สำนักงาน กสทช. | ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission

หน้าแรก ผู้ประกอบกิจการวิทยุ
แสดงผลหน้าละ รายการ
จังหวัด รหัสสถานี ชื่อสถานี ชื่อนิติบุคคล มติ กสท. วันที่อนุญาต วันที่สิ้นสุด เงื่อนไข
กาญจนบุรี 02521221 วิทยุภาคประชาชนฟ้าฟื้น กลุ่มคนรวมใจภักดิ์ ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
เชียงใหม่ 12520227 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่มคนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่ปั๋ง ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
ตาก 13540075 แสงธรรมส่องใจ กลุ่มคนบ้านสะพานสอง ครั้งที่ 9/2557 10 มี.ค. 2557 9 ก.ย. 2557
สิงห์บุรี 02520794 ฅนชีน้ำร้าย กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนชีน้ำร้าย ครั้งที่ 8/2557 3 มี.ค. 2557 2 ก.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520259 วัดหัวกระบือ กลุ่มคนอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนบางขุนเทียน ครั้งที่ 5/2557 10 ก.พ. 2557 9 ส.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520271 เอเชียเรดิโอ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ครั้งที่ 4/2557 3 ก.พ. 2557 2 ส.ค. 2557
นนทบุรี 02520441 ไทยแลนด์เรดิโอ กลุ่มคนไทยแลนด์เรดิโอ ครั้งที่ 3/2557 20 ม.ค. 2557 19 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520645 พระพุทธศาสนาวัดบ้านเปลือยใหญ่ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
นครพนม 06520383 ตำรวจชุมชนตำบลดอนนางหงส์ กลุ่มคนรักดอนนางหงส์ ครั้งที่ 2/2557 12 ม.ค. 2557 11 ก.ค. 2557
ภูเก็ต 10520103 ทรูเลิฟ-คลับ กลุ่มคนทรูเลิฟ-คลับ ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520100 ตำบลบ้านสหกรณ์ กลุ่มคนพัฒนาแม่ออน ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520038 วิทยุชุมชนตำบลบ่อนอก กลุ่มคนรักท้องถิ่นบ่อนอก ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520109 (ธรรมะ)ที่คุณรอคอยดอยต๊อก กลุ่มคน(ธรรมะ)ที่คุณรอคอยดอยต๊อก ครั้งที่ 1/2557 6 ม.ค. 2557 5 ก.ค. 2557
เชียงราย 14520328 วิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ กลุ่มคนวิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
นนทบุรี 02520439 ทุเรียน เรดิโอ กลุ่มคนทุเรียนเรดิโอ ครั้งที่ 46/2556 16 ธ.ค. 2556 15 ธ.ค. 2557
พังงา 10550004 เสียงธรรมเรดิโอ กลุ่มคนสถานีวิทยุเสียงธรรมเรดิโอ ครั้งที่ 45/2556 9 ธ.ค. 2556 8 ธ.ค. 2557
มหาสารคาม 04520376 คนรักถิ่น กลุ่มคนไทยอีสาน ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
สุรินทร์ 07550021 โพธิ์ศรีธาตุ วัดโพธิ์ศรีธาตุ ครั้งที่ 44/2556 2 ธ.ค. 2556 1 ธ.ค. 2557
สุรินทร์ 07520048 วิทยุชุมชนยางสว่าง กลุ่มคนวิทยุชุมชนยางสว่าง ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ชัยภูมิ 05550019 วิทยุชุมชนคลื่นของคนรักดี กลุ่มคนคนภักดี ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520240 ศูนย์กัลยาณมิตรขอนแก่น กลุ่มคนศูนย์กัลยาณมิตรขอนแก่น ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
สุรินทร์ 07520061 นิวไลฟ์ เรดิโอ สุรินทร์ กลุ่มคนนิวไลฟ์ เรดิโอ สุรินทร์ ครั้งที่ 43/2556 25 พ.ย. 2556 24 พ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07540021 พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ชมรมคนมีบุญ กลุ่มคนชมรมคนมีบุญ ครั้งที่ 42/2556 18 พ.ย. 2556 17 พ.ย. 2557
นครสวรรค์ 13520130 วิทยุชุมชนสัมพันธ์ไพศาลี กลุ่มคนวิทยุชุมชนสัมพันธ์ไพศาลี ครั้งที่ 42/2556 18 พ.ย. 2556 17 พ.ย. 2557
น่าน 14520206 ขยายความดีเยาวชนตำบลถืมตอง FM 102 กลุ่มคนอาสาสมัครนักสื่อสารเยาวชน ครั้งที่ 41/2556 11 พ.ย. 2556 10 พ.ย. 2557
ศรีสะเกษ 07520183 วิทยุชุมชนตำบลโดด กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนตำบลโดด ครั้งที่ 41/2556 11 พ.ย. 2556 10 พ.ย. 2557
สระบุรี 02540095 ชุมชนคนลูกทุ่ง กลุ่มคนคนลูกทุ่ง ครั้งที่ 40/2556 4 พ.ย. 2556 3 พ.ย. 2557
นนทบุรี 02520462 พีเพิ้ล เรดิโอ กลุ่มคนพีเพิ้ลเรดิโอ ครั้งที่ 40/2556 4 พ.ย. 2556 3 พ.ย. 2557
ขอนแก่น 04520165 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา กลุ่มคนวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 39/2556 28 ต.ค. 2556 27 ต.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520058 คนสง่าบ้าน กลุ่มคนรักษ์สง่าบ้าน โดยคณะกรรมการสุขภาพตำบลสง่าบ้าน ครั้งที่ 39/2556 28 ต.ค. 2556 27 ต.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520093 คลื่นสุขภาพดีชีวีมีสุข มูลนิธีส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ครั้งที่ 39/2556 28 ต.ค. 2556 27 ต.ค. 2557
ภูเก็ต 10520107 บ้านลิพอน กลุ่มคนรักษ์บ้านพอน ครั้งที่ 39/2556 28 ต.ค. 2556 27 ต.ค. 2557
ลำพูน 12520276 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดสันป่ายางหลวง กลุ่มคนกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัดสันป่ายางหลวง ครั้งที่ 38/2556 21 ต.ค. 2556 20 ต.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521260 คนทัพหลวง-หนองขาม กลุ่มคนคริสตจักรพรทวี ครั้งที่ 38/2556 21 ต.ค. 2556 20 ต.ค. 2557
ราชบุรี 02521165 เสียงชุมชนตำบลดอนแร่ กลุ่มคนชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน ตำบลดอนแร่ ครั้งที่ 38/2556 21 ต.ค. 2556 20 ต.ค. 2557
เชียงราย 14540044 ชุมชนตำบลป่าหุ่ง กลุ่มคนกลุ่มจิตอาสาพัฒนาประชาร่วมใจ ครั้งที่ 38/2556 21 ต.ค. 2556 20 ต.ค. 2557
เชียงราย 14520332 วิทยุชุมชนคนต้นน้ำ กลุ่มคนสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ครั้งที่ 38/2556 21 ต.ค. 2556 20 ต.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520022 คลื่นชุมชนคนลานสกา กลุ่มคนชุมชนคนลานสภา ครั้งที่ 38/2556 21 ต.ค. 2556 20 ต.ค. 2557
สระแก้ว 01520489 เพื่อความมั่นคง กลุ่มคนสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง ครั้งที่ 37/2556 14 ต.ค. 2556 13 ต.ค. 2557
พิษณุโลก 13520406 วิทยุชุมชนคนพิษณุโลก กลุ่มคนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสื่อภาคประชาชน ครั้งที่ 37/2556 14 ต.ค. 2556 13 ต.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02540042 คลื่นเชื่อมสัมพันธ์ เรดิโอ กลุ่มคนเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 37/2556 14 ต.ค. 2556 13 ต.ค. 2557
สกลนคร 06520291 คนลำสงคราม กลุ่มคนคนลำสงคราม ครั้งที่ 37/2556 14 ต.ค. 2556 13 ต.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520252 เส้นเสียงเวียงพิงค์ กลุ่มคนชมรมวิทยุ ซี.บี. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 37/2556 14 ต.ค. 2556 13 ต.ค. 2557
เชียงราย 14520355 ชีวิตเปี่ยมสุข มูลนิธิประภาคาร ครั้งที่ 37/2556 14 ต.ค. 2556 13 ต.ค. 2557
พัทลุง 11520211 เครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองลุง กลุ่มคนเครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองพัทลุง ครั้งที่ 37/2556 14 ต.ค. 2556 13 ต.ค. 2557
นครพนม 06520422 เสียงจากนคร กลุ่มคนเสียงจากนคร ครั้งที่ 37/2556 14 ต.ค. 2556 13 ต.ค. 2557
ระยอง 01520257 คนกะเฉด กลุ่มคนกะเฉด ครั้งที่ 36/2556 30 ก.ย. 2556 29 ก.ย. 2557
ลำปาง 14520019 คนแม่สัน-เมืองยาว กลุ่มคนคนแม่สันเมืองยาว ลำปาง ครั้งที่ 36/2556 30 ก.ย. 2556 29 ก.ย. 2557
พิษณุโลก 13520465 กลุ่มประชาภิวัตน์ พิษณุโลก กลุ่มคนกลุ่มประชาภิวัตน์ ครั้งที่ 36/2556 30 ก.ย. 2556 29 ก.ย. 2557
สระบุรี 02520923 คนวิหารแดง กลุ่มคนวิหารแดงร่วมใจ ครั้งที่ 36/2556 30 ก.ย. 2556 29 ก.ย. 2557
ขอนแก่น 04520215 Learning Radio กลุ่มคนกลุ่มชัยเสรีพัฒนาบ้านทุ่ม ครั้งที่ 36/2556 30 ก.ย. 2556 29 ก.ย. 2557
อุดรธานี 06520103 วิทยุเมืองใหม่ กลุ่มคนเมืองใหม่ ครั้งที่ 35/2556 23 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2557
ศรีสะเกษ 07520165 คนปรางกู่ กลุ่มคนคนปรางค์กู่ ครั้งที่ 35/2556 23 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2557
พิษณุโลก 13540026 วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา กลุ่มคนวิทยุชุมชนธรรมะ วัดบ้านบุ่งปลาฝา ครั้งที่ 35/2556 23 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2557
เลย 04520287 คนบ้านเฮา กลุ่มคนคนบ้านเฮา ครั้งที่ 35/2556 23 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2557
ชัยภูมิ 05520411 วิทยุคนบ้านแท่น กลุ่มคนชมรมคนรักษ์บ้านแท่น ครั้งที่ 35/2556 23 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2557
สงขลา 11520037 วิทยุชุมชนตำบลน้ำขาว กลุ่มคนวิทยุชุมชนตำบลน้ำขาว ครั้งที่ 35/2556 23 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2557
