ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • กิจการวิทยุ
 • การทดสอบมาตรฐานเทคนิค
 • รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
1.ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ชื่อบริษัท/หน่วยงานที่อยู่เบอร์โทร / E-mailWebsiteหมายเหตุ
Broadcast DIY Mobile Labห้างหุ้นส่วนจำกัด บรอดแคสท์ ดีไอวาย225 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540มือถือ : 089-6731331
แฟกซ์ : 02-74718257
www.broadcastdiy.comรถยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Ventury สีขาว ทะเบียน ฮม ๓๕๕๓ กทม.
LABX และ Mobile LABXบริษัท แล๊บ เอ็กซ์ จำกัด (แผนที่)36/58-59 RK BIZ CENTER ถ.มอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520มือถือ : 081-9089266,
แฟกซ์ : 02-171-7858
www.labx.co.thรับตรวจ หรือรับช่วงต่อเพื่อตรวจเครื่องส่งที่มีกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์
IRCTบริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด (แผนที่)719 อาคารKPN ชั้น4 ถนนพระราม9 บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10310โทร : 02-717- 1400 ต่อ 3102
มือถือ : 085-8747278
แฟกซ์ : 02-717 1422
www.irct.co.th-
RF LABบริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด (แผนที่)15 ซอยหัวหมาก 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหาคร 10240โทร : 02-732-3319 ต่อ 24
มือถือ 084-155-4909
แฟกซ์ : 02-7322290
www.rf.co.thรับตรวจ หรือรับช่วงต่อเพื่อตรวจเครื่องส่งที่มีกำลังส่ง 5 กิโลวัตต์
CJ MEDIA LABห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป (แผนที่)353/1 ซอย 29 (วัดสาเกตุนคร) ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000โทร : 043-518186
มือถือ : 087-5973999
แฟกซ์ : 043-518650
www.cjmedia.co.thรับตรวจ หรือรับช่วงต่อเพื่อตรวจเครื่องส่งที่มีกำลังส่ง 5 กิโลวัตต์
Mobile RF LABบริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด--รถยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Ventury สีขาว ทะเบียน ฮพ ๓๑๖๕ กทม.
RABTOR: Radio Broadcast Testing Laboratoryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (แผนที่)ห้อง D104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพโทร : 02-9883666 ต่อ 2226 ,1128www.rabtor.mut.ac.th-
RMUTP Tx LABมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ (แผนที่)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800โทร : 02-8363000 ต่อ 4163
มือถือ : 081-9038810
http://txlab.rmutp.ac.th/-
Radio-Test@SALAYAคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) (แผนที่)96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล สาย 5 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170โทร : 02-441-6071 02-441-6000 ต่อ 2633www.facebook.com/
RadioTestSalaya
-
ไทยแล็บบริษัท ไทยแล็บ นครศรีธรรมราช จำกัด (แผนที่)เลขที่ 6/11 ถ.ประตูลอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000โทร : 075-345043
มือถือ : 08-1569-3921
www.thailabsnakhon.com-
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (แผนที่)171 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210โทร : 02-5348011http://www.comm.rtaf.mi.th/pmel/-
กสทช. – มทส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (แผนที่)ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000มือถือ : 086-8699116--
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แผนที่)ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112โทร : 074-287075-6--
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (แผนที่)สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520โทร : 02-3298324--
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (แผนที่)17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160โทร : 077-506410--
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนที่)อาคาร PTEC สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520โทร : 02-7392190 ต่อ 111,113,115
มือถือ : 081 3121210
e-Mail : [email protected]
-ไม่เสียค่าใช้จ่าย
NECTECศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (แผนที่)112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120โทร : 02-564-6900 ต่อ 2529
มือถือ : 086-5552548
แฟกซ์ : 02-5646870
e-Mail : [email protected]
www.nectec.or.th/wtu-
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (แผนที่)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 เลขที่ 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000มือถือ : 09 8189 3650
e-Mail : [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/fmlabkkc
