโอ เอฟเอ็ม บริษัท ธนวรรธน์ ซุปเปอร์มายนิ่ง จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ขอนแก่น 04520257 ท้องถิ่นไทยหนองโก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮิร์บเรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครราชสีมา 05520139 บางอ้อ สเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางอ้อ สเตชั่น ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ขอนแก่น 04520070 HAPPY RADIO ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริธรรมจักร ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครราชสีมา 05520112 อำไพ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำไพ เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครราชสีมา 05520122 ท้องถิ่นไทยปากช่องสมายเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 92.25 ปากช่อง สมายเรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
พิจิตร 13520531 พัฒนาธุรกิจไทย ไทยเทคตะพานหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหัสวรรษ เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
พังงา 10520074 โอเคสเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเอฟเอ็มบรอดคาสท์ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520112 นครเชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเชียงใหม่ กิจรุ่งเรือง ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
กระบี่ 10520008 กระบี่เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฟ้า มีเดีย ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520348 ที่ทำการลูกทุ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520008 รีแล็กซ์ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีแล็กซ์ เรดิโอ บาย ฮอตมอนิเตอร์ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ภูเก็ต 10520142 สองย่า เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองย่า เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520205 วังมัจฉาพญาชมภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นเงินล้านนา ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520468 ลูกทุ่งไทยคนชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไทยเรดิโอ (2012) ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
เพชรบุรี 02521507 คนเพชรบุรี บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ยโสธร 07540171 เศรษฐกิจพอเพียง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้อวังมั่งมีธุรกิจ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520104 เยสเอฟเอ็ม บริษัท สี่คูณร้อย จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520046 คลื่นอารมณ์ดีนครสวรรค์ บริษัท เจ้าพระยาลิสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520079 เพลงฮิตอารมณ์ดีนครสวรรค์ บริษัท เค. เอ็ม คาร์ส เซอร์วิส จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
หนองบัวลำภู 04520055 อำนาจ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเรดิโอ มีเดีย 106 ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สุราษฎร์ธานี 09540009 ซันชายส์ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวัฒน์ เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ชลบุรี 01520161 วิทยุของคนชลบุรี เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี โอ เอ็น โฆษณา ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520343 HAPPY RADIO บริษัท รุ่งเรืองเจริญ มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
หนองคาย 06520193 เสกสรร เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวิชิต โปรโมชั่น ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520066 S.P. เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนัมเบอร์วันกรุ๊ป ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520146 นัมเบอร์วัน เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนัมเบอร์วันกรุ๊ป ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520010 S.P. เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนัมเบอร์วันกรุ๊ป ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ยโสธร 07520477 ตำบลสามแยก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจวิทยุสามแยก ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
จันทบุรี 01520381 ท้องถิ่นบูรพา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา106ธุรกิจจันทบุรี ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
มหาสารคาม 07550012 ดอกบัว เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจแอนด์เคอาร์ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ยโสธร 07520456 คนเมืองเลิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญทรัพย์ไพศาล ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สกลนคร 06540025 เต่างอยเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต่างอย เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
หนองคาย 06520238 โพนพิสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนพิสัย พีอาร์โปรโมชัน ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สกลนคร 06520343 เสรีสว่างแดนดิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาดงก่อแอดเวอร์ไทซิ่ง ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สกลนคร 06520322 เพื่อความมั่นคงสว่างแดนดิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาดงก่อแอดเวอร์ไทซิ่ง ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
จันทบุรี 01520417 แก่งหางแมวจันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีดี โปรโมชั่น ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521318 ศูนย์ OTOP สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชศรา แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520382 สมูทคิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรเทิงมีเดียกรุ๊ป888 ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07520187 ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสกรรุ่งเรือง ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07540124 กินรีเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กินรีเรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ชุมพร 08520134 แฮปปี้ไลน์เรดิโอ บริษัท ดี.เจ.พชร โปรโมชั่น จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