อุบลราชธานี 07520440 สถานีวิทยุชุมชนเสียงแม่มูน กลุ่มคนคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูน (ชชช.) ครั้งที่ 35/2556 23 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2557
กาฬสินธุ์ 04520474 วิทยุชุมชนคนรักษ์สุขภาพ กลุ่มคนชมรมอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 35/2556 23 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2557
เชียงราย 14520393 วิทยุชุมชนเพื่อคนท้องถิ่นตำบลป่าตาล กลุ่มคนวิทยุชุมชนเพื่อคนท้องถิ่นตำบลป่าตาล ครั้งที่ 34/2556 16 ก.ย. 2556 15 ก.ย. 2557
แพร่ 14520170 วิทยุพระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่ กลุ่มคนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 34/2556 16 ก.ย. 2556 15 ก.ย. 2557
สกลนคร 06520275 กุดเรือคำสัมพันธ์ กลุ่มคนกุดเรือคำสัมพันธ์ ครั้งที่ 34/2556 16 ก.ย. 2556 15 ก.ย. 2557
พิจิตร 13520513 คนพิจิตร กลุ่มคนเครือข่ายกลุ่มแสงตะวันจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 34/2556 16 ก.ย. 2556 15 ก.ย. 2557
กระบี่ 10520017 ปลายพระยา เรดิโอ กลุ่มคนปลายพระยาเรดิโอ ครั้งที่ 34/2556 16 ก.ย. 2556 15 ก.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07540035 วิทยุชุมชนสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (วิทยุสาธารณประโยชน์) กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (วิทยุสาธารณะประโยชน์) ครั้งที่ 34/2556 16 ก.ย. 2556 15 ก.ย. 2557
ปราจีนบุรี 02540186 วิทยุชุมชนตำบลหนองกี่ กลุ่มคนสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกี่ ครั้งที่ 34/2556 16 ก.ย. 2556 15 ก.ย. 2557
สงขลา 11520030 โชคสมาน กลุ่มคนโชคสมาน ครั้งที่ 33/2556 9 ก.ย. 2556 8 ก.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08540004 คนปราณบุรี กลุ่มคนคนปราณบุรี ครั้งที่ 33/2556 9 ก.ย. 2556 8 ก.ย. 2557
กำแพงเพชร 13520213 เครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร กลุ่มคนเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร ครั้งที่ 33/2556 9 ก.ย. 2556 8 ก.ย. 2557
เชียงใหม่ 12520179 วิทยุชุมชนมัสยิดอัต-ตักวา กลุ่มคนอัต-ตักวา จิตต์ภักดี ครั้งที่ 33/2556 9 ก.ย. 2556 8 ก.ย. 2557
แม่ฮ่องสอน 12520348 เด็ก เยาวชน และครอบครัว สยชช. กลุ่มคนสื่อเด็ก ครอบครัว ชุมชนปางมะผ้า ครั้งที่ 33/2556 9 ก.ย. 2556 8 ก.ย. 2557
สมุทรสาคร 02521457 แซ่บ ท่าฉลอม กลุ่มคนแซ่บท่าฉลอม ครั้งที่ 33/2556 9 ก.ย. 2556 8 ก.ย. 2557
นครพนม 06520379 เครือข่าย คริสตศาสนิกสัมพันธ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มคนเครือข่าย คริสตศาสนิกสัมพันธ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33/2556 9 ก.ย. 2556 8 ก.ย. 2557
นครราชสีมา 05520029 คนโคราช กลุ่มคนคนโคราช ครั้งที่ 32/2556 2 ก.ย. 2556 1 ก.ย. 2557
นครปฐม 02521354 พระพุทธศาสนาสำนักปฏิบัติธรรมเอี่ยมอินทร์ กลุ่มคนพุทธบริษัทเผยแพร่พระพุทธศาสนาทางสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 32/2556 2 ก.ย. 2556 1 ก.ย. 2557
กาฬสินธุ์ 04520551 วิทยุชุมชนแหล่งท่องเที่ยวห้วยสังเคียบ กลุ่มคนรักษ์ห้วยสังเคียบ ครั้งที่ 32/2556 2 ก.ย. 2556 1 ก.ย. 2557
ชลบุรี 01520054 คลื่นของเราชาวชลบุรี เพลงดีมีสาระธรรมะโดนใจ" กลุ่มคนคลื่นของเราชาวชลบุรี "เพลงดี มีสาระ ธรรมะโดนใจ ครั้งที่ 32/2556 2 ก.ย. 2556 1 ก.ย. 2557
สุโขทัย 13520331 คนรักษ์สุขภาพ กลุ่มคนชมรมคนรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 32/2556 2 ก.ย. 2556 1 ก.ย. 2557
เลย 04520290 วิทยุชุมชนคนภูเรือ กลุ่มคนกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองเสือครางเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 31/2556 26 ส.ค. 2556 25 ส.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520585 คนของแผ่นดิน กลุ่มคนเครือข่าย ปปช. สายพิทักษ์สาธารณะสมบัติ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 31/2556 26 ส.ค. 2556 25 ส.ค. 2557
เลย 04520280 วิทยุชุมชนคนด่านซ้าย กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนด่านซ้าย ครั้งที่ 31/2556 26 ส.ค. 2556 25 ส.ค. 2557
สิงห์บุรี 02520811 ไฟล์มาลี่ เรดิโอ (Family Radio) กลุ่มคนรักษ์เมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 30/2556 19 ส.ค. 2556 18 ส.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520023 เกษตรพอเพียง กลุ่มคนเกษตรพอเพียง ครั้งที่ 30/2556 19 ส.ค. 2556 18 ส.ค. 2557
สุราษฎร์ธานี 09520196 เพื่อประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้ กลุ่มคนเพื่อประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้ ครั้งที่ 30/2556 19 ส.ค. 2556 18 ส.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520433 วิทยุชุมชนท๊อป เรดิโอ กลุ่มคนพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 29/2556 13 ส.ค. 2556 12 ส.ค. 2557
เพชรบุรี 02521542 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนท่ายาง กลุ่มคนจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนท่ายาง ครั้งที่ 29/2556 13 ส.ค. 2556 12 ส.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520351 ชุมชนท้องถิ่นไทย อุ่นอารีย์อู่ทอง 8 กลุ่มคนท้องถิ่นไทย อุ่นอารีย์อู่ทอง 8 ครั้งที่ 29/2556 13 ส.ค. 2556 12 ส.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520458 คนเขต 4 กลุ่มคนคนเขต 4 ครั้งที่ 29/2556 13 ส.ค. 2556 12 ส.ค. 2557
เพชรบูรณ์ 13540091 วิทยุชุมชนคนรากหญ้า กลุ่มคนเรารักนาสนุ่น ครั้งที่ 29/2556 13 ส.ค. 2556 12 ส.ค. 2557
นครพนม 06520381 ชาวธาตุพนม กลุ่มคนวิสาหกิจชุมชนบ้านชาติพัฒนาชาติไทย ครั้งที่ 29/2556 13 ส.ค. 2556 12 ส.ค. 2557
ปัตตานี 11520250 ตำบลเตราะบอน กลุ่มคนคนรักกลาพอ ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
ระยอง 01520299 เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาชุมชนตำบลตาขัน วัดหนองคอกหมู ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
มุกดาหาร 07520720 วิทยุชุมชนคำหอย กลุ่มคนวิทยุชุมชน ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520074 คลื่นใสใจสะอาด กลุ่มคนเทศบาลตำบลสันพระเนตร ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
ระยอง 01520290 วิทยุชุมชนบ้านมั่นคงตำบลละหาร กลุ่มคนองค์กรชุมชนบ้านมั่นคงตำบลละหาร ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
ระยอง 01520295 พระพุทธศาสนา อำเภอแกลง กลุ่มคนเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520638 บก.ช. 1 กลุ่มคนชมรมนักวิทยุ CB 245 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521222 มีเดียเรดิโอทองผาภูมิ กลุ่มคนรวมความคิด ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
สระบุรี 02520924 ศรีปทุม กลุ่มคนชุมชนศรีปทุม ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05540002 วิทยุชุมชนบ้านกรวด กลุ่มคนวิทยุชุมชนบ้านกรวด ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
อุดรธานี 06540048 เทียนแห่งธรรม กลุ่มคนเทียนแห่งธรรม ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07540033 เพื่อความมั่นคงตำบลนาอุดม กลุ่มคนเพื่อความมั่นคงตำบลนาอุดม ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07540069 สถานีวิทยุชุมชนคนรักศรีวิลัย Love FM กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนคนรักศรีวิลัย Love FM ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
ระนอง 03520014 สตาร์ เอฟเอ็ม ระนอง กลุ่มคนรักษ์ระนอง ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
อุตรดิตถ์ 14520121 พระแท่น เรดิโอ กลุ่มคนพระแท่นเรดิโอ ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
สระบุรี 02550015 เสียงคุณธรรม กลุ่มคนมวกเหล็กคุณธรรม ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
ปทุมธานี 02540126 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดปัญญานันทาราม กลุ่มคน "คลื่นสีขาวของชาวพุทธ" วัดปัญญานันทาราม ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
มุกดาหาร 07520747 วิสาหกิจชุมชน จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มคนวิสาหกิจชุมชน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
ตราด 01520445 แก่นธรรม วัดทุ่งไก่ดัก ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520111 คลื่นคนสู้ชีวิต แท็กซีเรดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มคนชมรมแท็กซี่เชียงใหม่ ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
