ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
การอบรม "การให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิค"

การอบรมการให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิค ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565

        - เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสายลม 5021 ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

        - เอกสารประกอบการอบรม สามารถเข้าไป Download ได้ที่ https://bit.ly/3wSm5Yb

        - วิดีโอบรรยายการอบรม สามารถเข้าชม ได้ที่  https://youtu.be/QCNgdt_QYmg


การอบรมการให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิค ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565

        - เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

        - เอกสารประกอบการอบรม สามารถเข้าไป Download ได้ที่ https://bit.ly/3ofCJf8


การอบรมการให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิค ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2565

        - เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

        - เอกสารประกอบการอบรม สามารถเข้าไป Download ได้ที่ https://bit.ly/3S1kRC5


กำหนดการส่งรายงานทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม แต่ละประเภท

กำลังโหลดข้อมูล ...