ข่าวสาร

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การปรับปรุงสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อลดปัญหาการรบกวนครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.