สิงห์บุรี 02520820 วิทยุชุมชนสิงห์บุรี กลุ่มคนชมรมสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนสิงห์บุรี ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520243 สัมพันธ์อมก๋อย กลุ่มคนคริสตจักรธารพระพรอมก๋อย ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
เชียงราย 14540128 วิทยุชุมชนธรรมะรวมใจ วัดห้วยประสิทธิ์ กลุ่มคนชุมชนธรรมะร่วมใจ วัดห้วยประสิทธิ์ ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
สกลนคร 06520344 เสียงธรรมพุทธสมาคม พุทธสมาคมอำเภอพังโคน ครั้งที่ 28/2556 5 ส.ค. 2556 4 ส.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520460 วิทยุชุมชนคนเขาวง-นาคู กลุ่มคนเครือข่ายผู้ผลิตข้าวเหนียวคุณภาพดี อ.นาคู-เขาวง ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520076 เครือข่ายเยาวชนเพื่อชุมชนและเยาวชนเชียงใหม่ กลุ่มคนเครือข่ายเยาวชนเพื่อชุมชนและเยาวชนเชียงใหม่ ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520253 เสียงธรรม กลุ่มคนเสียงธรรม ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
สุรินทร์ 07520005 Home Radio กลุ่มคนคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สุรินทร์ ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
อุดรธานี 06520035 ชุมชนคนฮักถิ่น กลุ่มคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
สมุทรสาคร 02521462 วิทยุชุมชนปฐมสาคร กลุ่มคนศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนปฐมสาคร ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520234 ธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มคนเสียงธรรมพิมพาราม ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
สิงห์บุรี 02520797 วิทยุชมชนตำบลพักทัน กลุ่มคนชุมชนตำบลพักทัน ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520086 คลื่นรักเมืองไท กลุ่มคนคลื่นรักเมืองไท ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05520299 วิทยุชุมชนคนรักวัด กลุ่มคนคนรักวัด ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520650 พี่น้องเอ๊ย กลุ่มคนพี่น้องเอ๊ย ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
สมุทรสาคร 02521452 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนสาคร กลุ่มคนจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนสาคร ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521182 T.P. เรดิโอ วัดปลักเขว้า ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
พัทลุง 11520240 สมาคมศิษย์เก่าสตรีพัทลุง สมาคมศิษย์เก่าสตรีพัทลุง ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
ชลบุรี 01540001 วิทยุชุมชนคริสเตียน กลุ่มคนสัญญารัก ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
เลย 04520319 เพื่อคนเมืองเลย กลุ่มคนเพื่อคนเมืองเลย ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520064 วิทยุชุมชนคนลูกทุ่งอินเตอร์ กลุ่มคนชุมชนสามัคคี ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05520285 FM. เพื่อคนไทย กลุ่มคนชุมชนบ้านสระแก้ว ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521183 oft เรดิโอ วัดพุทธบูชา ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
ลำปาง 14520009 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดบรรพตสถิต วัดบรรพตสถิต ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
มหาสารคาม 04520365 ของเฮาชาวอีสาน กลุ่มคนของชาวอีสาน ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521241 วิทยุชุมชนเสียงชุมชนคนไทรโยค กลุ่มคนพิทักษ์สิทธิผลประโยชน์ประชาชนตามรัฐธรรมนูญไทรโยค ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
ชัยนาท 02520860 วิทยุชุมชน อสม. อ.สรรคบุรี กลุ่มคนชมรม อสม. อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12540022 วิทยุชุมชนธารพระพร กลุ่มคนธารพระพร ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520108 ชุมชนคนรักเมืองไทย กลุ่มคนชุมชนคนรักเมืองไทย ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
ชุมพร 08520086 คนทุ่งตะโก กลุ่มคนคนทุ่งตะโก ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
ชลบุรี 01520066 จุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนตำบลหนองรี (หมู่ 5 บ้านหัวโกรก) กลุ่มคนกลุ่มเกษตรผสมผสานและชีวภาพ บ้านหัวโกรก ตำบลหนองรี ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
ฉะเชิงเทรา 02540058 วิทยุชุมชนคนแปลงยาว กลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนแปลงยาว ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520026 พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝาง กลุ่มคนคณะสงฆ์อำเภอฝาง ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520220 วิทยุชุมชนเวียงมะลิกา คลื่นสร้างสรรค์สุขภาพ โดยชุมชนเพื่อชุมชน กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนเวียงมะลิกา คลื่นสร้างสรรค์สุขภาพ โดยชุมชนเพื่อชุมชน ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520414 วิทยุชมรมคนรักษ์บ้านเกิด กลุ่มคนชมรมคนรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
พัทลุง 11520222 ประชาคมแพรกหา กลุ่มคนประชาคมแพรกหา ครั้งที่ 27/2556 19 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520277 มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
เชียงราย 14520391 เพื่อคนเชียงแสน กลุ่มคนเพื่อคนเชียงแสน ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12550005 วิทยุชุมชนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น กลุ่มคนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
ลำปาง 14520016 วิทยุชุมชนคนแม่ทะ กลุ่มคนชุมชนคนแม่ทะ ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 8520020 คนสามร้อยยอด กลุ่มคนคนสามร้อยยอด ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
มหาสารคาม 04520419 โสโพธิ เรดิโอ กลุ่มคนโสโพธิ เรดิโอ ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
อำนาจเจริญ 07520575 ออนซอนหมอลำ กลุ่มคนออนซอนหมอลำ ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
ชลบุรี 01520046 กลุ่มคนข้าราชการบำนาญเพื่อชุมชน กลุ่มคนข้าราชการบำนาญเพื่อชุมชน ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 4550023 หลวงพ่อฉันท์ กลุ่มคนลูกศิษย์หลวงพ่อฉันท์ ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
เลย 04540024 นาดอกคำ เรดิโอ กลุ่มคนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพครบวงจรปลูกไม้เศรษฐกิจตำบลนาดอกคำ ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
สมุทรสาคร 2521471 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนหลักสี่ กลุ่มคนจ.ว.ช. หลักสี่ ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
เชียงราย 14550019 วิทยุชุมชนกางเขน นัมเบอร์ วัน กลุ่มคนกางเขนนัมเบอร์วัน ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
นนทบุรี 02520469 วิทยุอัซซิซกรอสัมพันธ์บางบัวทอง กลุ่มคนมุสลิมสัมพันธ์บางบัวทอง ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
ฉะเชิงเทรา 02520971 พนมสารคาม กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนพนมสารคาม ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
พิษณุโลก 13520484 วัฒนธรรมตำบลหัวรอ กลุ่มคนชุมชนตำบลหัวรอ ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
อ่างทอง 02520693 อ่างทอง SMILE RADIO กลุ่มคนรักอ่างทอง smile radio ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
เชียงราย 14520417 วิทยุชุมชนโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า กลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520610 วิทยุชุมชนคนรักศรีวิลัย กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนคนรักศรีวิลัย ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
ราชบุรี 02521125 วิทยุพระพุทธศาสนา กลุ่มคนองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
ราชบุรี 02521160 วิทยุชุมชนวัดโพธิบัลลังก์ กลุ่มคนจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนวัดโพธิบัลลังก์ ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
ตรัง 11520149 FAB RADIO กลุ่มคนคริสตจักรตรัง ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
เชียงราย 14520369 ท่าสุด เรดิโอ กลุ่มคนท่าสุดเรดิโอ ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520192 เพื่อนเกษตรกร กลุ่มคนเพื่อนเกษตรกร ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
กาญจนบุรี 2550003 สาธารณะโอท้อปไทรโยค กลุ่มคนเครือข่ายโอท้อปไทรโยค ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
