ผ่านการพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่

แสดงผลหน้าละ รายการ
หน่วยงาน ชื่อสถานี มติที่ประชุม กสทช. มติที่ประชุม กสท. ระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ วันที่อนุญาต วันที่สิ้นสุด
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ครั้งที่ 7/2556 ครั้งที่ 23/2556 5 ปี 17 ก.ค. 2556 16 ก.ค. 2561
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 ครั้งที่ 7/2556 ครั้งที่ 23/2556 5 ปี 17 ก.ค. 2556 16 ก.ค. 2561