ตรวจสอบ Set-top box/iDTV

แสดงผลหน้าละ รายการ
ชื่อผู้ประกอบการ ตราอักษร (Brand Name) แบบ/รุ่น (Model) หมายเลขการจดทะเบียน หมายเหตุ
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG 120001-13-0004 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 20 ส.ค. 56
บริษัท ท็อปฟิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด TOPFIELD TF-T1200HD 120002-13-0005 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 19 ส.ค. 56
บริษัท ท็อปฟิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด TOPFIELD TF-T1210HD 120003-13-0005 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 19 ส.ค. 56
บริษัท เออี เทคโนโลยี จำกัด ACONATIC AN-2302T2 120004-13-0008 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 29 ส.ค. 56
บริษัท เออี เทคโนโลยี จำกัด ACONATIC AN-1501T2 120009-13-0008 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 ก.ย. 56
บริษัท เออี เทคโนโลยี จำกัด ACONATIC AN-2301T2 120012-13-0008 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 ก.ย. 56
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด Createch CT-1 120010-13-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 ก.ย. 56
บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด SDMC DV2101 120005-13-0011 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 27 ก.ย. 56
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) PlanetComm DTR-T2A 120013-13-0010 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 27 ก.ย. 56
บริษัท โฮมแคสท์ (ประเทศไทย) จำกัด Homecast HT1100 120011-13-0014 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 11 ต.ค. 56
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PRIME TRNY-3812 120014-13-0015 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 30 ก.ย. 56
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ZINWELL ZDT-1600 120019-13-0015 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 15 ต.ค. 56
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SOKEN DB231 120015-13-0016 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 11 ต.ค. 56
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด Createch CT-2 120016-13-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 21 ต.ค. 56
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด Createch CT-3 120017-13-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 21 ต.ค. 56
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด Createch CT-4 120018-13-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 21 ต.ค. 56
บริษัท โฟกัสอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด MEDIA BOX CSP-1206 120007-13-0012 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 5 พ.ย. 56
บริษัท โฟกัสอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด MEDIA BOX CSP-1481 120008-13-0012 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 5 พ.ย. 56
บริษัท วี.พี.เอส. ไทย จำกัด NANO CT2-4122 120020-13-0018 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 พ.ย. 56
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) LEOTECH EB-101 120021-13-0019 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 11 พ.ย. 56
บริษัท สกายบ็อกซ์ จำกัด SKYBOX RV-001 120022-13-0020 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 7 พ.ย. 56
บริษัท สกายบ็อกซ์ จำกัด MYBOX DTR-T2A 120023-13-0020 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 7 พ.ย. 56
บริษัท สกายบ็อกซ์ จำกัด MYBOX RV-001 120031-13-0020 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 13 พ.ย. 56
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด FOCUS CT2-4116 120024-13-0021 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 14 พ.ย. 56
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด OPTION CT2-5116 120025-13-0021 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 14 พ.ย. 56
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด KENNY CT2-5119 120026-13-0021 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 14 พ.ย. 56
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด CLEO CT2-4122 120027-13-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 11 พ.ย. 56
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด CLEO CT2-5122 120028-13-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 11 พ.ย. 56
บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด IPM HD COMBO S2+T2 120029-13-0023 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 พ.ย. 56
บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด IPM HD COMBO T2 120030-13-0023 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 12 พ.ย. 56
บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด SONAR HD-T2F11 120032-13-0025 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 29 พ.ย. 56
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Chud D by IRCP STB-6812T2 120033-13-0026 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 29 พ.ย. 56
บริษัท โนโต้เอเซีย จำกัด NOTO DVB-T2 14806 120034-13-0027 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 29 พ.ย. 56
บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด GMMZ Digital TV 120035-13-0028 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 29 พ.ย. 56
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด FAMILY DR-111 120036-13-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่วันที่ 2 ธ.ค. 56
บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด THAISAT RV-002 120037-13-0030 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 24 ธ.ค. 56
บริษัท เก็ททู จำกัด PSI T2 120038-13-0031 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 4 ธ.ค. 56
บริษัท สกายบ็อกซ์ จำกัด SKYBOX DR-T2A 120039-14-0020 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 28 ม.ค. 57
บริษัท สกายบ็อกซ์ จำกัด MYBOX DR-T2A 120040-14-0020 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 28 ม.ค. 57