ลำพูน 12540047 เพื่อพลเมือง กลุ่มคนชมรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520377 ส.บพ. (เสียงจากบางพลี) กลุ่มคนสื่อสัมพันธ์ ครั้งที่ 26/2556 15 ก.ค. 2556 14 ก.ค. 2557
ขอนแก่น 04520259 วิทยุอสม.ขอนแก่น กลุ่มคนอสม.ขอนแก่น ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
ชลบุรี 01520090 วิทยุชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย กลุ่มคนวิทยุชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
สตูล 11520135 ทุ่งหว้า เรดิโอ กลุ่มคนคนดีศรีสตูล ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
ลำพูน 12520334 เสียงป่าซาง กลุ่มคนไท-ยอง ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
สมุทรปราการ 02520360 วิทยุชุมชนพลังบางบ่อ กลุ่มคนวิทยุชุมชนพลังบางบ่อ ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05540075 ยอดคน กลุ่มคนรักษ์ครอบครัว ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
นครราชสีมา 05520167 เพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มคนเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
ลพบุรี 02520779 เสียงชุมชนชอนสมบูรณ์ วัดศรีรัตนาราม ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
หนองบัวลำภู 04520032 เพื่อการศึกษา กลุ่มคนชมรม ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
พิษณุโลก 13520411 คนรักบ้านเกิด กลุ่มคนคนรักบ้านเกิด ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
พะเยา 14520276 พื้นที่เขต 2 กลุ่มคนวิทยุชุมชนพื้นที่เขต2 ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520058 วิทยุชุมชนตำบลเขาทอง กลุ่มคนวิทยุชุมชนตำบลเขาทอง ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07520160 คนตำบลแขม กลุ่มคนคนตำบลแขม ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
เลย 04520328 รักเมืองเลย กลุ่มคนรักเมืองเลย ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
ชุมพร 08540003 จุดปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุชุมชนตำบลละแม กลุ่มคนคณะกรรมการจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเครือข่ายละแม ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520063 คนเหนือเขื่อน กล่มคนชมรมคนเหนือเขื่อน ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
มุกดาหาร 07520761 โฮป เรดิโอ กลุ่มคนคริสตชนรักมุกดาหาร ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
สงขลา 11520036 ชุมชนตำบลท่าข้าม กลุ่มคนชุมชนตำบลท่าข้าม ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
ลพบุรี 02520748 ที-มิวสิค กลุ่มคนเกษตรยั่งยืนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520050 ชุมชนคนรักแม่แตง กลุ่มคนชุมชนคนรักแม่แตง ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
เชียงใหม่ 12540068 วิทยุชุมชนสมัชชาสุขภาพสารภี กลุ่มคนเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสารภี ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520234 วิทยุชุมชนมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ กลุ่มคนมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520029 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง กลุ่มคนโครงการลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
เพชรบูรณ์ 13520656 อาสา กลุ่มคนชมรมวิทยุอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07540123 อสม.สัมพันธ์ตำบลโคกล่าม กลุ่มคนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโคกล่าม ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520016 วิทยุชุมชนคนบางสะพาน กลุ่มคนอนุรักษ์แม่รำพึง ครั้งที่ 25/2556 8 ก.ค. 2556 7 ก.ค. 2557
พัทลุง 11520236 วิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนป่าห้วยพูด กลุ่มคนวิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนป่าห้วยพูด ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
เชียงใหม่ 12520272 แอ่วเชียงใหม่ไปกับเฮา กลุ่มคนแอ่วเชียงใหม่ไปกับเฮา ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
ยะลา 11540009 บ้านจันทร์มณี กลุ่มคนพัฒนาชุมชนเมืองยะลา ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
ลำพูน 12520286 คนเมืองหละปูน กลุ่มคนคนเมืองหละปูน ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556
กำแพงเพชร 13520229 วิทยุชุมชนบ้านพรานกระต่าย กลุ่มคนรักพรานกระต่าย ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
กำแพงเพชร 13520199 คนไตรตรึงษ์ กลุ่มคนรักที่ใจ รักด้วยธรรม ค้ำประกัน ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
สงขลา 11540038 วิทยุชุมชนท่าข้าม กลุ่มคนวิทยุชุมชนท่าข้าม ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
เชียงราย 14520347 คลื่นเสียงเด็ก (Child Voice Radio)ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน กลุ่มคนคลื่นเสียงเด็ก (Child Voice Radio) ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
อุทัยธานี 13520148 คนทำไร่อ้อย กลุ่มคนทำไร่อ้อย ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
ชัยนาท 02520821 AFM หันคาเรดิโอ กลุ่มคนสำนึกรักษ์หันคาบ้านเกิด ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
อุดรธานี 06540074 ชุมชนชมรมคนรักอุดร กลุ่มคนชมรมคนรักอุร ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07520625 ชุมชนคนเมืองเมย กลุ่มคนเมยวดีเมืองพ่อสีหราช ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05520049 ชุมชนคนพระทองคำ กลุ่มคนพระทองคำ ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
นครสวรรค์ 13520034 คนรักแผ่นดินเมืองตาคลี กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนรักแผ่นดินเมืองตาคลี ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07520660 เพื่อสุขภาพประชาชน กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 24/2556 24 มิ.ย. 2556 23 มิ.ย. 2557
สงขลา 11550004 วิทยุชุมชนเทศบาลตำบลโคกม่วง กลุ่มคนวิทยุชุมชนเทศบาลตำบลโคกม่วง ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
อุทัยธานี 13540132 ชุมชนคนหนองเต่า เทพี เรดิโอ กลุ่มคนชุมชนคนหนองเต่า ครั้งที่ 19/2556 20 พ.ค. 2556 19 พ.ค. 2557
อุตรดิตถ์ 14520137 ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มคนนางสาวพรวจี ปะนะที ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
อุตรดิตถ์ 14520123 วิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง กลุ่มคนชุมชนเพื่อความมั่นคง ครั้งที่ 19/2556 20 พ.ค. 2556 19 พ.ค. 2557
อุดรธานี 06540044 วิทยุบ้านถ่อน กลุ่มคนวิทยุบ้านถ่อน ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
อุดรธานี 06520077 ชุมชนบ้านดุง-ทุ่งฝน 06540044 ครั้งที่ 20/2556 27 พ.ค. 2556 26 พ.ค. 2557
อ่างทอง 02520690 City Radio (ซิตี้ เรดิโอ) กลุ่มคน City Radio (ซิตี้ เรดิโอ) ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
หนองคาย 06540055 ชุมชนคนรักท้องถิ่น กลุ่มคนชุมชนคนรักประชาธิปไตย (คนรักถิ่น) ครั้งที่ 20/2556 27 พ.ค. 2556 26 พ.ค. 2557
หนองคาย 06520263 สื่อสีขาวชาวเซกา กลุ่มคนทำดีได้ดี ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
สุรินทร์ 07520010 Thai Station กลุ่มคนชุมชนหลักเมือง ครั้งที่ 20/2556 27 พ.ค. 2556 26 พ.ค. 2557
สุราษฎร์ธานี 09520217 ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยนภาคใต้ กลุ่มคนศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เครดิตยูเนี่ยนภาคใต้ ครั้งที่ 18/2556 14 พ.ค. 2556 13 พ.ค. 2557
สุโขทัย 13520370 ศึกษา จังหวัดสุโขทัย กลุ่มคนศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 20/2556 27 พ.ค. 2556 26 พ.ค. 2557
สระบุรี 02520915 มหาสมุทร์เรดิโอ กลุ่มคนมหาสมุทร์เรดิโอ ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2556 16 มิ.ย. 2557
สระบุรี 02520865 How Radio กลุ่มคนสื่ออาสาพัฒนาชุมชน How Radio ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
สมุทรสงคราม 02521494 สาธารณะท้องถิ่นเพื่อแม่กลอง กลุ่มคนสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 18/2556 14 พ.ค. 2556 13 พ.ค. 2557
สงขลา 11520080 มวลชนหาดใหญ่ กลุ่มคนคนทุ่งลาน ครั้งที่ 20/2556 27 พ.ค. 2556 26 พ.ค. 2557
สงขลา 11550006 Good Radio กลุ่มคนคริสตจักรแบ๊บติสต์หาดใหญ่ ครั้งที่ 19/2556 20 พ.ค. 2556 19 พ.ค. 2557
สงขลา 11520043 คลื่นชุมชนคนคอหงส์ กลุ่มคนเทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2556 16 มิ.ย. 2557