Line ID: fmlabkkc
http://fmlabkkc.kkc.rmuti.ac.th-
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนที่)เลขที่ 975 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุขุมวิท กม. 37 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280โทร : 02-7094860- 8,
แฟกซ์ : 02-3240917- 8
e-Mail : [email protected]
http://www.thaieei.com -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (แผนที่)ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800โทร : 02-5552000 ต่อ 8518
แฟกซ์ : 02-5857350
e-Mail : [email protected]
http://www.thaieei.com -
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล (แผนที่)เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170โทร : 02-8892138 ต่อ 6501-3
มือถือ : 089-6664544
แฟกซ์ : 02-8892138 ต่อ 6529
e-Mail : [email protected]
--
รร. จปร.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (แผนที่)เลขที่ 99 หมู่ 1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายกโทร : 037 393 484
มือถือ : 089-0071156, 083-1981525
แฟกซ์ : 037 393 484
e-Mail : [email protected]
--
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แผนที่)อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190โทร : 045-353329 ,
แฟกซ์ : 045-353333
e-Mail : [email protected]
www.ubu.ac.th/uburflab -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (แผนที่)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120โทร : 053-723971-80 ต่อ 4209 ,096-3396409,
แฟกซ์ : 053-723977 -78
e-Mail : [email protected]
https://sites.google.com/
site/chiangraitxlab2014/
-
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (แผนที่)เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทร : 053-921444 ต่อ 1020 ,
แฟกซ์ : 053-921444 ต่อ 1020
e-Mail : [email protected]
--
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (แผนที่)อาคารวิศวกรรมประมง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150มือถือ : 088-7828153
e-Mail : [email protected]
-ระงับการปฏิบัติงานชั่วคราว
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา (แผนที่)อาคาร 08 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 3 ห้อง 08301 เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000โทร : 074-317117 ,
แฟกซ์ : 074-317118
e-Mail : [email protected]
https://www.facebook.com/
profile.php?id=100006228497505&fref=ts
-
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยรังสิต”มหาวิทยาลัยรังสิต (แผนที่)เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000โทร : 02-997-2200 ต่อ 3233 --
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (แผนที่)อาคารเรียนรวมวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทร : 044-233-000 ,
แฟกซ์ : 044-233-052
--
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยพะเยา”มหาวิทยาลัยพะเยา (แผนที่)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000โทร : 0-5446-6730, 0-5446-6666 ต่อ 3457 --
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แผนที่)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002มือถือ : 086-8512817, 094-3084949, 089-6230527, 085-4644695--
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “กรมประชาสัมพันธ์” (PRD RF Laboratory)กรมกรมประชาสัมพันธ์ (แผนที่)สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 236 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400โทร : 0-2277-1671
แฟกซ์ : 0-2277-3662
--
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “กองตำรวจสื่อสาร ”สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (แผนที่)ชั้น 5 อาคาร 33 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร : 0-2205-1147
แฟกซ์ : 0-2252-5963
--
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานระบบสัญญาณทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี (แผนที่)ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร : 0-2549-4620
แฟกซ์ : 0-2549-4622
--
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “สถาบันนวัตกรรมทีโอที ”สถาบันนวัตกรรมทีโอที (แผนที่)65 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมะานี 12000 อาคาร 4 ชั้น 2 โทร : 02581 6938
e-Mail : [email protected]
--
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “MOBILE THAILAB1(นครศรีธรรมาราช)” บริษัท ไทยแล็บนครศรีธรรมราช จำกัด -รถยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Commutor สีขาว ทะเบียน ฮต ๘๒๒๗ กทม.
