ข่าวสาร

           วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “หลักการและเทคนิคสำหรับการตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบด...

วันที่โพส : 26 ก.ค. 2560
วันที่โพส : 17 ก.ค. 2560
วันที่โพส : 12 ก.ค. 2560