ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • กิจการโทรทัศน์
  • กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
  • มาตรฐานและข้อกำหนดทางเทคนิค
มาตรฐานและข้อกำหนดทางเทคนิค
ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standard)
มาตรฐานทางเทคนิคของภาคส่ง
กำลังโหลดข้อมูล ...