ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
กิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ
11 พ.ค. 2561
8,277

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ (ใหม่)

2. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ (ยกเลิก)

3. คุณลักษณะของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล Bangkok#2

ความถี่วิทยุ

6C (ความถี่วิทยุกึ่งกลาง 185.36 MHz)

กำลังส่งออกอากาศสูงสุด

10 kW

ความสูงสายอากาศ

185 m

พิกัดที่ตั้งสายอากาศ

(Latitude/Longitude)

ละติจูด 13.790514 N

ลองจิจูด 100.525346 E

โพลาไรเซชัน

แนวตั้ง (Vertical)

 

3.  พื้นที่การกระจายเสียง

แบบจำลอง

CRC Prediction Model

ความแรงของสัญญาณขั้นต่ำ ณ 1.5 เมตรเหนือระดับพื้นดิน

49.8 dBuv/m

ประเภทการรับสัญญาณ

แบบเคลื่อนที่ภายนอกอาคาร

(Portable Indoor Reception)

การครอบคลุมประชากร

9,556,403 คน

ร้อยละ 14.49

หมายเหตุ จำนวนประชากรปี 2559

การครอบคลุมพื้นที่

4,561 ตารางกิโลเมตร

ร้อยละ 0.88

สามารถดาวน์โหลดพื้นที่การให้บริการได้ ที่นี่

https://drive.google.com/open?id=1PEr_goGtUxk3ZckMPoRji1iyq1DrTqqN

หรือ

shorturl.at/jstAZ

กำลังโหลดข้อมูล ...