รายละเอียด
  • ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : วัดพิชโสภาราม
  • ชื่อสถานี : วัดพิชโสภาราม
  • ความถี่ : 102.75 MHz
  • มติ กสทช. : ครั้งที่ 12/2560
  • วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 8 ก.ค. 2560 - 7 ก.ค. 2561