เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่รองรับ Parental Rating

แสดงผลหน้าละ รายการ
ชื่อผู้ประกอบการ ตราอักษร แบบ/รุ่น
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-43W660F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-50W660F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KDL-43W660F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KDL-50W660F
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 32LK500BPTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 28TK430V-PT
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 43LK5000PTA
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA32N4003AKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA43N5003AKXXT
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-49X8500F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-55X8500F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-65X8500F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-75X8500F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-43X7500F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-49X7500F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KDL-43W800F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KDL-49W800F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-55X9000F
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 49LK5100PTB
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 49UK6300PTE
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 50UK6300PTE
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 55UK6300PTE
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 43UK6320PTE
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 49UK6320PTE
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 65UK6330PTF
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA43NU7100KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA49NU7100KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA55NU7100KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA65NU7100KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA75NU7100KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA58NU7103KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA49NU7300KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA55NU7300KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA65NU7300KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA43NU7400KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA50NU7400KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA55NU7400KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA65NU7400KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA55NU8000KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA65NU8000KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA75NU8000KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA82NU8000KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA55NU8500KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA65NU8500KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA40J5250DKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA49J5250AKXXT
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG OLED55C8PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG OLED65C8PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 49UK7500PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG OLED65E8PTA
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-43X7000F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-49X7000F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-55X7000F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-65X7000F
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 55UK6500PTC
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 55SK8000PTA
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-65X9000F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-85X9000F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-55X7500F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-65X7500F
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG QA55Q7FNAKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG QA65Q7FNAKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG QA75Q7FNAKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG QA55Q8CNAKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG QA65Q8CNAKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG QA65Q9FNAKXXT
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-55A8F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-65A8F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-60X8300F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-70X8300F
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG OLED77W8PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 86UK6500PTB
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 55SK8500PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 65SK8500PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 65SK8000PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 43UK6300PTE
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 50UK6500PTC
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 65UK6540PTD
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA32N4300AKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA40N5000AKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA49N5000AKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG QA55Q6FNAKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG QA65Q6FNAKXXT
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 43LK5400PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 49LK5400PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 43LK5700PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 49LK5700PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 75SK8000PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG OLED55B8PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG OLED65B8PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 55UK6320PTE
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 70UK6540PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 75UK6500PTB
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA32N4000AKXXT
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 32LK540BPTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 55UK7500PTA
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA43NU7090KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA50NU7090KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA55NU7090KXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA65NU7090KXXT
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 65SK9500PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 43UK6200PTA
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG QA75Q9FNAKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA55LS03NAKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA65LS03NAKXXT
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 32LU540H
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 43LU540H
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 49LU540H
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 43LU340C
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 49LU340C
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 49UU761H
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 55UU761H
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-55A9F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-65A9F
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY KD-75Z9F
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG OLED55B8STB
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA43LS03NAKXXT
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG UA49LS03NAKXXT
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 49UK6200PTA
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด LG 60UK6200PTA