เชียงราย 14520446 สายน้ำจัน เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดให้ อินเตอร์เทรด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520040 ประจวบ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญโชติ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520065 นครสวรรค์ตก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุนครสวรรค์ตก ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
พิษณุโลก 13520392 โสรยา เฟอร์ติไลเซอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสรยา เฟอร์ติไลเซอร์ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ฉะเชิงเทรา 02520949 TFM คลื่นวัยมันส์สายพันธุ์ทีน บริษัท สองฝนเรดิโอโปรดักชั่น จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ชลบุรี 01520038 คนบ้านเหมือง บริษัท สตาร์ไบร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สุรินทร์ 07520025 คนเมืองช้าง (DFM) ห้างหุ้นส่วนจำกัด 95.50 เมกะเฮิรตซ์ สุรินทร์ เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ขอนแก่น 04520199 แม็กซ์สเตชั่นบรอดแคสติ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซ์สเตชั่นบรอดแคสติ้ง ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
อุตรดิตถ์ 14520098 FMX RADIO ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านครูน้อง เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ลำปาง 14520029 แจ้ซ้อน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอสอาร์ มีเดีย ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครพนม 06520420 สร้างเม็กพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี ธุรกิจ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
อุตรดิตถ์ 14520129 ร่วมจิตมิตรประชาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมจิตมิตรประชาชน ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521335 โพธิ์พระยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณแกรนด์ มีเดีย ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520131 ตลาดน้ำวัดไทร ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธรรมรงค์เพชรสุนทร และบุตร ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520025 KT เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรีนเวฟ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520206 วิทยุสร้างสรรค์สังคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุคลื่นสร้างสรรค์สาระและบันเทิง ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ขอนแก่น 04550018 คนสามเหลี่ยม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะมาศ มีเดีย กรุ๊ป ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ชัยนาท 02520835 ฅนไท หัวใจรักถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด มือทิพย์ 2555 ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
มหาสารคาม 04520399 ที-เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัทธาประชาชน ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
มหาสารคาม 04520360 RKเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัทธาประชาชน ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521240 เสียงจากพนมทวน บริษัท มิตรภาพสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520665 ลูกทุ่งรักเมืองไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกลักษณ์ไทยมิเดี่ย ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520295 สาระบันเทิง เรดิโอ บริษัท มิตรภาพสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
เชียงราย 14520443 สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
อำนาจเจริญ 07520536 ชุมชนโค้งอร่าม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งศรี โปรโมชั่น ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
อำนาจเจริญ 07520531 คลื่นมหาชนคนปทุมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งศรี โปรโมชั่น ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521303 โอเคเลิฟสุพรรณบุรี บริษัท โอเคเลิฟเรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สระแก้ว 01520475 จันทนะสุคนธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทนะสุคนธ์ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520327 โอปอลเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โอปอล เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
อุดรธานี 06520157 หนุ่มพร เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน มีเดีย (2012) ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สระแก้ว 01520515 อาสาเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระแก้ว เอ.อี.ซี. ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520279 กลางทุ่งนาเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุดข้าวปุ้นธุรกิจบันเทิง ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
หนองบัวลำภู 04520017 คลื่นมหาชนคนโคกกลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลื่นมหาชนคนโคกกลาง ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สุโขทัย 13520327 คนเมืองเก่าท่าชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาออนเรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สุโขทัย 13520369 ศิลา ออน เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาออนเรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครราชสีมา 05520123 ท้องถิ่นไทย ตำบลวังกะทะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญญาใจ ครีเอชั่น แอนด์ สตูดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520640 ปากจั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากจั่น เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
อุบลราชธานี 07540152 ชุมชนเพื่อคนสู้ชีวิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีพี สุรินทราช ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สระแก้ว 01520480 บ้านแก้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งบ้านแก้ง ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07520218 บ้านนาเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติสกุลไทย ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สระแก้ว 01520468 กรีนเวฟเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเวฟสระแก้ว ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ลพบุรี 02520754 ท้องถิ่นพัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าวารี ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครราชสีมา 05520072 ดีดีเรดิโอ (คนสีคิ้ว) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สงขลา 11520105 วี.อาร์. เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลา วี.อาร์.เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ลำปาง 14520054 เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ บริษัท สบันงา 2555 โลจิสติกส์ จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520427 ชุมชนเมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภวรรธณไพศาล ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520013 คนทับสะแก บริษัท ลิ้มประเสริฐ เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ระยอง 01520308 เฟรมเรดิโอ บริษัท พลางวัน บรอดแคสติ้ง มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ชัยนาท 02520852 ลุ่มน้ำท่าจีน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนายุทธ มีเดีย เน็ตเวิร์ค ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520230 มีดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลบอลมีดี ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
