ตรวจสอบ Set-top box/iDTV

แสดงผลหน้าละ รายการ
ชื่อผู้ประกอบการ ตราอักษร (Brand Name) แบบ/รุ่น (Model) หมายเลขการจดทะเบียน หมายเหตุ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) Zeason by Loxley Mobilo-858T2 130001-14-0042 1. Set-top Box สำหรับติดตั้งในรถยนต์
2. หัวต่อแบบ RCA สำหรับส่งสัญญาณภาพความคมชัดปกติ (SD)
3. อัตราส่วนภาพ 16:9 และ 4:3
4. แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 11 มี.ค. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE I-MOBILE i-TAB DTV 130002-14-0045 1. TABLET
2. จอภาพ WSVGA 1024x600 ความคมชัดปกติ (SD)
3. อัตราส่วนภาพ 16:9 และ 4:3
4. แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 เม.ย. 57
บริษัท มีเดีย อาคูสติค จำกัด ASUKA HR-530T2 130003-14-0046 1. Set-top Box สำหรับติดตั้งในรถยนต์
2. หัวต่อแบบ RCA สำหรับส่งสัญญาณภาพความคมชัดปกติ (SD)
3. อัตราส่วนภาพ 16:9 และ 4:3
4. แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 11 มี.ค. 57
บริษัท ซีเนียร์ ไฮไฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด KARSAT DTR-T2C 130004-14-0040 Set-top Box สำหรับติดตั้งในรถยนต์
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE I-MOBILE IQ 5.8 DTV 130005-14-0045 โทรศัพท์เคลื่อนที่
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ 6.7 DTV 130006-14-0045 โทรศัพท์เคลื่อนที่
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ 6.7A DTV 130007-14-0045 โทรศัพท์เคลื่อนที่
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE I-STYLE 7.8 DTV 130008-14-0045 โทรศัพท์เคลื่อนที่
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE I-STYLE 7.8A DTV 130009-14-0045 โทรศัพท์เคลื่อนที่
บริษัท สามารถอุตสาหกรรม จำกัด ASUKA PHD700 130010-14-0054 TV ติดรถยนต์
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE I-STYLE 7.7 DTV 130011-14-0045 1.โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.จอภาพความละเอียด 480 x 800 ความคมชัดปกติ (SD)
3.อัตราส่วนภาพ 16:9 และ 4:3
แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 30 พ.ค. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ 6.8 DTV 130013-14-0045 1.โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.จอภาพความละเอียด 720 x 1280 ความคมชัดปกติ (SD)
3.อัตราส่วนภาพ 16:9 และ 4:3
แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 มิ.ย. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ 6.9 DTV 130014-14-0045 1.โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.จอภาพความละเอียด 720 x 1280 ความคมชัดปกติ (SD)
3อัตราส่วนภาพ 16:9 และ 4:3
แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 มิ.ย. 57
บริษัท โคลัมเบียซาวด์ จำกัด CORON CA-120T2 130012-14-0059 1.Set-top Box สำหรับติดตั้งในรถยนต์
2.หัวต่อแบบ RCA สำหรับส่งสัญญาณภาพความคมชัดปกติ (SD)
3.อัตราส่วนภาพ 16:9 และ 4:3
แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 6 มิ.ย. 57
บริษัท ซิกส์ม่าร์ อิมปอร์ต จำกัด STATUS HD-1 130015-14-0061 1.Set-top Box สำหรับติดตั้งในรถยนต์
2.หัวต่อแบบ RCA สำหรับส่งสัญญาณภาพความคมชัดสูง (HD)
3.อัตราส่วนภาพ 16:9 และ 4:3
แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 26 มิ.ย. 57
บริษัท ลิเย่ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด WISDOM HOLY LY-9889T2 130016-14-0062 1.Set-top Box สำหรับติดตั้งในรถยนต์
2.หัวต่อแบบ RCA สำหรับส่งสัญญาณภาพความคมชัดปกติ (SD)
3.อัตราส่วนภาพ 16:9 และ 4:3
แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 26 มิ.ย. 57
บริษัท ไฮไฟอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด BOSTWICK BOS-T2H 130017-14-0065 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 8 ส.ค. 57
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TWZ TAB-PLAY008 130018-14-0066 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 20 ส.ค. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE I-STYLE 8.3 DTV 130019-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 26 ส.ค. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ 510 DTV 130020-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 26 ส.ค. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ 512 DTV 130021-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 ก.ย. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ 1.3 DTV 130022-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 ก.ย. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE I-STYLE 7.9 DTV 130023-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 ก.ย. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ 513 DTV 130024-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 16 ก.ย. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ 5.9 DTV 130025-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 16 ก.ย. 57
