ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
“ผลการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ”
12 ธ.ค. 2566
1,242

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการ กระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาตนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

  สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำลังโหลดข้อมูล ...