กำแพงเพชร 13520209 คลองลาน เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองลาน เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ชัยนาท 02520843 บ้านทุ่งเนินขาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกฤตา มีเดีย โปรโมชั่น ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ชุมพร 08520119 แฮปปี้เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี. โครเมี่ยม ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
สุรินทร์ 07520144 ออลไทม์ เรดิโอมีเดีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลไทม์ เรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
แพร่ 14520150 Good FM ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปดสิบเก้ากูดเอฟเอ็ม ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520039 บางสะพานน้อย เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางสะพานน้อยเรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
ชัยนาท 02520836 เจ้าพระยา เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เรคคอร์ด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครปฐม 02521349 คนคลองจินดา วัดปรีดาราม (ยายส้ม) ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองจินดา มีเดีย ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
อุบลราชธานี 07550001 แผ่นดินทอง เรดิโอ บริษัท นครอุดมดีงาม จำกัด ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นครราชสีมา 05520069 คนวังผา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรห้วยบง ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
นนทบุรี 02520490 แฮปปี้เรดิโอ บริษัท สมบัติบุรี ซิตี้ เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
หนองคาย 06520181 รัตนะเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะเรดิโอ ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520278 กรีนเวฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพบิตะ ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
พิษณุโลก 13520403 RADIO X คลื่นมันส์ๆ ของคนพันธุ์ใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายซีอี ยัง ครีเอทีฟ เอนเตอร์เทนเมนท์ ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
นครราชสีมา 05520024 กันเองเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันเองเรดิโอ ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
สระบุรี 02520929 สระบุรีคันทรี เรดิโอ บริษัท พงศ์ศิริ คันทรี เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
สุราษฎร์ธานี 09520144 เลิฟเรดิโอ สมุย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิฟ เรดิโอ สมุย ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
พะเยา 14520306 เสียงสื่อสารมวลชนพะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลมีเดีย พะเยา ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
ยโสธร 07520476 ดอนพระเจ้า ห้างหุ้นส่วนำกัด 107.5 ดอนพระเจ้า ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
ชุมพร 08520094 ท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 491 ธุรกิจ ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
สุรินทร์ 07520013 ตระเปียงเตีย เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระเปียงเตีย มีเดีย ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
ระยอง 01520247 Richy Station The Classic Rock ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำฝน - ชลลดา (2513) กรุ๊ป ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
สระบุรี 02520867 กิ๊กสเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊กสเตชั่น ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
นนทบุรี 02520429 บางศรีเมืองเรดิโอ บริษัท เรดิโอ ทิพย์ จำกัด ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
ยโสธร 07520457 คนยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ 55 เอ็นจิเนียริ่ง ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520315 คลื่นใจ ภูมิปัญญาไทยก้าวหน้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุดข้าวปุ้นธุรกิจบันเทิง ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
สระบุรี 02520875 คนบ้านหมอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมพลอิเล็คทริค ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
มหาสารคาม 04520374 คนรักถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียงจากคนรักถิ่น ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
พิษณุโลก 13520462 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิก เรดิโอ ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
สุรินทร์ 07520132 สุรินทร์พัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยกรุ๊ป 96 ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
ลพบุรี 02520776 แจ็คเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีคุณ มีเดีย ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
ชัยนาท 02520833 ฮอทฮิต เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทฮิต เรดิโอ ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521252 Seven Love Day ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นเลิฟเดย์ เรดิโอ สุพรรณบุรี ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520448 ออนซอนชุมชนคนท้องถิ่นเซเป็ดตระการพืชผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศรีทรัพย์ไพศาล ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
นครปฐม 02521377 บ่อพลับ Nine Radio ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อพลับเรดิโอ 2012 ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
