ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง
28 พ.ย. 2565
1,124

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีพลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ (กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง) เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตามนี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำลังโหลดข้อมูล ...