ผู้ประกอบกิจการวิทยุ | สำนักงาน กสทช. - สายงานกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.)

สำนักงาน กสทช. | สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission

ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่สามารถออกอากาศได้

หน้าแรก ผู้ประกอบกิจการวิทยุ ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่สามารถออกอากาศได้


แสดงผลหน้าละ รายการ
จังหวัด รหัสสถานี ชื่อสถานี ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ผลการตรวจเครื่อง ยื่นขออนุญาตวิทยุคมนาคม หมายเหตุ
ตรัง 11520149 FAB RADIO
บุรีรัมย์ 05520285 FM. เพื่อคนไทย
สงขลา 11550006 Good Radio จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2558

สุรินทร์ 07520005 Home Radio
สระบุรี 02520865 How Radio
สุราษฎร์ธานี 09550006 L4U วิทยุเพื่อคุณ
สุรินทร์ 07520010 Thai Station
พิษณุโลก 13520465 กลุ่มประชาภิวัตน์ พิษณุโลก
สกลนคร 06520275 กุดเรือคำสัมพันธ์
บุรีรัมย์ 05520289 กู๊ดนิวส์
ระยอง 01520255 คณะสงฆ์บ้านค่าย
สระบุรี 02520869 คน OTOP
ระยอง 01520257 คนกะเฉด จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 7 มิ.ย. 2558

สกลนคร 06540051 คนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
สุพรรณบุรี 02521260 คนทัพหลวง-หนองขาม
สระบุรี 02520873 คนทำอ้อย
น่าน 14520209 คนนาน้อย
นครสวรรค์ 13520029 คนบรรพตพิสัย
ฉะเชิงเทรา 02520951 คนบางปรง
ศรีสะเกษ 07520165 คนปรางกู่
พิจิตร 13520513 คนพิจิตร
มหาสารคาม 04520376 คนรักถิ่น
ศรีสะเกษ 07540022 คนรักถิ่น
ชัยภูมิ 05520415 คนรักสุขภาพ
นครสวรรค์ 13520034 คนรักแผ่นดินเมืองตาคลี
สระบุรี 02520923 คนวิหารแดง
ขอนแก่น 04520122 คนสร้างสรรค์เกษตรกรไทย
ประจวบคีรีขันธ์ 08520020 คนสามร้อยยอด จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 3 พ.ค. 2558

นครพนม 06540011 คนเทคโน
ลำพูน 12520285 คนเมืองลี้
ร้อยเอ็ด 07540175 คนเมืองเกษ
เชียงใหม่ 12520063 คนเหนือเขื่อน จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2558

สมุทรสาคร 02521453 คริสเตียนมหาชัย
ราชบุรี 02521106 คลื่นความรักและการพัฒนา
มหาสารคาม 04520384 คลื่นสัมพันธ์ เสียงมณีวรรณ 1
กรุงเทพมหานคร 02520093 คลื่นสุขภาพดีชีวีมีสุข
ร้อยเอ็ด 07520588 คลื่นเสียงคนชายแดนดอนชาติ จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 10 พ.ค. 2558

ชัยภูมิ 05520424 จัตุรัสรักถิ่น
นครพนม 06520380 จุดทวนสัญญาณวัดพระธาตุพนม
ชลบุรี 01520066 จุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนตำบลหนองรี (หมู่ 5 บ้านหัวโกรก)
ชลบุรี 01540070 จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนตำบลนาเริก
กาฬสินธุ์ 04540007 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ์
สมุทรสาคร 02521452 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนสาคร
สมุทรสาคร 02521471 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนหลักสี่
นครราชสีมา 05520049 ชุมชนคนพระทองคำ
ขอนแก่น 04520094 ชุมชนคนภูเวียง
บึงกาฬ 06540046 ชุมชนคนรักถิ่น
หนองคาย 06540055 ชุมชนคนรักท้องถิ่น
อุดรธานี 06550006 ชุมชนคนรักไทย(คนรักไทยหัวใจสีแดง) จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 29 เม.ย. 2558

อุดรธานี 06520035 ชุมชนคนฮักถิ่น จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 2 ก.ค. 2558

เชียงใหม่ 12540074 ชุมชนดอยแก้ว
นครปฐม 02521419 ชุมชนตำบลบางปลา
นครนายก 02521072 ชุมชนบ้านนา
พัทลุง 11520219 ชุมชนบ้านรักษ์บางแก้ว จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 7 ก.ค. 2558

เชียงใหม่ 12520208 ชุมชนวัดกิ่วลม
กรุงเทพมหานคร 02520262 ชุมชนวัดลาดบัวขาว
ร้อยเอ็ด 07520631 ดงแดง เรดิโอ
ชัยภูมิ 05520430 ตำบลหนองข่า เขาเขียวเรดิโอ
นราธิวาส 11520305 ทรูเลิฟ โก-ลก เรดิโอ
กาญจนบุรี 02521205 ท่องเที่ยววัฒนธรรมกาญจนบุรี
เพชรบุรี 02521516 ท่าราบ (ONE FM)
เชียงราย 14520369 ท่าสุด เรดิโอ
ระยอง 01520280 ท้องถิ่นอำเภอบ้านค่าย
นครราชสีมา 05520131 ธรรมะเรดิโอคลื่นเสียงธรรมวัดจันทึก
เลย 04540024 นาดอกคำ เรดิโอ
เชียงใหม่ 12520122 นิวไลฟ์เรดิโอ
บุรีรัมย์ 05540037 น้ำตาลตะวัน
ร้อยเอ็ด 07520638 บก.ช. 1 จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2558

