ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
สำนักงาน กสทช. จัดงานอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑
10 พ.ค. 2559
3,034

วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน กสทช. จัดงานอบรม โครงการสร้างเครือข่ายและบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมี กสทช. พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในงานประกอบไปด้วยตัวแทนจาก หน่วยงานในสังกัดกองทัพบก หน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร ตำรวจภูธร ภาค ๕-๖ กองตำรวจสื่อสาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ 

กำลังโหลดข้อมูล ...