ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • กิจการโทรทัศน์
  • เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการโทรทัศน์
  • รายงานการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการโทรทัศน์ (ประเภท ก)
รายงานการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการโทรทัศน์ (ประเภท ก)
กำลังโหลดข้อมูล ...