ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • กิจการโทรทัศน์
  • เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการโทรทัศน์
  • เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่รองรับ Parental Rating
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่รองรับ Parental Rating
กำลังโหลดข้อมูล ...