บริษัท โคลัมเบียซาวด์ จำกัด CORON CA-122T2 130026-14-0059 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 ก.ย. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQX OZZY 130027-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 ต.ค. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQX WIZ 130028-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 ต.ค. 57
บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัด ASUKA ARA-530T2 130029-14-0075 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 ต.ค. 57
บริษัท อินสทอลเม้นท์ไฮไฟ จำกัด STENTOR HDMI-5S 130030-14-0079 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 ต.ค. 57
บริษัท ซีเนียร์ ไฮไฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด KARSAT SMART 130031-14-0040 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 ต.ค. 57
บริษัท โซนิค วิชั่น จำกัด KAMAZ Digimove 130032-14-0083 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 ต.ค. 57
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC AN-108PDAT2 130033-14-0024 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 ต.ค. 57
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC AN-788PDT2 130034-14-0024 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 ต.ค. 57
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ZEASON BY LOXLEY MOBILO-959T2 130035-14-0042 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 ต.ค. 57
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) GMM Z ZEASON BY LOXLEY SPEED 130036-14-0042 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 ต.ค. 57
บริษัท โกลด์ เวิลด์ อินเตอร์แนชชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด PRIORITY PT-DTV55 130037-14-0084 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 พ.ย. 57
บริษัท เตชินท์ อินเตอร์เทรด จำกัด Hollywood DVB-T2 130038-14-0085 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 พ.ย. 57
บริษัท ดิจิไดร์ฟ จำกัด DriveMate DM-001 130039-14-0087 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 5 พ.ย. 57
บริษัท มีเดีย อาคูสติค จำกัด ASUKA ARA-HDT2 130040-14-0046 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 7 พ.ย. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ X LEON 130041-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 พ.ย. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ X LUCUS 130042-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 พ.ย. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ 1.5 DTV 130043-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 พ.ย. 57
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQX 515 DTV 130044-14-0045 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 พ.ย. 57
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวออโต CUBE AUDIO CB-DVBT2 130045-14-0091 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 25 พ.ย. 57
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวออโต MB AUDIO MB-DVBT2 130046-14-0091 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 25 พ.ย. 57
บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ZULEX DT-2A1 130047-14-0092 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 26 พ.ย. 57
บริษัท ไพโอเนียร์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด Pioneer GEX-1750DVB2 130048-14-0094 วันที่ 03 ธ.ค. 2557
บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด Createch M1 130049-14-0013 วันที่ 04 ธ.ค. 2557
บริษัท ซันไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด SATVIEW DVB-T2 2204 130050-14-0082 วันที่ 12 ธ.ค. 2557
บริษัท ซิกส์ม่าร์ อิมปอร์ต จำกัด Cooper CHD-1 130051-14-0061 วันที่ 16 ธ.ค. 2557
บริษัท สบายโซน จำกัด JFONE jpad Omega Tab DTV701 130052-14-0096 วันที่ 25 ธ.ค. 2557
บริษัท สบายโซน จำกัด JFONE Omega DTV501 130053-14-0096 วันที่ 25 ธ.ค. 2557
