รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตฯ

แสดงผลหน้าละ รายการ
หน่วยงาน ชื่อสถานี มติที่ประชุม กสทช. มติที่ประชุม กสท. ระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ วันที่อนุญาต วันที่สิ้นสุด
1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ครั้งที่ 10/2556 ครั้งที่ 36/2556 ตามอายุสัญญา 16 ต.ค. 2556 15 พ.ค. 2566
2. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ครั้งที่ 2/2557 ครั้งที่ 4/2557 ตามอายุสัญญา 12 ก.พ. 2557 25 มี.ค. 2563