ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การรบกวนกิจการวิทยุการบิน สถานีที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
2 มี.ค. 2559
19,441
:: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

 

กำลังโหลดข้อมูล ...