บริษัท อัลไพน์ อีเลคโทรนิคส์ ออฟ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ALPINE TUE-T300DT2 130054-15-0098 วันที่ 17 ก.พ. 2558
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) AJ PCD-7 130055-15-0057 วันที่ 17 ก.พ. 2558
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) AJ PCD-9 130056-15-0057 วันที่ 17 ก.พ. 2558
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE I-STYLE 8.6 DTV 130057-15-0045 วันที่ 11 มี.ค.2558
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ BIG 130058-15-0045 วันที่ 07 เม.ย.2558
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ XPRO2 130059-15-0045 วันที่ 23 เม.ย.2558
บริษัท โกลด์ เวิลด์ อินเตอร์แนชชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด RODEK D-ONE 130060-15-0084 วันที่ 08 มิ.ย.2558
บริษัท โฟร์ รันเนอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด Wiio HD-1 130061-15-0104 22 ก.ค. 2558
บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ZULEX DT-2A2 130062-15-0092 22 ก.ค. 2558
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PRIME CTD8106-5043 130063-15-0015 27 ส.ค. 2558
บริษัท ไฮไฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด DISTINCT CAR AUDIO DC-800T2 130064-15-0065 02 ก.ย. 2558
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) I-MOBILE IQ Z PRO 130065-15-0045 02 ก.ย. 2558
บริษัท มีเดียอาคูสติค จำกัด ASUKA HR-630 130066-15-0046 28 ก.ย. 2558
บริษัท ไพโอเนียร์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด Pioneer GEX-2850DVB2 130067-15-0094 07 ต.ค. 2558
บริษัท มีเดียอาคูสติค จำกัด ASUKA HR-600 130068-15-0046 07 ต.ค. 2558
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PRIME CTD8214-5043 130069-15-0015 13 ต.ค. 2558
บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด KIMITSUI PD-902 130070-15-0036 11 ธ.ค. 2558
บริษัท มีเดียอาคูสติค จำกัด ASUKA ARA-600 130071-15-0046 18 ธ.ค. 2558
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC AN-909PDT2 130072-15-0024 28 ธ.ค. 2558
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC AN-109PDAT2 130073-15-0024 28 ธ.ค. 2558
บริษัท อี-ลีด อีเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-lead EL-851-T201 130074-15-0105 30 ธ.ค. 2558
บริษัท บี เอ็ม พี อินเตอร์ลิ้งค์ จำกัด MARATHON MB-RTV-1 130075-16-0106 19 ม.ค. 2559
บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ZULEX DT-2A3 130076-16-0092 17 มี.ค.2559
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด CORON CTD8214-5043 130077-16-0015 28 มี.ค.2559
บริษัท เอ็ม บี ที อีเล็คโทนิค จำกัด M-MAX DVB-138 130078-16-0108 19 เม.ย.2559
บริษัท เอ็ม บี ที อีเล็คโทนิค จำกัด M-STAR DVB-138 130079-16-0108 19 เม.ย.2559
บริษัท เอ็ม บี ที อีเล็คโทนิค จำกัด AEROBIC DVB-138 130080-16-0108 19 เม.ย.2559
บริษัท พรีเชียส กรุ๊ป จำกัด KARSAT CONNECTED 130081-16-0109 26 เม.ย.2559
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC AN-729PT2 130082-16-0024 30 มิ.ย.2559
บริษัท โพเทนเชียล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด PRIORITY PT-DTV55 130083-16-0110 03 ส.ค. 2559
บริษัท มีเดียอาคูสติค จำกัด ASUKA Mikado-630S 130084-16-0046 16 พ.ย. 2559
บริษัท เอ อี เทคโนโลยี จำกัด ACONATIC AN-129PDT2 130085-16-0008 16 ธ.ค. 2559
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด GOODVIEW DVB-T24 130086-17-0022 01 มี.ค.2560
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด GOODVIEW DVB-T22 130087-17-0022 28 เม.ย.2560
บริษัท มีเดียอาคูสติค จำกัด ASUKA ARA-700 130088-17-0046 07 พ.ย. 2560
บริษัท อินสไปร์ โมบายมีเดีย จำกัด IXACT DT-S1X 130089-17-0115 08 พ.ย. 2560
บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด ASUKA ARA-C3T2 130090-17-0069 15 ธ.ค. 2560
บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด Digisky Digisky 7000 130091-18-0069 26 ก.พ. 2561
บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด Digisky Digisky 7001 130092-18-0069 26 ก.พ. 2561
บริษัท อี-ลีด อีเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-lead EL-851-T203 130093-18-0105 02 มี.ค.2561
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PRIME CTD8215-7S735B 130094-18-0015 24 เม.ย.2561
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด CORON CTD8215-7S735B 130095-18-0015 24 เม.ย.2561