ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • กิจการวิทยุ
  • วิทยุกระจายเสียง
  • ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ที่ไม่สามารถออกอากาศได้
กิจการวิทยุ
กำลังโหลดข้อมูล ...