ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
13 มิ.ย. 2560
27,156
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  

 2. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  

 2.1 ภาคผนวก แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  

 3. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ  

 3.1 ภาคผนวก แบบรายงานกำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ  

 4. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ  

 4.1 ภาคผนวก แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ  

 5. โปรแกรมการจำลองการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม 

 6. การคำนวณกำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุ FM (คำนวณ ERP และ EMF) (สามารถเข้าได้ด้วยบราวเซอร์ Chrome, Firefox, Edge, Safari ไม่สามารถเข้าด้วย Internet Explorer)

 7. สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสำนักงาน กสทช.

 8. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)   

 9. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)  

กำลังโหลดข้อมูล ...