ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • กิจการวิทยุ
  • วิทยุคมนาคม
  • การสร้างต้นแบบ (Prototype) เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดกำลังส่ง 500 วัตต์
การสร้างต้นแบบ (Prototype) เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดกำลังส่ง 500 วัตต์
4. คู่มือการใช้งานเครื่อง FM
กำลังโหลดข้อมูล ...