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “ไทย แล็บ กรุงเทพฯ” ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย แล็บ (กรุงเทพฯ) (แผนที่)1000 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มือถือ : 081-833-2465, 02-2479140
แฟกซ์ : 02-2479127
--
ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “เอส เซเว่น อาร์ เอฟ แล็บ”ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เซเว่น อาร์ เอฟ แล็บ (แผนที่)42/2หมู่7 บ้านศรีฐาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร : 043-238-895
มือถือ : 086-459-7221
--
ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “นนทบุรี แลบ”บริษัท นนทบุรี แลบ (แผนที่)60/4 หมู่ที่ 12 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มือถือ : 081-445-4579
Line ID : hs1ru625
www.nonthaburi-lab.comรถยี่ห้อ LEXUS รุ่น RX300 สีเขียว ทะเบียน ศส 8875 กทม. เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบฯ
ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “เบต้า อาร์เอฟแล็บ”บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (แผนที่)306 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210โทร : 02-982-8445 - 7
มือถือ : 092-253-7771
แฟกซ์ : 02-573-0984
www.beta.co.th-รถยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO สีขาว ทะเบียน ผษ 5485 เชียงใหม่
-รถยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTOR สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน นข 5643 พิษณุโลก
ThaiLAB M LPห้างหุ่นส่วนจำกัด ไทยแล็บ กำแพงเพชร678 หมู่2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120มือถือ : 089-707-6680
e-Mail : [email protected]
-รถยี้ห้อ Toyota รุ่น Hilux สีส้ม ทะเบียน นข 6236 ลำปาง
ThaiLAB M KPห้างหุ่นส่วนจำกัด ไทยแล็บ กำแพงเพชร678 หมู่2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120มือถือ : 089-707-6680
e-Mail : [email protected]
-รถยี้ห้อ HYUNDAI รุ่น H-1 สีน้ำตาล ทะเบียน นข 2930 กำแพงเพชร
เบต้าอาร์เอฟแล็บ 3บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด306 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210โทร : 02-982-8445 - 7
มือถือ : 092-253-7771
แฟกซ์ : 02-573-0984
www.beta.co.th-
ซิกม่า โมบายล์แล็บห้างหุ่นส่วนจำกัด วิทยุรามสูร(แผนที่)70 หมู่ที่ 3 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 มือถือ : 081-3214558
e-Mail : [email protected]
-รถยี้ห้อ toyota  รุ่น HILUX สีเทา ทะเบียน ฒจ 1643 กรุงเทพมหานคร
RAMMASON RF LAB Mห้างหุ่นส่วนจำกัด ยโสธร โมบายแล๊บ(แผนที่)134 หมู่1 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 มือถือ : 086-4208448
e-Mail : [email protected]
-รถยี้ห้อ ford รุ่น ranger สีทอง ทะเบียน บต.3849 น่าน
Mobile CJ Media labห้างหุ่นส่วนจำกัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป(แผนที่)27 หมู่บ้านผือฮี ม.11 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 มือถือ : 087-5973999, 089-715 5517
FAX 043-518 650
e-Mail : [email protected]
--
PT LAB Mบริษัท พีที บรอด คาซท์ (ไทยแลนด์) (แผนที่)1/16 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐมมือถือ : 065-402-9999
e-Mail : [email protected]
-รถยี้ห้อ KIA รุ่น CANIVAL สี เทา ทะเบียน สล 1627 กรุงเทพมหานคร
3. ไฟล์เสียง
ไฟล์เสียงสำหรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ไฟล์เสียง มี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 รูปแบบไฟล์เสียงใน AudioCD ซึ่งสามารถเปิดเล่นได้ด้วยเครื่องเล่น CD/DVD/Blu-ray ทั่วไปได้ บน AudioCD จะมีทั้งหมด 4 tracks ตามลำดับคือ
