ตรวจสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M.

แสดงผลหน้าละ รายการ
ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://mocheck.nbtc.go.th (กรุณาใช้ Google Chrome)

ชื่อผู้ประกอบการ ตราอักษร (Brand Name) แบบ/รุ่น (Model) หมายเลขการจดทะเบียน หมายเหตุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส NAUTEL GV3.5 140001-17-0116 18 ธ.ค. 2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส NAUTEL GV3.5A 140002-17-0116 26 ธ.ค. 2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส NAUTEL VS2.5 140003-18-0116 22 มี.ค.2561
บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Rohde & Schwarz THR9 140009-18-0120 12 ก.ค. 2561
บริษัท พี เอส แอนด์ ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด WORLDCAST SYSTEMS ECRESO FM 5 KW 140010-18-0121 15 ส.ค. 2561
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) GATESAIR FAX2K 140011-18-0042 24 ส.ค. 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส NAUTEL GV5 140013-18-0116 26 ธ.ค. 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส NAUTEL GV10 140014-18-0116 26 ธ.ค. 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส NAUTEL NV10LT 140015-18-0116 26 ธ.ค. 2561
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) BE STX LP 2KW G2 140018-19-0010 04 ก.ค. 2562
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) BE STX 10 140019-19-0010 09 ส.ค. 2562
บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด RVR TEX502LCD 140021-19-0120 07 ต.ค. 2562
บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด RVR TEX1002LCD 140022-19-0120 11 ต.ค. 2562
บริษัท เค.ซี.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด WAIV MERKUR50 140023-19-0125 16 ต.ค. 2562
บริษัท เค.ซี.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด WAIV FPA2F 140024-19-0125 16 ต.ค. 2562
บริษัท เค.ซี.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด WAIV FPA4F 140025-19-0125 16 ต.ค. 2562
บริษัท โพส บรอดคาสต์ จำกัด POS POS-2000 140030-20-0126 06 ก.พ. 2563
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเคพี เอ็นจิเนียริ่งเรดิโอ JKP OMB.EM2000 140031-20-0129 09 ก.ค. 2563