ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • กิจการวิทยุ
  • วิทยุคมนาคม
  • รายงานการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการวิทยุ (ประเภท ก)
รายงานการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการวิทยุ (ประเภท ก)
กำลังโหลดข้อมูล ...