สงขลา 11520021 คนบ้านเรา อ.จะนะ จ.สงขลา กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนบ้านเรา ครั้งที่ 18/2556 14 พ.ค. 2556 13 พ.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07540176 วิทยุชุมชนบ้านบกศรีหลักเมือง กลุ่มคนวิทยุชุมชนบ้านบกศรีหลักเมือง ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
ศรีสะเกษ 07520156 คนกัลยามิตร วัดหนองไฮ ครั้งที่ 20/2556 27 พ.ค. 2556 26 พ.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07550006 คนเอื้ออาทร กลุ่มคนเอื้ออาทร ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2556 16 มิ.ย. 2557
เลย 04520339 สื่อสีขาวชาวเมืองเลย กลุ่มคนสื่อสีขาวชาวเมืองเลย ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
ระยอง 01520343 สายธาร-เสียงธรรม กลุ่มคนสายธาร-เสียงธรรม ครั้งที่ 20/2556 27 พ.ค. 2556 26 พ.ค. 2557
ระยอง 01520353 อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเนินพระ กลุ่มคนชมรมอาสาสมัครสาธารณะสุขตำบลเนินพระ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ) ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07540065 วิทยุชุมชนพัฒนาท้องถิ่น 95 วาไรตี้ กลุ่มคนชมรมพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07520685 ศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ครั้งที่ 20/2556 27 พ.ค. 2556 26 พ.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07540079 เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วัดป่าเมตตาธรรม ครั้งที่ 19/2556 20 พ.ค. 2556 19 พ.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07540028 สถานีวิทยุเครือข่ายเพื่อความมั่นคง กลุ่มคนกลุ่มรักท้องถิ่น ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2557 16 มิ.ย. 2558
ยะลา 11520275 คนนิบง (นิบงเรดิโอ) มูลนิธิอาบูบักร์ ครั้งที่ 19/2556 20 พ.ค. 2556 19 พ.ค. 2557
ยโสธร 07540094 เครือข่ายองค์กรชุมชน กลุ่มคนเครือข่ายชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม(อ.พ.ช.) ครั้งที่ 19/2556 20 พ.ค. 2556 19 พ.ค. 2557
ยโสธร 07520470 เครือข่ายภูมปัญญาไท กลุ่มคนส่งเสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม เครือข่ายภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
เพชรบูรณ์ 13520605 ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนบึงสามพัน กลุ่มคนศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนบึงสามพัน ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
เพชรบูรณ์ 13520655 วิทยุชุมชนอ.วิเชียรบุรี สมาคมประชาชนคนพุเตย ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2556 16 มิ.ย. 2557
เพชรบุรี 02521539 วัดป่าวิสุทธิคุณ วัดป่าวิสุทธิคุณ ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
พิจิตร 13520552 วัฒนธรรม กลุ่มคนวิทยุเพื่อสตรีเด็กเยาวชนและวัฒธรรม ครั้งที่ 20/2556 27 พ.ค. 2556 26 พ.ค. 2557
พัทลุง 11520209 ชุมชนคนสมหวัง กลุ่มคนคนสมหวัง ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
พัทลุง 11520219 ชุมชนบ้านรักษ์บางแก้ว กลุ่มคนบ้านรักษ์บางแก้ว ครั้งที่ 20/2556 27 พ.ค. 2556 26 พ.ค. 2557
พังงา 10540011 M.T.P.C. RADIO (Muangthai Phang-nga Church) กลุ่มคนคริสเตียนคริสตจักรเมืองไทยพังงา ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520623 คนลาดชะโด กลุ่มคนคนลาดชะโด ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
ปัตตานี 11520247 วิทยุชุมชนจุดเมืองปัตตานี กลุ่มคนจุดเมืองปัตตานี ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
ปราจีนบุรี 02521015 วิทยุชุมชนตำบลทุ่งโพธิ์ กลุ่มคนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งโพธิ์ ครั้งที่ 19/2556 20 พ.ค. 2556 19 พ.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08520057 วัดอ่างทอง กลุ่มคนอ่างทอง ครั้งที่ 19/2556 20 พ.ค. 2556 19 พ.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05550024 เพื่อสุขภาพ (Health Station) กลุ่มคนชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
นราธิวาส 11520313 เพื่อการศึกษาเสียงจรรยาฯ กลุ่มคนวิทยุเพื่อกรศึกษาเสียงจรรยาฯ ครั้งที่ 18/2556 14 พ.ค. 2556 13 พ.ค. 2557
นนทบุรี 02520454 ประชาชนคนเมืองนนท์ กลุ่มคนสื่อจิตอาสา ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2556 16 มิ.ย. 2557
นครสวรรค์ 13520080 วิทยุเพื่อการศึกษา ร่มเกล้านวมินท์ กลุ่มคนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ครั้งที่ 18/2556 14 พ.ค. 2556 13 พ.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09520107 ศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง กลุ่มคนศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05520131 ธรรมะเรดิโอคลื่นเสียงธรรมวัดจันทึก กลุ่มคนคลื่นเสียงธรรมวัดจันทึก ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2556 16 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05550015 คริสเตียนเสิงสาง กลุ่มคนพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนคริสเตียนเสิงสาง ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2556 16 มิ.ย. 2557
นครราชสีมา 05520064 วิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
เชียงใหม่ 12520181 มูลนิธิบุญญาภรณ์ มูลนิธิบุญญาภรณ์ ครั้งที่ 19/2556 20 พ.ค. 2556 19 พ.ค. 2557
ชุมพร 08520089 ฅนถ้ำสิงห์ วัดถ้ำสิงห์ ครั้งที่ 18/2556 14 พ.ค. 2556 13 พ.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520430 ตำบลหนองข่า เขาเขียวเรดิโอ กลุ่มคนพลังเขาขียว ครั้งที่ 20/2556 27 พ.ค. 2556 26 พ.ค. 2557
ชลบุรี 01520162 เพื่อประชาชน กลุ่มคนรักประชาธิปไตย แหลมฉบัง ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
ชลบุรี 01520107 นักวิทยุอาสาสมัคร มูลนิธินักวิทยุอาสาสมัครจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 19/2556 20 พ.ค. 2556 19 พ.ค. 2557
จันทบุรี 01520372 เครือข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงสัมพันธ์คนชายแดน กลุ่มคนสัจจะสะสมทรัพย์วัดป่าเทพนิมิต ครั้งที่ 18/2556 14 พ.ค. 2556 13 พ.ค. 2557
ขอนแก่น 04520118 วิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น กลุ่มคนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น ครั้งที่ 18/2556 14 พ.ค. 2556 13 พ.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520067 วิทยุชุมชนคนสายไหม กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนสายไหม ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2556 16 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 2520296 สื่อภาคประชาชน กลุ่มคนสื่อภาคประชาชน ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2556 16 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520160 ผู้พิทักษ์สายไหม กลุ่มคนวิทยุชุมชนผู้พิทักษ์สายไหม ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2556 16 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520274 ส่งเสริมเยาวชน ข่าวสาร วัฒนธรรมและบันเทิง กลุ่มคนอาสาสมัครพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 23/2556 17 มิ.ย. 2556 16 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520214 เพื่อพระพุทธศาสนา วัดธรรมมงคล วัดธรรมมงคล ครั้งที่ 22/2556 10 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520024 yes radio station โรงเรียนยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520298 สื่ออนุรักษ์วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520233 มุสลิมบางชัน กลุ่มคนมุสลิมบางชัน ครั้งที่ 21/2556 3 มิ.ย. 2556 2 มิ.ย. 2557
แม่ฮ่องสอน 12520366 วิทยุชุมชนอำเภอปาย กลุ่มคนกลุ่มกระจายเสียงวิทยุชุมชนอำเภอปาย ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
แม่ฮ่องสอน 12540085 ปายสามัคคี กลุ่มคนปายสามัคคี ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
ตรัง 11520178 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กลุ่มคนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
ตรัง 11520158 วิทยุชุมชนคนรักษ์ถิ่นตรัง กลุ่มคนอาสาสมัคร สื่อชุมชน จังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
ชลบุรี 01540070 จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนตำบลนาเริก กลุ่มคนชุมชนตำบลนาเริก ครั้งที่ 14/2556 17 เม.ย. 2556 16 เม.ย. 2557
ชลบุรี 01520067 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเมืองบ้านบึง กลุ่มคนจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเมืองบ้านบึง ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
ชลบุรี 01520032 กิโลสิบสัมพันธ์ กลุ่มคนรักษ์กิโลสิบ ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
