ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ใช้คลื่นความถี่รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทบริการ

แสดงทุกประเภทรายการโทรทัศน์
แสดงผลหน้าละ รายการ
ประเภทรายการ ชื่อบริษัท ช่องรายการ เงื่อนไข
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด แอคชั่น
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด มังกร
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จำกัด เพลิน
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE CLASSIC
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE ETC
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO Hits
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด RED by HBO
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Movies Premium
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Family Movies
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Thai
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Warner TV
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Action Movies
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด SCM Legend
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Crime
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FX
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด STAR World
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด tvN
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด STAR Chinese Channel
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Channel [V] International
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FIGHT SPORTS
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Sports 3
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Sports 2
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Sports
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Nat Geo People
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Nat Geo Wild
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด National Geographic Channel
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Nick Jr.
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Baby TV
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HLN
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด SKY News
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX News
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO Family
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO Signature
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด CINEMAX
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Pet Club TV (HD)
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Gone Viral TV
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Gone Viral Vogue
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Gone Viral X-treme
ไม่ระบุประเภท บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด RT TV
ไม่ระบุประเภท บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Syfy
ไม่ระบุประเภท บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Star Utsav
ไม่ระบุประเภท บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Universal Channel
ไม่ระบุประเภท บริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด สถานีไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด UMM TV
ไม่ระบุประเภท บริษัท บันนี่ เวนเจอร์ จำกัด Playboy TV
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา """กศทอ"" :ทีวีเพื่อการศึกษาและสัมมาชีพ:"
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มีเดีย ซีน จำกัด มีเดีย 84
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD MOMO 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD MOMO 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD MOMO 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด Health and Family
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด 1618 Shop
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BEIN SPORT
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FASHION TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด LIFETIME
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด RTL ENTERTAINMENT
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด RTL EXTREME
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE FILM HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE SPORT HD3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 4
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 5
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 6
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พี.ที.วี.แหลมฉบัง จำกัด คนท้องถิ่น 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พี.ที.วี.แหลมฉบัง จำกัด คนท้องถิ่น 2
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เอ็มบีทีวี จำกัด BOOMERANG
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRAVEL PLANET HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ATTV
ไม่ระบุประเภท บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จำกัด ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี
ไม่ระบุประเภท บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด GEM Channel
ไม่ระบุประเภท บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Russia Today TV
ไม่ระบุประเภท บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CGTN
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด ชลบุรี 1
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด ชลบุรี HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย จำกัด Home หนองคาย 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย จำกัด Home หนองคาย 2
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสยามซัพพลาย หจก.แสงสยามซัพพลาย (เคเบิ้ลทีวี)
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จำกัด บริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จำกัด
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท พี.ที.วี.โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จำกัด บริษัท พี.ที.วี.โทรทัศน์ทางสาย ศรีราชา จำกัด
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด STAR Plus
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) SMM TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด C-GARTOON
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด จันทบุรี 1
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด จันทบุรี 2
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด จันทบุรี 3
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด จันทบุรี 4
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด C-SPORT 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด C มิวสิค 5 รวมเพลงเก่า
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด KC Asian
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด KC Movies
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด KC Variety
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด KC 1
ไม่ระบุประเภท บริษัท ชาลีเคเบิ้ลทีวี จำกัด พี พี นิวส์
ไม่ระบุประเภท บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด ชลบุรี 2
ไม่ระบุประเภท บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด อันดามันแชนแนล
ไม่ระบุประเภท บริษัท ตงเหมิน เทเลวิชั่น จำกัด MG TV
ไม่ระบุประเภท บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด Bangkok TV
ไม่ระบุประเภท บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จำกัด Good Living Channel
ไม่ระบุประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เคเบิลทีวี (สมุทรสงคราม) ข่าวท้องถิ่น
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เขลางค์นคร เคเบิลทีวี จำกัด KTV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทย เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จำกัด TCCTV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มิราเคิล แชนเนล จำกัด Miracle Channel
ไม่ระบุประเภท บริษัท สตาร์ เคเบิ้ล ทีวี จำกัด ข่าวสารสาระท้องถิ่น stv
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด EURO News
ไม่ระบุประเภท บริษัท เอส พี เอช เคเบิ้ลทีวี จำกัด 12 CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Fox Action Movies
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ธรรมะทีวี
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ดาราเดลี่ทีวี จำกัด daradaily TV
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Disney XD
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด H 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Life Inspired
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Motor Vision
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด NBA TV
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Outdoor Channel
ไม่ระบุประเภท มหาวิทยาลัยมหิดล รามาแชนแนล(Rama channel)
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Baby TV
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Channel M
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Fox News
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Fox Sport
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Fox Sport News
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด FOX Sports 3
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Fox Thai
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด FX HD
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Nat Geo People
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Sky News
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Star Chinese Movies
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด FOX Sports 2
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Star World
ไม่ระบุประเภท บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด VHD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท แฮปปี้คิทเช่น จำกัด Giffarine Channel (กิฟฟารีน แชนแนล)
ไม่ระบุประเภท บริษัท จี.ซี.กรุ๊ป จำกัด ซุปเปอร์ริช ซุปเปอร์รวย
