ตรวจสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M.

แสดงผลหน้าละ รายการ
ชื่อผู้ประกอบการ ตราอักษร (Brand Name) แบบ/รุ่น (Model) หมายเลขการจดทะเบียน หมายเหตุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส NAUTEL GV3.5 140001-17-0116 18 ธ.ค. 2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส NAUTEL GV3.5A 140002-17-0116 26 ธ.ค. 2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส NAUTEL VS2.5 140003-18-0116 22 มี.ค.2561
บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Rohde & Schwarz THR9 140009-18-0120 12 ก.ค. 2561