ชลบุรี 01520051 คริสเตียนอ่าวอุดม กลุ่มคนคริสตจักรอ่าวอุดม ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
ชลบุรี 01540035 นาวังหินเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวังหิน เรดิโอ ครั้งที่ 47/2556 23 ธ.ค. 2556 22 มิ.ย. 2557
ฉะเชิงเทรา 02520974 เพื่อพระพุทธศาสนาวัดบางแก้ว วัดบางแก้ว ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
ฉะเชิงเทรา 02520951 คนบางปรง คนบางพระสามัคคี (กลุ่มคน) ครั้งที่ 49/2555 3 ธ.ค. 2555 2 ธ.ค. 2556
จันทบุรี 01520407 เพื่อสุขภาพชาวจันท์ Create Center Group ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
ขอนแก่น 04520084 340ร้อย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 14/2556 17 เม.ย. 2556 16 เม.ย. 2557
ขอนแก่น 04520242 สก.วท.340 กลุ่มคนรักเจริญธานี 340 ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
ขอนแก่น 04520099 คนรักถิ่น รักเวียงเก่า ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
ขอนแก่น 04520094 ชุมชนคนภูเวียง วิทยุชุมชนคนภูเวียง (กลุ่มคน) ครั้งที่ 50/2555 14 ธ.ค. 2555 13 ธ.ค. 2556
ขอนแก่น 04520122 ฅนสร้างสรรค์เกษตรกรไทย ฅนสร้างสรรค์เกษตรกรไทย (กลุ่มคน) ครั้งที่ 47/2555 12 ม.ค. 2555 18 พ.ย. 2556
กระบี่ 10540010 True Love Radio กลุ่มคนคริสตจักรกระบี่ ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
กำแพงเพชร 13520233 พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม พระครูพิพิธวัชรธรรม ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
อุบลราชธานี 07540156 วิทยุชุมชนอุบลคนเหล่าเสือฮักแพง อุบลคนเหล่าเสือฮักแพง ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
บึงกาฬ 06540046 ชุมชนคนรักถิ่น 107.25 MHz วิทยุชุมชนคนรักถิ่น ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
บึงกาฬ 06520211 วิทยุชุมชนบุ่งคล้า สถานีวิทยุชุมชนอำเภอบุ่งคล้า ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
นราธิวาส 11540033 อัตตัรเรดิโอ วิทยุเพื่อการศึกษาของชาว760 มูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
นราธิวาส 11520305 ทรูเลิฟ โก-ลก เรดิโอ คริสตจักร์ สัมพันธ์สุไหงโกลก ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
ยะลา 11520278 เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัด750 กลุ่มคนศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัด750 ครั้งที่ 8/2556 18 ก.พ. 2556 17 ก.พ. 2557
ยะลา 11520274 กำปงเรดิโอ มูลนิธิอาบูบักร์ ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
ยะลา 11520284 วิทยุชุมชนไทยเสรี กลุ่มเพื่อเด็กไทยปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
ยะลา 11540034 ชุมชนคริสเตียน750 กลุ่มคนชุมชนคริสเตียน750 ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
ปัตตานี 11540003 เพื่อการศึกษา กศน.ยะรัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง ครั้งที่ 14/2556 17 เม.ย. 2556 16 เม.ย. 2557
ปัตตานี 11520270 อัลกุรอานดารุสสลาม กลุ่มดารุสลาม ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
สงขลา 11540042 คลื่นสีขาว กลุ่มคนคนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
สงขลา 11520063 วิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนอำเภอรัตภูมิ ชุมชนคนรักษ์ธัมม์ ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
สงขลา 11520060 วิทยุพระพุทธศาสนา ประจำอำเภอรัตภูมิ เครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาอำเภอรัตภูมิ ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
สงขลา 11520066 วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาเทศบาล ต.ปริก คณะกรรมการชุมชน เทศบาล ต.ปริก ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
พัทลุง 11520208 วิทยุชุมชนคนลำสินธุ์ กลุ่มคนกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายสินธุ์แพรทอง ครั้งที่ 14/2556 17 เม.ย. 2556 16 เม.ย. 2557
พัทลุง 11520214 วิทยุชุมชนคนโคกม่วง กลุ่มคนคนโคกม่วงเพื่อพัฒนา ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
นครศรีธรรมราช 09540012 นครโพสต์ กลุ่มคนนครโพสต์ ครั้งที่ 8/2556 18 ก.พ. 2556 17 ก.พ. 2557
นครศรีธรรมราช 09540029 คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร กลุ่มคนเครือข่ายชุมชนเมืองนคร ครั้งที่ 8/2556 18 ก.พ. 2556 17 ก.พ. 2557
นครศรีธรรมราช 09520085 เพื่อประชาชนภาคเกษตร เอเซียไรซ์ กลุ่มคนเอเชียไรซ์ (รักษ์ลุ่มน้ำปากพนัง สนองพระราชดำริ) ครั้งที่ 8/2556 18 ก.พ. 2556 17 ก.พ. 2557
นครศรีธรรมราช 09540027 ชัยชุมพลพัฒนา กลุ่มคนชัยชุมพลพัฒนา ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
ภูเก็ต 10520147 เสียงจากอันดามัน กลุ่มคนเสียงจากอันดามัน ครั้งที่16/2556 29 เม.ย. 2556 28 เม.ย. 2557
ภูเก็ต 10520139 วีเลิฟเดอะคิงส์มิ่งมงคล มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 45 ครั้งที่ 12/2556 25 มี.ค. 2556 24 มี.ค. 2557
ภูเก็ต 10520138 วีเลิฟเดอะคิงราชนครินทร์ (วิทยุพระพุทธศาสนา) มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
สุราษฎร์ธานี 09540034 ท้องถิ่นคนรัก650 กลุ่มคนท้องถิ่นคนรัก650 ครั้งที่ 14/2556 17 เม.ย. 2556 16 เม.ย. 2557
สุราษฎร์ธานี 9520176 พระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด650 วัดโพธาวาส ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
สุราษฎร์ธานี 09550006 L4U วิทยุเพื่อคุณ กลุ่มคนรักเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 9/2556 4 มี.ค. 2556 3 มี.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ 08540015 เสียงพระพุทธศาสนา วัดห้วยมงคล วัดห้วยมงคล ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
เพชรบุรี 02521516 ท่าราบ (ONE FM) กลุ่มคนชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่าราบ610 ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
กาญจนบุรี 02521212 ผู้นำก้าวหน้า กลุ่มคนผู้นำก้าวหน้า ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
กาญจนบุรี 02521205 ท่องเที่ยววัฒนธรรม580 กลุ่มคนสถานีวิทยุท่องเที่ยววัฒนธรรม580 ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
กาญจนบุรี 02521225 รถไฟดอนรัก ชุมชนรถไฟดอนรัก ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
นครปฐม 02550008 ชีวิตใหม่ เอฟ เอ็ม (New Life FM) กลุ่มคนคริสตจักรธารน้ำพุ ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
นครปฐม 02521419 ชุมชนตำบลบางปลา กลุ่มคนแต่งแต้มสังคม ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
สมุทรสาคร 02521453 คริสเตียนมหาชัย กลุ่มคนคริสเตียนมหาชัย ครั้งที่ 14/2556 17 เม.ย. 2556 16 เม.ย. 2557
สมุทรปราการ 02520375 ราชภักดีปากน้ำ "คลื่นสีขาวของชาวพุทธ" ราชภักดี ปากน้ำ ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
ระยอง 01540037 ชุมชนช้างชนธรรมะสัมพันธ์ กลุ่มคนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ครั้งที่ 12/2556 25 มี.ค. 2556 24 มี.ค. 2557
ระยอง 01520264 คนหนองโพรง กลุ่มคนรักษ์หนองโพรงเชื่อมโยงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
ระยอง 01540058 สถานีวิทยุชุมชน "เพื่อคนท้องถิ่น" เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน กลุ่มคน 11 ชุมชน เพื่อคนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
ระยอง 01520280 ท้องถิ่นอำเภอบ้านค่าย ท้องถิ่นอำเภอบ้านค่าย ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
ระยอง 01520346 แสงทองส่องธรรม แสงทองส่องธรรม ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
ระยอง 01540047 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านจำรุง กลุ่มคนศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
ระยอง 01540033 วิทยุชุมชนเผย100พระพุทธศาสนาวัดพลงไสว วัดพลงไสว ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
ระยอง 01520316 ยูนิตี้ คริสเตียน เรดิโอ คริสจักรเอกภาพ530 ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
ระยอง 01520255 คณะสงฆ์บ้านค่าย คณะสงฆ์บ้านค่าย ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
สระแก้ว 01520507 วัดตาพระยา วัดตาพระยา ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
สระแก้ว 01550007 สัญญาณเลิฟ สมาคมคนตาบอดจังหวัด500 ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
ปราจีนบุรี 02521016 วิทยุชุมชนตำบลบุพราหมณ์ สภาองค์กรชุมชนตำบลบุพราหมณ์ ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
นครนายก 02521072 ชุมชนบ้านนา กลุ่มคนศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านนา ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
