ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • พัฒนาวิชาชีพ
พัฒนาวิชาชีพ
2. การทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ
  • ขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูล
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
   • ขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูล
4. โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp)
 • ขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูล
5. พิธีมอบบัตรผู้ประกาศฯ
 • ขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูล
กำลังโหลดข้อมูล ...