การทดสอบมาตรฐานเทคนิค

แสดงผลหน้าละ รายการ
หมวดหมู่ ชื่อ บริษัท/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทร / E-mail Website หมายเหตุ
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แบบเคลื่อนที่ Broadcast DIY Mobile Lab ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรอดแคสท์ ดีไอวาย 225 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 • : 089-6731331 (fax)02-74718257
www.broadcastdiy.com รถยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Ventury สีขาว ทะเบียน ฮม ๓๕๕๓ กทม.
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง LABX และ Mobile LABX บริษัท แล๊บ เอ็กซ์ จำกัด (แผนที่) 36/58-59 RK BIZ CENTER ถ.มอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • : 081-9089266,(fax)02-171-7858
www.labx.co.th รับตรวจ หรือรับช่วงต่อเพื่อตรวจเครื่องส่งที่มีกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง IRCT บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด (แผนที่) 719 อาคารKPN ชั้น4 ถนนพระราม9 บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10310
 • : 02-717- 1400 ต่อ 3102 มือถือ 085-8747278 (fax)02-717 1422
www.irct.co.th -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง RF LAB บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด (แผนที่) 15 ซอยหัวหมาก 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหาคร 10240
 • : 02-732-3319 ต่อ 24 มือถือ 084-155-4909 (fax)02-7322290
www.rf.co.th รับตรวจ หรือรับช่วงต่อเพื่อตรวจเครื่องส่งที่มีกำลังส่ง 5 กิโลวัตต์
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง CJ MEDIA LAB ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป (แผนที่) 353/1 ซอย 29 (วัดสาเกตุนคร) ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
 • : 043-518186 , 087-5973999 (fax)043-518650
www.cjmedia.co.th รับตรวจ หรือรับช่วงต่อเพื่อตรวจเครื่องส่งที่มีกำลังส่ง 5 กิโลวัตต์
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แบบเคลื่อนที่ Mobile RF LAB บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด - - รถยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Ventury สีขาว ทะเบียน ฮพ ๓๑๖๕ กทม.
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง RABTOR: Radio Broadcast Testing Laboratory มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (แผนที่) ห้อง D104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพ
 • : 029883666 ต่อ 2226 ,1128
www.rabtor.mut.ac.th -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง RMUTP Tx LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ (แผนที่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 • : 02-8363000 ต่อ 4163 081-9038810
http://txlab.rmutp.ac.th/ -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง Radio-Test@SALAYA คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) (แผนที่) 96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล สาย 5 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 • : 02-441-6071 02-441-6000 ต่อ 2633
www.facebook.com/RadioTestSalaya -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ไทยแล็บ บริษัท ไทยแล็บ นครศรีธรรมราช จำกัด (แผนที่) เลขที่ 6/11 ถ.ประตูลอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
 • : 075-345043, 08-1569-3921
www.thailabsnakhon.com -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (แผนที่) 171 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 • : 02-5348011
http://www.comm.rtaf.mi.th/pmel/ -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง กสทช. – มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (แผนที่) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 • : 086-8699116
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แผนที่) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 • : 074-287075-6
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (แผนที่) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • : 02-3298324
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (แผนที่) 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
 • : 077-506410
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนที่) อาคาร PTEC สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • : 02-7392190 ต่อ 111,113,115 , 081 3121210
 • Email: weerayut.ran@ptec.or.th
- ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (แผนที่) 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • : 02-564-6900 ต่อ 2529 , 086-5552548 , (fax) 02-5646870
 • Email: kitiwat.limmongkol@nectec.or.th
www.nectec.or.th/wtu -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (แผนที่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 เลขที่ 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • : 09 8189 3650
 • Email: fmlab.kkc@gmail.com
 • Facebook: http://www.facebook.com/fmlabkkc
 • Line ID: fmlabkkc
http://fmlabkkc.kkc.rmuti.ac.th -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนที่) เลขที่ 975 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุขุมวิท กม. 37 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
 • : 02-7094860- 8,(fax)02-3240917- 8
 • Email: marketing@thaieei.com
http://www.thaieei.com -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (แผนที่) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 • : 02-5552000 ต่อ 8518 (fax) 02-5857350
 • Email: cmp@kmutnb.ac.th
http://www.thaieei.com -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (แผนที่) เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 • : 02-8892138 ต่อ 6501-3, 089-6664544 (fax) 02-8892138 ต่อ 6529
 • Email: phumin.kir@mahidol.ac.th
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง รร. จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (แผนที่) เลขที่ 99 หมู่ 1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
 • : 037 393 484 ,089-0071156, 083 1981525,(fax)037 393 484
 • Email: shuvanan@gmail.com
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แผนที่) อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 • : 045-353329 ,(fax) 045-353333
 • Email: rflab.ubu@gmail.com
www.ubu.ac.th/uburflab -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (แผนที่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
 • : 053-723971-80 ต่อ 4209 ,096-3396409,(fax) 053-723977 -78
