ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะฯ ครั้งที่ 4
17 ต.ค. 2559
4,958
                "สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพในแวดวงสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน  2559 
เวลา 08.00 – 16.00 น. 

               ณ ห้องประชุมแคริบเบี้ยน ชั้น 2  เดอะไทด์  รีสอร์ท  บางแสน  จังหวัดชลบุรี  (รายละเอียดตามกำหนดการ)

โดยกรอกแบบตอบรับส่งไปที่ E-mail : committee.nbtc.gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (รับจำนวนจำกัด 100 คน) ทั้งนี้ สมัครเข้าร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

              สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผส.) โทรศัพท์หมายเลข 0 2271 7600 ต่อ 5501, 5504, 5518"

กำลังโหลดข้อมูล ...