1. 01_Tone1kHz_Baseline_(L=R-6dB Stereo)_v7
2. 02_Tone1kHz_+12dB_(L=R-6dB Stereo)_v7
3. 03_ColouredNoise_Baseline_(L=R-6dB Stereo)_v7
4. 04_ColouredNoise_+12dB_(L=R-6dB Stereo)_v7
รูปแบบที่ 2 รูปแบบไฟล์เสียง WAV file ซึ่งสามารถเปิดเล่นได้ด้วย Software ประเภท Media Player (ตัวอย่างเช่น MS Media Player, VLC Media Player เป็นต้น) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
หมายเหตุ
สืบเนื่องการเปิดให้มีการทดลองใช้งานไฟล์เสียงของห้องปฎิบัติการทดสอบทั่วไป ผลปรากฎว่าการใช้งานไฟล์เสียงที่เป็น WAV file บนเครื่องคอมพิวเตอร์ บางครั้งผู้ใช้ไม่ได้ตรวจสอบและปิดการใช้งานการปรับแต่งเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามข้อแนะนำ มีผลทำให้การทดสอบมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น จึงกำหนดให้ใช้ไฟล์เสียงในรูปแบบที่ 1 AudioCD บน เครื่องเล่น CD/DVD/Blu-ray เท่านั้น ห้ามใช้บนคอมพิวเตอร์ ส่วนไฟล์เสียงในรูปแบบที่ 2 WAV file มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ดาวน์โหลด รูปแบบที่ 1 AudioCD
เป็นไฟล์บีบอัด (.zip) ที่ภายในประกอบด้วย AudioCD Image Files 3 ไฟล์ (AudioCD_Image.bin, AudioCD_Image.cdt, AudioCD_Image.cue) หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ให้ทำการขยายไฟล์ทั้งสามให้อยู่ใน folder เดียวกัน
หมายเหตุ
AudioCD_Image file (.cue) สามารถ burn ลงบนแผ่นซีดีเปล่าได้ด้วย CD Burning Software โดยทั่วไปได้ซึ่งมีทั้งแบบ Freeware และ Commercial Software ตัวอย่าง โปรแกรม Freeware เช่น ImgBurn (http://www.imgburn.com/) วิธีการ Burn CD ด้วยโปรแกรม ImgBurn อธิบายอยู่ใน เอกสารวิธีการ Burn CD
ดาวน์โหลด รูปแบบที่ 2 WAV file (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)
01_Tone1kHz_Baseline_(L=R-6dB Stereo)_v7 (.wav) :: MD5 Checksum : c1b9775aadfc084883c0b5102d721611
02_Tone1kHz_+12dB_(L=R-6dB Stereo)_v7 (.wav) :: MD5 Checksum : 7bbcf6b3f37698cccaed881906a247c3
03_ColouredNoise_Baseline_(L=R-6dB Stereo)_v7 (.wav) :: MD5 Checksum : b2b911e4cd6eec30f7d4e2b81e897fea
04_ColouredNoise_+12dB_(L=R-6dB Stereo)_v7.wav (.wav) :: MD5 Checksum : 0260a59874e9ee9c4df6c97741250165
หมายเหตุ
MD5 Checksum เป็นค่าอ้างอิงเพื่อใช้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ของไฟล์ที่ดาวน์โหลด (File Integrity Check) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วย โปรแกรมคำนวณ MD5 Hash โดยทั่วไป ซึ่งมีทั้งแบบ Freeware และ Commercial Software ตัวอย่างโปรแกรม Freeware เช่น MD5 Checker (http://www.georgejopling.co.uk/md5check/md5check.html) วิธีการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของไฟล์ดูได้จาก เอกสารวิธีการตรวจสอบ MD5 Checksum
4. VDO คลิป
 • ทำไมส่งในระบบเอฟเอ็ม
  ทำไมส่งในระบบเอฟเอ็ม (FM)แต่สามารถรับได้ในระบบเอเอ็ม (AM)
 • ความรู้เกี่ยวกับความถี่ฮามอนิกส์ (Harmonic Frequency)
  ความรู้เกี่ยวกับความถี่ฮามอนิกส์ (Harmonic Frequency)
 • ความรู้เกี่ยวกับการแพร่นอกแถบ (Out-of-band Modulation)
  ความรู้เกี่ยวกับการแพร่นอกแถบ (Out-of-band Modulation)
 • วิธีการทดสอบการแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)
  วิธีการทดสอบการแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)
 • ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์มอดูเลชั่น (Intermodulation)
  ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์มอดูเลชั่น (Intermodulation)
 • ความรู้เกี่ยวกับการบีบอัดสัญญาณ
  ความรู้เกี่ยวกับการบีบอัดสัญญาณ
กำลังโหลดข้อมูล ...