ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก "การอบรมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล" ครั้งที่ 1
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2565
28 ก.พ. 2565
522

 หมายเหตุ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมของ สำนักงาน กสทช. ถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครั้งต่อไป
   ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 20 – 22 มิถุนายน 2565 ประกาศผลวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
   ครั้งที่ 3 จังหวัดชลบุรี 25 -27 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลทางของสำนักได้ทาง Official Facebook page ของสำนัก ชส. และทาง Website : https://broadcast.nbtc.go.th/

กำลังโหลดข้อมูล ...