ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
สำนักงาน กสทช. จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพรุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๔
14 ธ.ค. 2558
4,040

สำนักงาน กสทช. จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพรุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงาน กสทช. ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็น         ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพรุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ งามสง่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำผังรายการ ตลอดจนแนวทางในการหารายได้ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพต่อไป

กำลังโหลดข้อมูล ...