ข่าวสาร

 

           ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจ...

วันที่โพส : 9 ม.ค. 2561