ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
สำนักงาน กสทช. จัดงานอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๒
30 พ.ค. 2559
4,954

วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน กสทช. จัดงานอบรม โครงการสร้างเครือข่ายและบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมี กสทช. พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นประธานเปิดงานอบรมและมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดงานอบรม มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมายในด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานอบรม ประกอบด้วยผู้แทนจาก หน่วยงานในสังกัดกองทัพบก กรมศุลกากร กองตำรวจสื่อสาร ตำรวจภูธร ภาค ๓, ๔ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ 

กำลังโหลดข้อมูล ...