นนทบุรี 02520453 บางใหญ่ เรดิโอ
กระบี่ 10520017 ปลายพระยา เรดิโอ
นครราชสีมา 05520155 พระพุทธศาสนา
ร้อยเอ็ด 07540027 พระพุทธศาสนา วัดพรหมจริยาราม
ร้อยเอ็ด 07540021 พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ชมรมคนมีบุญ
ระยอง 01520295 พระพุทธศาสนา อำเภอแกลง
สงขลา 11520060 พระพุทธศาสนาประจำอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ร้อยเอ็ด 07550020 พระพุทธศาสนาวัดบ้านปลาคูณ
สุรินทร์ 07520074 พระพุทธศาสนาวัดพันษี จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 7 มิ.ย. 2558

อุบลราชธานี 07520361 พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม
สงขลา 11520063 พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
กำแพงเพชร 13520233 พระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดกำแพงเพชร
เพชรบูรณ์ 13540024 พลังแห่งรัก
นครราชสีมา 05540090 พุทธธรรม
เลย 04520322 ภาษาธรรม
เชียงใหม่ 12520181 มูลนิธิบุญญาภรณ์ จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 20 ก.ค. 2558

พะเยา 14520289 ม่อนดินแดงเรดิโอ
นครราชสีมา 05540075 ยอดคน
กาฬสินธุ์ 04540036 รวมใจไทคำม่วง
เชียงใหม่ 12520145 รักพระพุทธศาสนา
กาฬสินธุ์ 04540009 ลำสระคลอง ชุ่มเย็น
พิจิตร 13520552 วัฒนธรรม
ลำปาง 14520077 วัดสันฐาน
กาฬสินธุ์ 04520451 วิทยุชุมชนคนกมลาไสย
สุราษฎร์ธานี 09540003 วิทยุชุมชนคนกาญจนดิษฐ์
เชียงราย 14520332 วิทยุชุมชนคนต้นน้ำ
กรุงเทพมหานคร 02520041 วิทยุชุมชนคนทวีวัฒนา-ศาลาแดง
กาฬสินธุ์ 04540075 วิทยุชุมชนคนบัวบาน
นครราชสีมา 05520050 วิทยุชุมชนคนพิมาย
บุรีรัมย์ 05520299 วิทยุชุมชนคนรักวัด
แพร่ 14540003 วิทยุชุมชนคนรักษ์สุขภาพ
นครราชสีมา 05520064 วิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ
เพชรบูรณ์ 13540091 วิทยุชุมชนคนรากหญ้า
กรุงเทพมหานคร 02520063 วิทยุชุมชนคนราษฎร์บูรณะ
พัทลุง 11520208 วิทยุชุมชนคนลำสินธุ์ จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2558

สุพรรณบุรี 02521270 วิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ
ฉะเชิงเทรา 02540058 วิทยุชุมชนคนแปลงยาว
มุกดาหาร 07520720 วิทยุชุมชนคำหอย
ชลบุรี 01520090 วิทยุชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย
นครสวรรค์ 13520058 วิทยุชุมชนตำบลเขาทอง
ชัยภูมิ 05520433 วิทยุชุมชนท๊อป เรดิโอ
เชียงราย 14540128 วิทยุชุมชนธรรมะรวมใจ วัดห้วยประสิทธิ์ จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค. 2558

ศรีสะเกษ 07540176 วิทยุชุมชนบ้านบกศรีหลักเมือง
สมุทรสาคร 02521462 วิทยุชุมชนปฐมสาคร
นครพนม 06520396 วิทยุชุมชนฝึกฝนตนเอง กล้าคิด กล้าทำ นำความรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน คนตำบลเหล่าพัฒนา
พิษณุโลก 13540026 วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา
สมุทรปราการ 02520360 วิทยุชุมชนพลังบางบ่อ
สุรินทร์ 07520048 วิทยุชุมชนยางสว่าง
ยโสธร 07540166 วิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกันตำบลคำเตย
ราชบุรี 02521160 วิทยุชุมชนวัดโพธิบัลลังก์ จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 18 มิ.ย. 2558

เชียงราย 14520437 วิทยุชุมชนศิษย์เก่าโรงเรียนพญาเม็งราย
เชียงใหม่ 12550005 วิทยุชุมชนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2558

ลพบุรี 02520775 วิทยุชุมชนสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี
นครสวรรค์ 13520130 วิทยุชุมชนสัมพันธ์ไพศาลี
อุบลราชธานี 07540156 วิทยุชุมชนอุบลคนเหล่าเสือฮักแพง
เชียงราย 14520328 วิทยุชุมชนเกษตรสัมพันธ์ จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 6 พ.ค. 2558

