ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • พัฒนาวิชาชีพ
พัฒนาวิชาชีพ
2. การทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ
4. โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp)
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ พบวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ และการฝึกปฏิบัติโดยทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวแบบมืออาชีพ
กำลังโหลดข้อมูล ...