ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • กิจการโทรทัศน์
  • กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
  • ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
วิธีการยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
กำลังโหลดข้อมูล ...