ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การอบรมเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยี : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ประจำปี 2565
4 ก.ค. 2565
1,535

    วันที่ 20 มิถุนายน 2565 กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยี : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ประจำปี 2565 โดยมีท่านรองเลขาธิการ กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ เป็นผู้กล่าวรายงาน

    การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนและสถาบันการศึกษา ให้สามารถพัฒนาคุณภาพเนื้อหาและผลิตรายการได้อย่างสร้างสรรค์โดยสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ในการดำเนินงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น

กำลังโหลดข้อมูล ...