ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับ การให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
28 ธ.ค. 2564
2,150

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ออกประกาศเชิญชวน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็มสำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนไปแล้วนั้น

 ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00-13.30 น. และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จึงจัดให้มีการประชุม ณ หอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน ซอย 8 กรุงเทพฯ (จำนวนจำกัด)และในรูปแบบการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์

 สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยสามารถศึกษารายละเอียดของการประชุมชี้แจงข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนี้

 1. การดาวน์โหลดเอกสาร

 (1) สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ได้ที่  https://bit.ly/3mxyrPN

 (2) กำหนดการประชุม (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

 2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 การประชุมชี้แจงข้อมูล จัดขึ้นใน 2 รูปแบบ ดังนี้

 (1) เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงาน กสทช. (จำนวนจำกัด 50 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมต้องแนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มและลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น) ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงาน กสทช. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ได้ที่ https://broadcast.nbtc.go.th/publichearing-641200000001 โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.

 (2) เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้ารับชมการประชุมได้ในวันและเวลาข้างต้นผ่าน https://nbtc.webex.com/nbtc/j.php?MTID=m6086c21bacf
97c3f7cbcd36928113563

 3. การเข้าร่วมประชุม

 (1) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทช. จะส่ง E-mail ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมภายใน 2 วันทำการ

 หากท่านไม่ได้รับ E-mail ยืนยันการเข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านตรวจสอบที่ Junk mail, Spam mail, Promotion ของ E-mail ที่ท่านใช้ลงทะเบียน หรือติดต่อสอบถามได้ทาง E-mail : [email protected]

 (2) กรณีมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน กสทช. เต็มทุกที่นั่งแล้ว ระบบจะแจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ

 (3) กรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook กสทช. ที่ https://www.facebook.
com/ONBTC/
หรือรับชมการประชุมย้อนหลังได้ทาง Facebook กสทช. หรือ Youtube กสทช. ที่ https://www.youtube.com/c/nbtcth-channel

 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลข โทรศัพท์ 02 271 7600 E-mail: [email protected]

กำลังโหลดข้อมูล ...