 • Email: rmutl.cr.txlab@gmail.com
https://sites.google.com/site/chiangraitxlab2014/ -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (แผนที่) เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 • : 053-921444 ต่อ 1020 , (fax) 053-921444 ต่อ 1020
 • Email: btstc@rmutl.ac.th
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (แผนที่) อาคารวิศวกรรมประมง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
 • : 088-7828153
 • Email: rmutsv.txlab_trang@hotmail.com
- ระงับการปฏิบัติงานชั่วคราว
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา (แผนที่) อาคาร 08 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 3 ห้อง 08301 เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 • : 074-317117 ,(fax) 074-317118
 • Email: rmutsv.txlab_songkhla@hotmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006228497505&fref=ts -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยรังสิต” มหาวิทยาลัยรังสิต (แผนที่) เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 • : 02-997-2200 ต่อ 3233
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (แผนที่) อาคารเรียนรวมวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 • : 044-233-000 , (fax) 044-233-052
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยพะเยา” มหาวิทยาลัยพะเยา (แผนที่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • : 0-5446-6730, 0-5446-6666 ต่อ 3457
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แผนที่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • : 086-8512817, 094-3084949, 089-6230527, 085-4644695
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “กรมประชาสัมพันธ์” (PRD RF Laboratory) กรมกรมประชาสัมพันธ์ (แผนที่) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 236 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • :0-2277-1671 แฟกซ์ 0-2277-3662
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “กองตำรวจสื่อสาร ” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (แผนที่) ชั้น 5 อาคาร 33 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
 • : 0-2205-1147 (fax)0-2252-5963
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานระบบสัญญาณทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี (แผนที่) ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • : 0-2549-4620 (fax)0-2549-4622
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “สถาบันนวัตกรรมทีโอที ” สถาบันนวัตกรรมทีโอที (แผนที่) 65 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมะานี 12000 อาคาร 4 ชั้น 2
 • : 02581 6938 mail : calibration@tot.co.th
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แบบเคลื่อนที่ ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “MOBILE THAILAB1(นครศรีธรรมาราช)” บริษัท ไทยแล็บนครศรีธรรมราช จำกัด - รถยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Commutor สีขาว ทะเบียน ฮต ๘๒๒๗ กทม.
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “ไทย แล็บ กรุงเทพฯ” ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย แล็บ (กรุงเทพฯ) (แผนที่) 1000 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • : 081-833-2465, 02-2479140 (fax) 02-2479127
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “เอส เซเว่น อาร์ เอฟ แล็บ” ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เซเว่น อาร์ เอฟ แล็บ (แผนที่) 42/2หมู่7 บ้านศรีฐาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • : 043-238-895, 086-459-7221
- -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แบบเคลื่อนที่ ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “นนทบุรี แลบ” บริษัท นนทบุรี แลบ (แผนที่) 60/4 หมู่ที่ 12 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 • : 081-445-4579
 • Line ID : hs1ru625
www.nonthaburi-lab.com รถยี่ห้อ LEXUS รุ่น RX300 สีเขียว ทะเบียน ศส 8875 กทม. เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบฯ
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แบบเคลื่อนที่ ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “เบต้า อาร์เอฟแล็บ” บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (แผนที่) 306 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
 • : 092-253-7771, 02-982-8445 ถึง 7
 • (fax) 02-573-0984
www.beta.co.th -รถยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO สีขาว ทะเบียน ผษ 5485 เชียงใหม่
-รถยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTOR สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน นข 5643 พิษณุโลก
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แบบเคลื่อนที่ ThaiLAB M LP ห้างหุ่นส่วนจำกัด ไทยแล็บ กำแพงเพชร 678 หมู่2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
 • : 089-707-6680
  Email- thailab@hotmail.com
- รถยี้ห้อ Toyota รุ่น Hilux สีส้ม ทะเบียน นข 6236 ลำปาง
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แบบเคลื่อนที่ ThaiLAB M KP ห้างหุ่นส่วนจำกัด ไทยแล็บ กำแพงเพชร 678 หมู่2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
 • : 089-707-6680
  Email- thailab@hotmail.com
- รถยี้ห้อ HYUNDAI รุ่น H-1 สีน้ำตาล ทะเบียน นข 2930 กำแพงเพชร
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แบบเคลื่อนที่ เบต้าอาร์เอฟแล็บ 3 บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 306 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
 • :092-253-7771, 02-982-8445 ถึง 7 (fax) 02-573-0984
www.beta.co.th -
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แบบเคลื่อนที่ ซิกม่า โมบายล์แล็บ ห้างหุ่นส่วนจำกัด วิทยุรามสูร(แผนที่) 70 หมู่ที่ 3 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
 • :081-3214558
  hs3nif@hotmail.com
- รถยี้ห้อ toyota  รุ่น HILUX สีเทา ทะเบียน ฒจ 1643 กรุงเทพมหานคร
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แบบเคลื่อนที่ RAMMASON RF LAB M ห้างหุ่นส่วนจำกัด ยโสธร โมบายแล๊บ(แผนที่) 134 หมู่1 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
 • :086-4208448
  fm105.75_nan@hotmail.com
- รถยี้ห้อ ford รุ่น ranger สีทอง ทะเบียน บต.3849 น่าน
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แบบเคลื่อนที่ Mobile CJ Media lab ห้างหุ่นส่วนจำกัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป(แผนที่) 27 หมู่บ้านผือฮี ม.11 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
 • :087-5973999,089-715 5517
  FAX 043-518 650
  chaisakorn101@gmail.com
- -