สระบุรี 02520881 คนวังม่วง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะบายดี มีเดีย ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520652 เพื่อความมั่นคง อโยธยา สเตชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (อยุธยา) ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
กระบี่ 10520002 Hot Moniter จังหวัดกระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวไทรเรดิโอ ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
สกลนคร 06520307 ท้องถิ่นดินแดนภูพาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิฟ เรดิโอ ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520167 เพื่อท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้าว 92.75 เรดิโอ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ราชบุรี 02521157 ลูกทุ่งสเตชั่น (ศรีเมืองเรดิโอ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมพรอินเตอร์กรุ๊ป ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
สุรินทร์ 07520110 วทท. ปราสาทประสานใจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนแท้ เอนเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
กำแพงเพชร 13520214 จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนปางศิลาทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ. ศึกษาภัณฑ์ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521272 คลิก เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชดา เรดิโอ 999 ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07520198 บ้านโนนลาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไหมธุรกิจ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
สกลนคร 06520331 วิทยุราษฎร์สามัคคี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุราษฎร์สามัคคี ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520100 ลิกอร์เอฟเอ็ม บริษัท ไอเดียเลิศ จำกัด ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520403 คนโนนคร้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนคร้อวิทยุ1035 ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
นครปฐม 02521373 นครชัยศรี (วัดตุ๊กตา) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. พันธุ์ภักดี ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520402 คนนางแดด เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนนางแดด เรดิโอ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
เชียงใหม่ 12540037 เรดฮอดเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดฮอดมีเดีย ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520091 มายเวย์เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ เรดิโอ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ระยอง 01520241 สตาร์เอฟ.เอ็ม. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 97.75 สตาร์เอฟ.เอ็ม. ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07540042 ไทยพยุห์ บริษัท มิตรภาพสื่อสาร จำกัด ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521210 บ้านใหม่เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านใหม่ กรุ๊ป (กาญจนบุรี) ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
สมุทรสาคร 02521442 Best Radio บริษัท ออกัสชัวรี่ จำกัด ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ระยอง 01520294 ปากแพรก เรดิโอ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนละหาร จำกัด ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
อ่างทอง 02520712 แสวงหาสัมพันธ์เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงหาสัมพันธ์ มีเดีย ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520018 PEAK FM Chiang Mai บริษัท ยัวส์ มีเดีย จำกัด ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520132 บ้านหนองครอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายธุรกิจโฆษณา ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521323 สมาร์ท เรดิโอ ลูกทุ่งรวมใจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท สตูดิโอ แอนด์ แกรนด์มีเดีย ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
พิษณุโลก 13520419 คนห้วยดั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยาณทรัพย์ เฟอร์ติไลเซอร์ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
สกลนคร 06520333 ลูกทุ่งไทอิสาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนา มิวสิค ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521247 เอฟเอ็ม เพื่อสุขภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย เนเจอร์ไลฟ์ ๒๕๕๖ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05540017 สถานีรถไฟลำปลายมาศ (จ.บุรีรัมย์) ตะวันออกซุปเปอร์เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันออกซุปเปอร์เรดิโอ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521204 ท้องถิ่นไทย เฟรนเรดิโอ บริษัท ศรีกาญจน์ พนม จำกัด ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
สงขลา 11520086 เมืองใต้ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี. ซาวด์ สะเดา มิวสิค ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
นนทบุรี 02520401 HIP RADIO ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุ่มคุ้มมะขาม อินเตอร์โปรดักชั่น ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ปัตตานี 11520269 อนุรักษ์ไทย ลูกทุ่งวาไรตี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งสเตชั่นเรดิโอ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520418 ช้างเผือกไทคอนสารเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี ช้างเผือกธุรกิจบันเทิง ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
กระบี่ 10520016 ประชาคมกระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันตา เรดิโอ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
สตูล 11520147 อีซี่เอฟเอ็ม บริษัท เกรท มีเดียกรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ระยอง 01520246 New Full Fill Radio บริษัท ฟูลฟิล มาร์เกตติ้ง จำกัด ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05520382 แสนสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ แสนสุข ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ชลบุรี 01520224 สัตหีบสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัท แอนด์ แก้ม ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ปทุมธานี 02520549 แฟมิลี่ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ทินวัฒน์ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ปทุมธานี 02520534 ปทุมแก้ว เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ทินวัฒน์ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
