ข่าวสาร

    เมื่อวันที่ 18 –19 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน กสทช. ได้จัดงานอบรม โครงการสร้างเครือข่ายและบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเ...

วันที่โพส : 22 พ.ค. 2560