ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
1 ก.พ. 2567
1,052

การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:30 น. – 14:00 น. ณ ห้อง Conference Hall สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ) กรุงเทพมหานคร หรือในรูปแบบออนไลน์

https://nbtc.webex.com/nbtc/j.php?MTID=m4a59f8d5f40117029719ded2bc0628b8

Meeting number: 2512 972 4474
Password: fm670202

กำลังโหลดข้อมูล ...