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CAL-COMP HDT301F 120041-14-0032 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 16 ม.ค. 57
บริษัท เอสเคจี อีเล็คทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด SKG DVB-8901T2 120042-14-0033 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 16 ม.ค. 57
บริษัท เอสเคจี อีเล็คทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด SKG DVB-8902T2 120043-14-0033 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 16 ม.ค. 57
บริษัท เอสเคจี อีเล็คทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด SMART DVB-118 120044-14-0033 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 16 ม.ค. 57
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG DVBT2 120045-14-0004 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 16 ม.ค. 57
บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด SONAR HD-T2F10 120046-14-0025 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 27 ม.ค. 57
บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด SmartHome RV-004 120047-14-0034 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 17 ม.ค. 57
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ZINWELL ZDT-1700 120048-14-0015 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 27 ม.ค. 57
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด CLEO CT2-4116 120049-14-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 28 ม.ค. 57
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด CLEO CT2-5116 120050-14-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 28 ม.ค. 57
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด One Box Home TWIN 120051-14-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบ วันที่ 28 ม.ค. 57
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด SAMSUNG GX-SM530TH 120052-14-0006 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบ 29 ม.ค. 57
บริษัท วี.พี.เอส. ไทย จำกัด NANO DTR-T2B 120053-14-0018 แจ้งผลการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการทราบวันที่ 30 ม.ค. 57
บริษัท เน็กซ์เจ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด NEXTGEN DTR-T2D 120054-14-0037 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 25 ก.พ. 57
บริษัท ซีเนียร์ ไฮไฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด KARSAT DR-T2B 120056-14-0040 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 27 ก.พ. 57
บริษัท ซีเนียร์ ไฮไฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด KARSAT DR-T2C 120057-14-0040 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 27 ก.พ. 57
บริษัท เอส.ซี. โปรเฟสชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด S.C. RPK-621 120058-14-0043 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 14 มี.ค. 57
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด MCOT VIEW 120059-14-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 14 มี.ค. 57
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) MCOT PLAY 120060-14-0010 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 14 มี.ค. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 9 MCOT DR-111 120061-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 14 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) AlfaThai 1204 120062-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) SatView 1204 120063-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) KrAsS 1204 120064-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) AnewS 1204 120065-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) NBT 1204 120066-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) RTA 1204 120067-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) AlfaThai 1206 120068-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) SatView 1206 120069-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) KrAsS 1206 120070-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) AnewS 1206 120071-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) NBT 1206 120072-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
หจก. อัลฟามัลติมีเดีย (AlfaThai) RTA 1206 120073-14-0044 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 18 มี.ค. 57
บริษัท โนโต้เอเซีย จำกัด NOTO DVB-T2 1206 120074-14-0027 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 19 มี.ค. 57
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CAL-COMP HDT301FM 120076-14-0032 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 27 มี.ค. 57
บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด SHARP AN-DVBT2W 120077-14-0009 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 21 มี.ค. 57
บริษัท เคอาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด SHERMAN DR-1 120078-14-0047
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PRIME TRNY-3812-V3 120079-14-0015
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Forth One Box Home FOBH-T2-1201 120080-14-0048
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด AJ DVB-90 120081-14-0022
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด AJ DVB-91 120082-14-0022
บริษัท คลีโอ เนเชอรัล กรุ๊ป จำกัด CLEO CT2-4119 120083-14-0049
บริษัท คลีโอ เนเชอรัล กรุ๊ป จำกัด CLEO CT2-5119 120084-14-0049
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด AJ DVB-92 120085-14-0022
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด AJ DVB-93 120086-14-0022
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG PLUS 120087-14-0004
บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จำกัด BETA HD-T2 120088-14-0050
บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Mlink HDT2-A 120089-14-0051
บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด UCI DVB-T1601 120090-14-0052
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SOKEN DB232 120091-14-0016
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SOKEN DB233 120092-14-0016
