ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • กิจการโทรทัศน์
  • ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ดำเนินการอยู่ก่อนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ (รายเดิม)
  • รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตฯ
รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตฯ
กำลังโหลดข้อมูล ...