โทรทัศน์ดิจิตอล

ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

    ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital TV) และช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลที่เผยแพร่ผ่านระบบเคเบิลและดาวเทียม

    หมายเหตุุ ขณะนี้สามารถรับชมได้ในย่าน C-Band
    สำหรับในย่าน KU-Band สามารถรับชมได้ในวันที่ 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไป