ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • กิจการโทรทัศน์
  • กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การจดทะเบียนหมายเลขระบุโครงข่ายสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย (DVB ID)
กำลังโหลดข้อมูล ...