ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
กิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม
11 พ.ค. 2561
7,690

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม

     1.1  การเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุฯ ของกองทัพบก ที่ขอแก้ไขข้อมูลทางเทคนิค ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

     1.2  การเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ความถี่ 864 kHz ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 23/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

 

     1.3  การเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถี่ 999 kHz ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562

 

     1.4  การเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถี่ 1422 kHz ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562

 

     1.5  กองทัพบกขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง มณฑลทหารบกที่ 11 ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถี่ 630 kHz และคลื่นความถี่ 1053 kHz

 

2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.

3.  ภาคผนวก แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.

 

4.  ตัวอย่างการกรอก ภาคผนวก แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.

กำลังโหลดข้อมูล ...