ปทุมธานี 02520546 เพื่อผู้ด้อยโอกาสไทย สมาคมรวมใจคนพิการไทย ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520041 วิทยุชุมชนคนทวีวัฒนา-ศาลาแดง กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนคนทวีวัฒนา-ศาลาแดง ครั้งที่ 14/2556 17 เม.ย. 2556 16 เม.ย. 2557
กรุงเทพมหานคร 02540111 คนทวีวัฒนา กลุ่มคนชุมชนคนทวีวัฒนา ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520063 วิทยุชุมชนคนราษฎร์บูรณะ กลุ่มคนคนราษฎร์บูรณะ ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520038 วิทยุชุมชนคนจอมทอง กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนจอมทอง ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520017 PSM RADIO กลุ่มคนอาจารย์สาธิต ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520253 ลาดกระบังเรดิโอ กลุ่มคนรักษ์ลาดกระบัง ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520155 ประชาคมบางขุนเทียน กลุ่มคนวงแหวนชัชวาลย์ ครั้งที่ 9/2556 4 มี.ค. 2556 3 มี.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520288 สหพัฒนา กลุ่มคนสหพัฒนา ครั้งที่ 9/2556 4 มี.ค. 2556 3 มี.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520148 นิวไลฟ์ เรดิโอ กลุ่มคนนิวไลฟ์ เรดิโอ ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520183 วิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ วิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520135 ทุ่งครุเรดิโอ กลุ่มคนทุ่งครุสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02540078 สดุดีเรดิโอ กลุ่มคนสดุดี ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520126 ดอนสะแก ดอนสะแก ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
กรุงเทพมหานคร 02520262 ชุมชนวัดลาดบัวขาว ชุมชนวัดลาดบัวขาว (กลุ่มคน) ครั้งที่ 50/2555 14 ธ.ค. 2555 13 ธ.ค. 2556
กรุงเทพมหานคร 02550016 กู๊ดนิวส์เรดิโอ (Good news Radio) ร่วมพระคุณ ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
นนทบุรี 02520453 บางใหญ่ เรดิโอ กลุ่มคนอนุรักษ์ภาษาเพลงและภาษาพูด ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
นนทบุรี 02520428 วิทยุชุมชนชาว440 กลุ่มสตรีบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520625 คนเอเซีย กลุ่มคนวิทยุกระจายเสียงชุมชน อำเภอบางปะอิน จังหวัด430 ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
พระนครศรีอยุธยา 02520609 คนบ้านใหม่ กลุ่มคนคนบ้านใหม่ ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
สุพรรณบุรี 02521270 วิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ กลุ่มคนศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
ลพบุรี 02520775 วิทยุชุมชนสมาคมชาวไร่อ้อย380 สมาคมชาวไร่อ้อย380 ครั้งที่ 16/2556 29 เม.ย. 2556 28 เม.ย. 2557
ลพบุรี 02520714 3 ตำบล กลุ่มคน3 ตำบล ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
สระบุรี 02520869 คน OTOP กลุ่มคนคน OTOP ครั้งที่ 12/2556 25 มี.ค. 2556 24 มี.ค. 2557
สระบุรี 02520877 คนภูธร กลุ่มคนพัฒนาหินซ้อน ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
สระบุรี 02520886 เจริญทรัพย์วัฒนา กลุ่มคนร่วมใจเจริญทรัพย์วัฒนา ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
สระบุรี 02520932 สายสัมพันธ์ เรดิโอ สายสัมพันธ์เรดิโอ ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
สระบุรี 02520873 ชุมชนคนทำอ้อย สมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อยป่าสัก370 ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
นครราชสีมา 05520085 คลื่นเยาวชนตะขบป่า กลุ่มคนตะขบป่า ครั้งที่ 14/2556 17 เม.ย. 2556 16 เม.ย. 2557
นครราชสีมา 05520201 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนภูมิปัญญาคนพิมาย กลุ่มคนภูมิปัญญาท้องถิ่น พิมาย ครั้งที่ 14/2556 17 เม.ย. 2556 16 เม.ย. 2557
นครราชสีมา 05540090 พุทธธรรม กลุ่มคนพุทธธรรม ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
นครราชสีมา 05540051 สื่อสัมพันธ์โนนแดง กลุ่มคนสื่อสัมพันธ์โนนแดง ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
นครราชสีมา 05520080 คลื่นขาโถกเถกและวัฒนธรรมไทย กลุ่มคนขาโถกเถกวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8/2556 18 ก.พ. 2556 17 ก.พ. 2557
นครราชสีมา 05520155 พระพุทธศาสนา วัดบ้านหาญ ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
นครราชสีมา 05520042 คนบ้านราษฎร์ กลุ่มคนสถานีวิทยุคนบ้านราษฎร์ ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
นครราชสีมา 05520206 มูลบลเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 555 ยาเสร็จ เรดิโอ ครั้งที่ 7/2557 24 ก.พ. 2557 23 ส.ค. 2557
นครราชสีมา 05520266 อุดมทรัพย์สัมพันธ์ อุดมทรัพย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
ชัยภูมิ 05520424 จัตุรัสรักถิ่น กลุ่มคนคลื่นมหาชนคนจัตุรัสรักถิ่น ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04540075 วิทยุชุมชนคนบัวบาน กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนบัวบาน ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04540036 รวมใจไทคำม่วง กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนรวมใจไทคำม่วง ครั้งที่ 12/2556 25 มี.ค. 2556 24 มี.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520462 คนดอนจาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแวงแสน ตำบลนาจำปา ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520552 อบต.ดงพยุง กลุ่มคน อบต. ดงพยุง ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
กาฬสินธุ์ 04540007 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ์ สภาชุมชนโนนยาย ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520451 วิทยุชุมชนคนกมลาไสย วิทยุชุมชนคนกมลาไสย ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04540009 สถานีวิทยุชุมชน ลำสระคลอง ชุ่มเย็น กลุ่มลำสระคลอง ชุ่มเย็น ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
กาฬสินธุ์ 04520464 คนนาทัน กลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07540175 คนเมืองเกษ กลุ่มคนคนเมืองเกษ ครั้งที่ 15/2556 22 เม.ย. 2556 21 เม.ย. 2557
ร้อยเอ็ด 07550020 พระพุทธศาสนาวัดบ้านปลาคูณ กลุ่มคนสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวัดบ้านปลาคูณ ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520654 เพื่อคนทุ่งกุลา กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนเพื่อคนทุ่งกุลา ครั้งที่ 9/2556 4 มี.ค. 2556 3 มี.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07540037 สถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา ครั้งที่ 9/2556 4 มี.ค. 2556 3 มี.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520694 ภูมิปัญญาประชาชนเสียงจากทุ่งกุลาสุวรรณภูมิ กลุ่มคนชมรมวิทยุ CB 245 สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2556 4 มี.ค. 2556 3 มี.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520637 โนนชัยศรี กลุ่มคนชมรมวิทยุ CB 245 โนนชัยศรี ครั้งที่ 9/2556 4 มี.ค. 2556 3 มี.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520588 คลื่นเสียงคนชายแดนดอนชาติ กลุ่มคนชมรมวิทยุ CB 245 คลื่นเสียงคนชายแดนดอนชาติ ครั้งที่ 9/2556 4 มี.ค. 2556 3 มี.ค. 2557
ร้อยเอ็ด 07520631 ดงแดง เรดิโอ กลุ่มคนคนดงแดง เรดิโอ ครั้งที่ 8/2556 18 ก.พ. 2556 17 ก.พ. 2557
มหาสารคาม 04520384 คลื่นธรรมสัมพันธ์ เสียงมณีวรรณ 1 วัดติกขมณีวรรณ ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05540037 น้ำตาลตะวัน กลุ่มคนน้ำตาลตะวัน ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05520364 ไลฟ์ เรดิโอ กลุ่มคนคริสตจักรประโคนชัย ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05520289 กู๊ดนิวส์ กลุ่มคนคริสตจักรพระกิติคุณสมบูรณ์300 ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
บุรีรัมย์ 05520292 วิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอนางรอง คณะสงฆ์อำเภอนางรอง ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
ศรีสะเกษ 07540182 สื่อสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชนโนนใหญ่ (กลุ่มคน) ครั้งที่ 47/2555 12 ม.ค. 2555 18 พ.ย. 2556
อุบลราชธานี 07520271 New Life Radio (นิวไลฟ์เรดิโอ) 270 กลุ่มคนนิวไลฟ์เรดิโอ 270 ครั้งที่ 17/2556 7 พ.ค. 2556 6 พ.ค. 2557
อุบลราชธานี 07520307 คนรักสุขภาพ อำเภอสิรินธร กลุ่มคนคนรักสุขภาพ อำเภอสิรินธร ครั้งที่ 14/2556 17 เม.ย. 2556 16 เม.ย. 2557