ขอนแก่น 04520177 เพื่อความมั่นคง เครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุชุมชนคนกระนวน ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
อุทัยธานี 13520145 ก๊อตเวฟ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนกัลวรา การโยธา ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
สกลนคร 06520352 ห้วยปลาหาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริช รุ่งเรืองกิจการ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07520701 หมอลำดังร้อยเอ็ดเจ็ดย่านนำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเดช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
สตูล 11520134 เซอร์ไพรซ์ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ไพรซ์ คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520273 แฮ็ปปี้เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นพลาซ่า ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
สมุทรสาคร 02521468 ยกกระบัตร บริษัท สมุทรสาคร เรดิโอ โปรโมชั่น จำกัด ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
อุดรธานี 06520123 วทท. ทองดี เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดี มีเดีย ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
หนองคาย 06520239 ภูมิไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิมีเดีย ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
หนองบัวลำภู 04540088 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองบัวลำภูนิวส์ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ขอนแก่น 04540115 ฟ้าใสเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์มณีรุ่งโรจน์ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ลำปาง 14520002 Funny Radio ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ 2009 กรุ๊ป ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
สมุทรสาคร 02521448 เก้าแสน เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าแสนเรดิโอ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
กำแพงเพชร 13520241 ดิจิตอล เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอลดีสเพลย์ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520198 เพื่อความมั่นคง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิรล์ดซาวน์ดโฆษณา ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
สกลนคร 06520299 อู๊ดดี้ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู๊ดดี้ เรดิโอ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
อุตรดิตถ์ 14520110 คนบ้านท่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนบ้านท่า ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
หนองคาย 06520207 น้ำสวย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยกาญจน์เน็ตเวิร์ค ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
เชียงใหม่ 12520113 นครเชียงใหม่ บริษัท เสียงสำราญ จำกัด ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
นนทบุรี 02520488 เสียงสัมพันธ์ไทรน้อย บริษัท เพชรสุนทร เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
สงขลา 11520125 อ่อนสันต์ เรดิโอ บริษัท หาดใหญ่ เรดิโอ จำกัด ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ลพบุรี 02520738 คนเมืองลพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เอฟ เอ็ม สกาย เรดิโอ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ชลบุรี 01520213 เวก้า เวฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวก้า เวฟ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
นครปฐม 02521347 GMM Radio (กู๊ดม่วนม่วน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุตรดี เรดิโอ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
พะเยา 14520285 ดวงดี เรดิโอ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว บริษัท ดวงดี มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
อุบลราชธานี 07520311 คนสู้ชีวิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนสู้ชีวิต ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
อำนาจเจริญ 07520552 พนา เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนา เรดิโอ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ชลบุรี 01520171 โฟกัสเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟกัส เรดิโอ 99.25 ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ปราจีนบุรี 02520996 แก้วพิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.อาร์. สตูมิวสิค ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
พิจิตร 13520507 เขาทรายสายสัมพันธ์ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุลพันธ์ เรดิโอ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07520615 กองทัพพิทักษ์ธรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพรรดิ์กุลา เรดิโอ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ฉะเชิงเทรา 02520963 ท่าไข่ เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นชัย เรดิโอ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ชุมพร 08520131 อรุณรุ่งเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี มีเดียพาร์ท ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ลำพูน 12520283 คนป่าซาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุคนป่าซาง ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
แพร่ 14540008 เวียงเทพเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงเทพเรดิโอ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ชัยนาท 02540102 Boom radio ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าเก้า อินเตอร์ พลัส ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
พิจิตร 13550001 คนรักสุขภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะกุลรุ่งเรืองกิจ ครั้งที่ 42/2556 18 พ.ย. 2556 17 พ.ย. 2557
สุพรรณบุรี 02521306 เพื่อความมั่นคง เสียงคนอู่ทอง บริษัท บ้านสองพี่น้อง-อู่ทอง จำกัด ครั้งที่ 42/2556 18 พ.ย. 2556 17 พ.ย. 2557
ลพบุรี 02520715 ลูกทุ่งภูธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งภูธร ครั้งที่ 42/2556 18 พ.ย. 2556 17 พ.ย. 2557
นครปฐม 02521420 ศาลายา บริษัท คลังซีเมนต์ จำกัด ครั้งที่ 42/2556 18 พ.ย. 2556 17 พ.ย. 2557
สมุทรสาคร 02521441 มหาชัยเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวอล์คแรลลี่มีเดียกรุ๊ป ครั้งที่ 42/2556 18 พ.ย. 2556 17 พ.ย. 2557
มุกดาหาร 07520715 กรีนเวฟเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเวฟ โปรด