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SOKEN DB234 120093-14-0016
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Vergin DR-111 120094-14-0029
บริษัท โกรว์ ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด LEONA RV-004 120095-14-0053
บริษัท โกรว์ ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด LEONA RV-006 120096-14-0053
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด BALANCE DR-333 120097-14-0029
บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) M Digital HDT2-A 120098-14-0051
บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) M Digital HDT2-B 120099-14-0051
บริษัท เอส.ซี. โปรเฟสชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด S.C. RPK-117 120100-14-0043
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด WINNER DR-111 120101-14-0029
บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) NTEL T21 120102-14-0055
บริษัท เป่า เจีย เฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Singer DTR-T2A 120103-14-0041
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG POP 120104-14-0004
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG POP1 120105-14-0004
บริษัท เป่า เจีย เฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Singer DTR-T2A 120106-14-0041
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC AN-1202T2 120107-14-0024
บริษัท เอ็นซีพีเทคโนโลยี่ จำกัด TX RV-009 120108-14-0056
บริษัท วี.พี.เอส. ไทย จำกัด NANO DT-T2A 120109-14-0018 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 มิ.ย. 57
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC 357T2 120110-14-0024 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 9 มิ.ย. 57
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) AJ SVB-93 120111-14-0057 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 มิ.ย. 57
บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด One Box Home HD Dolby 120112-14-0022 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 6 มิ.ย. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด TOT DR-333 120113-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 10 มิ.ย. 57
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด Kenny HDT2-C 120114-14-0021 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 12 มิ.ย. 57
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด Focus HDT2-D 120115-14-0021 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 12 มิ.ย. 57
หจก. เอสซี ดิจิตอล International INTER 2456 120116-14-0060 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 12 มิ.ย. 57
บริษัท วี.พี.เอส. ไทย จำกัด Title DT-T2D 120117-14-0018 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 มิ.ย. 57
บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด Smart Home RV-006 120118-14-0034 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 มิ.ย. 57
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC AN-1801T2 120119-14-0024 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 20 มิ.ย. 57
บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด SDMC DV2103 120120-14-0011 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 20 มิ.ย. 57
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SOKEN DB-331 120121-14-0016 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 57
บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด CUBEBOX CUBEBOX T2-1080P 120122-14-0023 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 57
บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด PHOENIX PHOENIX T2 COLOR 120123-14-0023 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 57
บริษัท เอแอลเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด UNIONMAN HDT-2100 120124-14-0015 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 30 มิ.ย. 57
บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ เคเบิล จำกัด VISION VISION HD 120125-14-0013 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ ๔ ส.ค. 57
บริษัท ดิจิตอล นิว เวิลด์ จำกัด GALAXY HDT2-1482A 120126-14-0063 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ ๔ ส.ค. 57
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) WP (World Partner) HDT2-1188 120129-14-0064 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 7 ส.ค. 57
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CHUD-D HDT2-1188 120130-14-0064 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 7 ส.ค. 57
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) STARS HDT2-1188 120131-14-0064 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 7 ส.ค. 57
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมโปร โปรเกรส COMPRO TR-T2A 120133-14-0067 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 ส.ค. 57
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมโปร โปรเกรส COMPRO TR-T2B 120134-14-0067 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 ส.ค. 57
บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Haier DH 1681 120135-14-0068 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 15 ส.ค. 57
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) One Box Home HDT2-1188 120132-14-0064 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 5 ก.ย. 57
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) FORTH FORTH-DVB-T2-01 120136-14-0048 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 22 ส.ค. 57
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) AJ DVB-90+ 120137-14-0057 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 29 ส.ค. 57
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) AJ DVB-93+ 120138-14-0057 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 29 ส.ค. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด FAMILY T-030 120139-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 29 ส.ค. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด WIZER DR-111 120140-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 29 ส.ค. 57
บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Haier DH 1681(E) 120141-14-0068 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 2 ก.ย. 57
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG WHITE 120142-14-0004 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 2 ก.ย. 57
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG BLACK 120143-14-0004 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 2 ก.ย. 57
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) GMMZ Zeason by Loxley T2 120144-14-0042 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 24 ก.ย. 57
บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) AJP S-001 120145-14-0070 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 5 ก.ย. 57
บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) AJP S-002 120146-14-0070 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 5 ก.ย. 57
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC AN-1502T2 120147-14-0024 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 10 ก.ย. 57
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอมเพิล เวิร์ค iConnex Expro-i 120148-14-0071 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 15 ก.ย. 57
บริษัท โฟร์ซิสเตมส์ จำกัด SONORE DTV1 120149-14-0072 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 15 ก.ย. 57
บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด THAISAT RV-001 120150-14-0030 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 15 ก.ย. 57
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) MCOT CURVE 120151-14-0024 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 16 ก.ย. 57
บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SOKEN DB-332 120152-14-0016 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 22 ก.ย. 57
บริษัท อาร์ตเทค โซลูชั่น จำกัด Akela AK-201 120153-14-0073 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 23 ก.ย. 57
บริษัท โกลเบล็ก คอนเนค จำกัด Galaxy Gold RV-008 120154-14-0074 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 24 ก.ย. 57
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG POP2 120155-14-0004 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 24 ก.ย. 57
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG POP3 120156-14-0004 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 24 ก.ย. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด WISDOM DR-111 120157-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 24 ก.ย. 57
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด Focus RV-010 120158-14-0021 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 2 ต.ค. 57
บริษัท ทีเอแอล ไทย บิสสิเนส จำกัด SuperG DVB-93 120159-14-0076 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 2 ต.ค. 57
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) Zeason by Loxley Hybrid 747 120160-14-0042 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 6 ต.ค. 57
บริษัท วัน บ๊อกซ์ โฮม จำกัด One Box Home Thaico One Box Home 120161-14-0078 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 6 ต.ค. 57
บริษัท วัน บ๊อกซ์ โฮม จำกัด One Box Home 13THIRTEEN One Box Home 120162-14-0078 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 6 ต.ค. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Champion T-040 120163-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 6 ต.ค. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด LEOTECH T-090 120164-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 6 ต.ค. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด WISDOM T-020 120165-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 6 ต.ค. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด BALANCE T-050 120166-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 6 ต.ค. 57
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Vergin T-010 120167-14-0029 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 6 ต.ค. 57
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) One Box Home HDT2-2288 120168-14-0064 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 ต.ค. 57
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) STARS HDT2-1199 120169-14-0064 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 15 ต.ค. 57
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) One Box Home HDT2-1199 120170-14-0064 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 ต.ค. 57
บริษัท อินโฟแซท อินเตอร์เทรด จำกัด INFOSAT HD-T2 120171-14-0080 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 ต.ค. 57
บริษัท ไทยลีดเดอร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Thaileader DVT-8507 120172-14-0081 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 ต.ค. 57
บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด SONAR DTB-H01 120173-14-0025 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 ต.ค. 57
บริษัท ซันไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด SATVIEW SV-DVB-T2 1000H 120174-14-0082 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 13 ต.ค. 57
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC ACONATIC 357T2 120175-14-0024 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 15 ต.ค. 57
บริษัท โฟร์ซิสเตมส์ จำกัด SONORE DTV2 120176-14-0072 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 14 ต.ค. 57
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) TOT TOT-AN111 120177-14-0024 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 ต.ค. 57
บริษัท เคอาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด SHERMAN DR-2 120178-14-0047 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 21 ต.ค. 57
บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด SONAR DTB-H03 120179-14-0025 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 24 ต.ค. 57
บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด SONAR DTB-H05 120180-14-0025 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 24 ต.ค. 57
บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด THAISAT DV-003 120181-14-0030 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 พ.ย. 57
บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด THAICO ONE BOX HOME THAICO ONE BOX HOME 120182-14-0011 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 พ.ย. 57
บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด ADE ONE BOX HOME ADE ONE BOX HOME 120183-14-0011 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 พ.ย. 57
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด MCOT STB-1682 120184-14-0086 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 พ.ย. 57
บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด 13THIRTEEN By Powell STB-1682 120185-14-0086 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 3 พ.ย. 57
บริษัท วี.พี.เอส. ไทย จำกัด NANO DV-005 120186-14-0018 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 5 พ.ย. 57
บริษัท เอ็นซีพีเทคโนโลยี่ จำกัด TX RV-007 120187-14-0056 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 7 พ.ย. 57
บริษัท ไทยโก้อิเล็กทริกแอพพลายแอนซ์อินดัสตรี้ จำกัด THAICO 1488T 120188-14-0088 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 7 พ.ย. 57
บริษัท วัน บ๊อกซ์ โฮม จำกัด ONE BOX HOME DIGITAL PRO 120189-14-0078 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 11 พ.ย. 57
บริษัท โปรวิชั่น ไทย จำกัด PROVISION TR-T2C 120190-14-0017 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 พ.ย. 57
บริษัท ซิมเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SKYBOX RV-002 120191-14-0077 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 ก.ย. 57
บริษัท เอส.ซี. โปรเฟสชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด S.C. RPK-113 120192-14-0043 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 ก.ย. 57
บริษัท เอส.ซี. โปรเฟสชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด S.C. RPK-114 120193-14-0043 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 ก.ย. 57
บริษัท กิจกรไชย เทรดดิ้ง จำกัด FiberHome HG636-00 120194-14-0089 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 พ.ย. 57
บริษัท กิจกรไชย เทรดดิ้ง จำกัด FiberHome HG636-01 120195-14-0089 แจ้งผลการจดทะเบียนวันที่ 17 พ.ย. 57
บริษัท ไทย ออดิโอ อินดัสทรี จำกัด DigiTech DT-500 120196-14-0090 วันที่ 11 ธ.ค. 2557
บริษัท ไทย ออดิโอ อินดัสทรี จำกัด iTech i-15 120197-14-0090 วันที่ 19 พ.ย. 2557
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) TEAM PRECISION EB-102 120198-14-0019 วันที่ 19 พ.ย. 2557
บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด SONAR DTB-H02 120199-14-0025 วันที่ 20 พ.ย. 2557
บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด SONAR DTB-H04 120200-14-0025 วันที่ 20 พ.ย. 2557
บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด SONAR DTB-H06 120201-14-0025 วันที่ 20 พ.ย. 2557
บริษัท เป่า เจีย เฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด SINGER DTR-T101 120202-14-0041 วันที่ 25 พ.ย. 2557
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด MCOT T-010 120203-14-0029 วันที่ 26 พ.ย. 2557
บริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด ONE BOX HOME DIGITAL BY DR.PU 120204-14-0078 วันที่ 27 พ.ย. 2557
บริษัท ซันไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด SATVIEW DVB-T2 2100 120205-14-0082 วันที่ 28 พ.ย. 2557
บริษัท พรีซีชั่น (2000) จำกัด Focus STB-2201 120206-14-0021 วันที่ 28 พ.ย. 2557
บริษัท เอสพี เบสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด SPOX SP-1201 120207-14-0093 วันที่ 28 พ.ย. 2557
บริษัท อินโฟแซท อินเตอร์เทรด จำกัด INFOSAT T2-B 120208-14-0080 วันที่ 03 ธ.ค. 2557
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.พี. เทเลคอม MASTERSAT PLATINUM 120209-14-0095 วันที่ 04 ธ.ค. 2557
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) ACONATIC AN-1501T2 PLUS 120210-14-0024 วันที่ 09 ธ.ค. 2557
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) LEOTECH EB-102 120211-14-0019 วันที่ 09 ธ.ค. 2557
บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Haier DH 1681A 120212-14-0068 วันที่ 12 ธ.ค. 2557
บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Haier DH 1681A(E) 120213-14-0068 วันที่ 12 ธ.ค. 2557
บริษัท วี.พี.เอส.ไทย จำกัด NANO DV-004 120214-14-0018 วันที่ 18 ธ.ค. 2557
บริษัท เอสพี เบสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด SPOX SP-1202 120215-14-0093 วันที่ 23 ธ.ค. 2557
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG POP 4 120216-15-0004 วันที่ 16 ม.ค. 2558
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG POP 5 120217-15-0004 วันที่ 16 ม.ค. 2558
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG POP 6 120218-15-0004 วันที่ 16 ม.ค. 2558
บริษัท โอสิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด CHANHONG DVB-T2 8500 120219-15-0097 วันที่ 05 ก.พ. 2558
บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จำกัด SONAR DTB-H07 120220-15-0025 วันที่ 02 มี.ค.2558
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) GMM Z ZEASON BY LOXLEY T2 Lite 120221-15-0042 วันที่ 12 มี.ค.2558
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) LEOTECH EB-103 120222-15-0019 วันที่ 16 มี.ค.2558
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE HD-SK1000S/T 120223-15-0100 วันที่ 11 พ.ค. 2558
บริษัท ลีดดิ้ง พับบลิค เพอร์ฟอร์เม้นท์ จำกัด LPP LPP-5801T20 120224-15-0103 วันที่ 11 มิ.ย.2558
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด CAT NX 801 120225-16-0029 21 ม.ค. 2559
บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด AEC by CAT MKT-2015A 120226-16-0011 30 พ.ค. 2559
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด SAMART STRONG POP 5N 120227-16-0004 14 ธ.ค. 2559