อำนาจเจริญ 07520555 พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม พุทธศาสนาสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
ยโสธร 07540138 วิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา ชุมชนวัดห้วยกอย วิทยุชุมชน ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
ยโสธร 07540166 วิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกันตำบลคำเตย ชุมชนคนรักบ้านเกิด (กลุ่มคน) ครั้งที่ 47/2555 12 ม.ค. 2555 18 พ.ย. 2556
นครพนม 06520380 จุดทวนสัญญาณวัดพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
สกลนคร 06520281 ชุมชนคนไทโส้ กลุ่มคนอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นกุสุมาลย์ ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
สกลนคร 06540051 คนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ คนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ (กลุ่มคน) ครั้งที่ 50/2555 14 ธ.ค. 2555 13 ธ.ค. 2556
อุดรธานี 06550005 เพื่อสุขภาพและกีฬา เพื่อสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
อุดรธานี 06520160 อุดร เรดิโอ อาสาพัฒนาเพื่อดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
อุดรธานี 06520004 DFM เรดิโอ DFM เรดิโอ ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
หนองบัวลำภู 04520004 S.M. RADIO กลุ่มคนรักบ้านเกิด ครั้งที่ 12/2556 25 มี.ค. 2556 24 มี.ค. 2557
หนองบัวลำภู 04520044 วีร์ เรดิโอ กลุ่มคนเกษตรมีธรรม ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
เลย 04520279 วิทยุชุมชนคนเชียงคาน กลุ่มคนชุมชนคนเชียงคาน ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
เลย 04520291 ชุมชนคนภูหลวง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองคัน ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
เพชรบูรณ์ 13540015 คนรัก170 กลุ่มคน ไอเดีย เรดิโอ คลื่นแห่งความคิด ชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
เพชรบูรณ์ 13540024 พลังแห่งรัก กลุ่มคริสเตียนตำบลท่าข้าม ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520029 คนบรรพตพิสัย กลุ่มคนคริสตชนคนบรรพตพิสัย ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
นครสวรรค์ 13520024 เก้าเลี้ยว กลุ่มคนคนรักเก้าเลี้ยว ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
พิจิตร 13520546 วชิรบารมี โค-ออป เรดิโอ กลุ่มคนสหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี จำกัด ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
พิจิตร 13520520 คนสามง่าม กลุ่มวิทยุชุมชนคนสามง่าม ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
พิษณุโลก 13540074 วัดป่าคายวนารามเพื่อพระพุทธศาสนา วัดป่าคายวนาราม ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
อุตรดิตถ์ 14550018 ร่มโพธิ์ธรรมน้ำปาด กลุ่มคนพุทธธรรมน้ำปาด ครั้งที่ 16/2556 29 เม.ย. 2556 28 เม.ย. 2557
อุตรดิตถ์ 14520118 วิทยุชุมชนตำบลวังกะพี้ วิทยุชุมชนตำบลวังกะพี้ ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
น่าน 14540059 วิทยุชุมชนคนฮักบ่อเกลือ กลุ่มคนฮักบ่อเกลือ ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
น่าน 14520209 คนนาน้อย กลุ่มคนคนนาน้อย ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
แพร่ 14540003 วิทยุชุมชนคนรักษ์สุขภาพ กลุ่มคนชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนมูล ครั้งที่16/2556 29 เม.ย. 2556 28 เม.ย. 2557
สุโขทัย 13520355 วิทยุชุมชนเพื่อสาธารณะคนเมืองเก่า กลุ่มคนสถานีวิทยุชุมชนเพื่อสาธารณะคนเมืองเก่า ครั้งที่ 16/2556 29 เม.ย. 2556 28 เม.ย. 2557
สุโขทัย 13550003 เอเดน เรดิโอ สมานสามัคคีเมือง090 (กลุ่มคน) ครั้งที่ 50/2555 14 ธ.ค. 2555 13 ธ.ค. 2556
ตาก 13520297 มุสลิมแม่สอด กลุ่มคนอัล-อิสลาม ครั้งที่ 14/2556 17 เม.ย. 2556 16 เม.ย. 2557
ตาก 13540033 สมานสามัคคี เรดิโอ สมานสามัคคีแม่ระนาด ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520122 นิวไลฟ์เรดิโอ กลุ่มคนนิวไลฟ์เรดิโอ แม่แตง ครั้งที่ 13/2556 1 เม.ย. 2556 31 มี.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520245 สาธารณสุขสัมพันธ์ กลุ่มคนอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอพร้าวและกลุ่มรักบ้านเกิด ครั้งที่ 11/2556 18 มี.ค. 2556 17 มี.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520197 ลุ่มน้ำวางวัดจำลอง วัดจำลอง ครั้งที่ 9/2556 4 มี.ค. 2556 3 มี.ค. 2557
เชียงใหม่ 12540013 สื่อสร้างสรรค์เชียงดาว กลุ่มคนเครือข่ายสร้างสรรค์เชียงดาว ครั้งที่ 9/2556 4 มี.ค. 2556 3 มี.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520260 เสียงสันติ กลุ่มคนเสียงสันติ ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
เชียงใหม่ 12540062 คนรักถิ่นเรดิโอ รักท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2556 28 ม.ค. 2556 27 ม.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520241 สันป่าตอง กลุ่มคนสื่อชุมชนสันป่าตอง ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520030 คนจอมทอง กลุ่มคนเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอจอมทอง ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520263 หัตถอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มคนหัตถอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520145 พุทธศาสนาดอยธรรมประทีป รักพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520053 คนรู้ใจ คณะธรรมกิจคริสตจักรสุริยะชัยพร ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
เชียงใหม่ 12520187 รักเชียงใหม่ 51 รักเชียงใหม่ 51 (กลุ่มคน) ครั้งที่ 47/2555 12 ม.ค. 2555 18 พ.ย. 2556
เชียงใหม่ 12540067 สบาย เอฟเอ็ม ฝาง พลังคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
เชียงใหม่ 12540074 ชุมชนดอยแก้ว ชุมชนดอยแก้ว ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
ลำพูน 12520282 คนบ้านโฮ่ง กลุ่มคนวิทยุชุมชนคนบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 9/2556 4 มี.ค. 2556 3 มี.ค. 2557
ลำพูน 12520322 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กลุ่มคนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
ลำพูน 12520285 คนเมืองลี้ สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ (กลุ่มคน) ครั้งที่ 47/2555 12 ม.ค. 2555 18 พ.ย. 2556
ลำปาง 14520076 เวียงนางตอง กลุ่มคนชุมชนเวียงนางตอง ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
ลำปาง 14520030 วิทยุชุมชนแจ้ห่ม (จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนแจ้ห่ม) กลุ่มคนสมาคมสื่อสร้างสรรค์ชุมชนคนแจ้ห่ม ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
ลำปาง 14520025 คลื่นสีขาวชาว030 กลุ่มคนคลื่นสีขาวชาว030 ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
ลำปาง 14520028 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนวัดเมืองศาสน์ วัดเมืองศาสน์ ครั้งที่ 47/2555 12 ม.ค. 2555 18 พ.ย. 2556
ลำปาง 14520037 นิวไลฟ์เรดิโอ กลุ่มนิวไลฟ์เรดิโอ ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557
พะเยา 14520289 ม่อนดินแดงเรดิโอ กลุ่มคนม่อนดินแดงเรดิโอ ครั้งที่ 10/2556 11 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2557
พะเยา 14520256 คนรักครอบครัว กลุ่มคนคนรักครอบครัว ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
พะเยา 14520259 คนรักถิ่น กลุ่มคนศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
เชียงราย 14520364 วิทยุชุมชนตำบลบุญเรือง-ตำบลครึ่ง กลุ่มคนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2556 18 ก.พ. 2556 17 ก.พ. 2557
เชียงราย 14520437 วิทยุชุมชนศิษย์เก่าโรงเรียนพญาเม็งราย โรงเรียนพญาเม็งราย ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
เชียงราย 14520379 ประชาคมตำบลเวียงพางคำ กลุ่มชมรมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยุชุมชนประชาคมตำบลเวียงพางคำ ครั้งที่ 6/2556 4 ก.พ. 2556 3 ก.พ. 2557
เชียงราย 14520325 เกษตรสัมพันธ์ กลุ่มคนวิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
เชียงราย 14540116 มวลชนแม่ลาว กลุ่มคนมวลชนแม่ลาว ครั้งที่ 4/2556 21 ม.ค. 2556 20 ม.ค. 2557
เชียงราย 14520382 พรหมนคร วิทยุพรหมนคร ครั้งที่ 1/2556 4 ม.ค. 2556 3 ม.ค. 2557
เชียงราย 14520402 เพื่อท้องถิ่น กลุ่มคนรักท้องถิ่น (กลุ่มคน) ครั้งที่ 47/2555 12 ม.ค. 2555 18 พ.ย. 2556
เชียงราย 14520392 วิทยุชุมชนเพื่อคนตำบลหงาว เพื่อคนตำบลหงาว ครั้งที่ 2/2556 7 ม.ค. 2556 6 ม.ค. 2557