อุบลราชธานี 07550014 วิทยุชุมชนเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 7 มิ.ย. 2558

ระยอง 01540033 วิทยุชุมชนเผยแพร่พระพุทธศาสนา
สงขลา 11520066 วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาเทศบาล ตำบลปริก
สุพรรณบุรี 02540007 วิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาคนใฝ่ธรรม
เชียงใหม่ 12520220 วิทยุชุมชนเวียงมะลิกา คลื่นสร้างสรรค์สุขภาพ โดยชุมชนเพื่อชุมชน จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. 2558

เชียงใหม่ 12540030 วิทยุชุมชนเสียงธรรมศรีจอมทอง
เชียงราย 14520417 วิทยุชุมชนโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า
เชียงราย 14520382 วิทยุพรหมนคร
นนทบุรี 02520469 วิทยุอัซซิซกรอสัมพัธ์บางบัวทอง
อุบลราชธานี 07520272 วิทยุเพื่อการศึกษา R-TECH RADIO จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 13 พ.ค. 2558

หนองบัวลำภู 04520044 วีร์ เรดิโอ
สุโขทัย 13520370 ศึกษา จังหวัดสุโขทัย
สมุทรปราการ 02520377 ส.บพ. (เสียงจากบางพลี)
ขอนแก่น 04520242 สก.วท.ขอนแก่น
ขอนแก่น 04520165 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2558

ร้อยเอ็ด 07540031 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 07540037 สถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา
ร้อยเอ็ด 07540028 สถานีวิทยุเครือข่ายเพื่อความมั่นคง
ตาก 13540033 สมานสามัคคีแม่ระมาด
นนทบุรี 02520484 สันติภาพ ท่าอิฐ
กาญจนบุรี 02550003 สาธารณะโอท้อปไทรโยค
เชียงใหม่ 12540013 สื่อสร้างสรรค์เชียงดาว
ศรีสะเกษ 07540182 สื่อสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม
เลย 04520339 สื่อสีขาวชาวเมืองเลย
ลำพูน 12520276 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดสันป่ายางหลวง จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2558

กรุงเทพมหานคร 02520275 ส่งเสริมเยาวชน ข่าวสาร วัฒนธรรมและบันเทิง จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 21 ก.ค. 2558

เชียงใหม่ 12520263 หัตถอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
อุบลราชธานี 07520449 อารยะธรรมลำน้ำโดม
นครสวรรค์ 13520023 เกษตรพอเพียง
พัทลุง 11520211 เครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองลุง
กำแพงเพชร 13520213 เครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร100.25
ยโสธร 07520470 เครือข่ายภูมปัญญาไท
แพร่ 14520174 เพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 07540079 เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
อ่างทอง 02520703 เพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง
เชียงราย 14520402 เพื่อท้องถิ่น
นครราชสีมา 05520192 เพื่อนเกษตรกร
นครศรีธรรมราช 09520085 เพื่อประชาชนภาคเกษตร เอเซียไรซ์
ยโสธร 07540138 เพื่อพระพุทธศาสนา ชุมชนวัดห้วยกอย
ฉะเชิงเทรา 02520974 เพื่อพระพุทธศาสนาวัดบางแก้ว
เลย 04550017 เพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
ร้อยเอ็ด 07520660 เพื่อสุขภาพประชาชน
อำนาจเจริญ 07520571 เสมาพันปี
สกลนคร 06520344 เสียงธรรมพุทธสมาคม
พังงา 10550004 เสียงธรรมเรดิโอ
ลำพูน 12520334 เสียงป่าซาง
สุโขทัย 13550003 เอเดน เรดิโอ
หนองบัวลำภู 04520057 เอ็น เอ เรดิโอ
มหาสารคาม 04520391 แดนน้ำถิ่นปลา
ระยอง 01520346 แสงทองส่องธรรม
ตาก 13540075 แสงธรรมส่องใจ
ร้อยเอ็ด 07520637 โนนชัยศรี จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 8 ก.ค. 2558

สุรินทร์ 07550021 โพธิ์ศรีธาตุ
มหาสารคาม 04520419 โสโพธิ เรดิโอ จะต้องมาดำเนินการขออนุญาตมี ใช้เครื่อง /ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้เสร็จภายในวันที่ 24 มิ.ย. 2558

มุกดาหาร 07520761 โฮป เรดิโอ
บุรีรัมย์ 05520364 ไลฟ์ เรดิโอ

หมายเหตุ

1. ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคแล้ว ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่สำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อให้ออกอากาศได้ตามปกติ มิฉะนั้น จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยต้องยุติการออกอากาศทันที

2. ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่สามารถออกอากาศได้ จะต้องตัดสัญญาณเข้ารายการของ คสช. เมื่อมีการแจ้งประกาศหรือคำสั่งทุกครั้ง

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบกิจการฯที่ไม่สามารถออกอากาศได้ ดูรายละเอียด