ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
การอบรม "การให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิค" ประจำปี 2566

การอบรม “การให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิคสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

        - วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมภาสกร 1 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ โรงแรมโมโค จังหวัดอุดรธานี


การอบรม “การให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิคสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

        -  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสายลม 5021 ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. จังหวัดกรุงเทพฯ


การอบรม “การให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิคสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

        -  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก


สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม

        -  เอกสารประกอบการอบรม สามารถเข้าไป Download ได้ที่ https://shorturl.at/jGL36

        -  วิดีโอบรรยายการอบรม สามารถเข้าชม ได้ที่ https://youtu.be/vLNF5MTyrB0

กำลังโหลดข้อมูล ...