ข่าวสาร

                "สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพในแวดวงสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้...
วันที่โพส : 17 ต.ค. 2559