ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม การใช้อากาศยานไร้คนขับ (DRONE) ในการผลิตรายการโทรทัศน์
ครั้งที่ 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566
10 มี.ค. 2566
89


กำลังโหลดข้อมูล ...