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จิวเวลรี่ แชนแนล จำกัด จิวเวลรี่ แชนแนล (Jewelry Channel)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด H Plus Channel
ไม่ระบุประเภท บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด S CHANNEL
ไม่ระบุประเภท บริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด IN TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ป๊อป ทีวี จำกัด POP TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทยไชโย ทีวี จำกัด THAICHAIYO Channel
ไม่ระบุประเภท บริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด TVD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สปีด แชนแนล จำกัด Speed Channel
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท อาร์เอสยู ทีวี จำกัด RSU WISDOM TV
ไม่ระบุประเภท บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด Bayon TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จำกัด MVLAO
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เจน ซี จำกัด เจน ซี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.ซี.เคเบิลทีวี มุกดาหาร MTC เคเบิลทีวี
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิพุทธภูมิ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Sony Set Asia
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Sony Sab
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Sony Max
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Colors
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Star Plus
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Star Gold
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Life OK
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MTV India
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อารมณ์ดี เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โชคดีทีวี
ไม่ระบุประเภท บริษัท มิติ 4 ทีวี จำกัด มิติ 4
ไม่ระบุประเภท บริษัท ลิฟวิ่ง โชว์ ทีวี จำกัด ลิฟวิ่ง โชว์ ทีวี
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ Dr.TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบดาวเทียมเพื่อข่าวสารและความรู้ (PRD2)
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ ETV
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาแห่งประเทศไทย T SPORT CHANNEL
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) CAT CHANNEL
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก(สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก)
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด HUAHIN WORLD CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด D-Channel
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด สตูล แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ชลบุรี แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด พัทยา แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด เชียงใหม่ แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด อุดร แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โคราช แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด อุบล แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ขอนแก่น แชนแนล
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด SAT TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด RATCHAPAT CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ลาว สตาร์
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT Channel
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) MCOT WORLD
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Bangkok Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Sawasdee Say hi
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ กลาง
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ ใต้
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ อีสาน
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ เหนือ
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Party Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Travel Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Thai Lite TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด NMS1
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด View World
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Real Stories
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Sports 1
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Sports 2
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Motor Sport
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Burerum CH
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด I-Movie (Th)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด I-Asia (Th)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด A-Film (Th)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Thai Twenty (Th)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด I-Mongkol
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Movie Sat (Th)
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ANIME
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Toon Toon
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Kit Kids
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด WTV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Asia Hot
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด NMS 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด KBOOM HD
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Aniplus HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Varity One HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Live TV HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Travel Channel HD
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Word Story HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Motor Sports HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Fashion HD
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Phuket Live TV
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ตรัง แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด นคร แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด กระบี่ แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด สุราษฎร์ แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ชุมพร แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ระนอง แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด สงขลา แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด พัทลุง แชนแนล
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จำกัด การ์ตูนคลับชาแนล (cartoon club channel)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด Box Film
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด KM CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด Movie Hits
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด LAY THAI
ไม่ระบุประเภท บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Explore 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จ๊ะทิงจา จำกัด JATINGJA SS
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Police TV)
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด (SBT TV)
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิเพื่อคุณธรรม โทรทัศน์ มุสลิม ไทยแลนด์
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร WBTV GOOD STATION สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด TRUE SELECT
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CNN
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Phoenix Info News
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CNBC
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Bloomberg TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด NHK World Premium
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Discovery HD World
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BBC EARTH
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Discovery Science
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Explore Life
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด History Channel
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด National Geographic HD
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Discovery Channel
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Animal Planet
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TNN2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด KMTV HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด I-Concerts HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TV 5 Monde
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด KBS World
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BBC Entertainment
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DIVA
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด AXN
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด E ! Entertainment
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BBC Lifestyle
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TLC
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Reality Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Inside
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True X-Zyte
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Chic Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Travel Channel Thailand
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ไทย ไทย แชนแนล
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด VERY
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TVB Xing He
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX Movies Premium
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด AMC
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TCM
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX Family Movies
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Sundance Channel HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Film Asia
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Movie Hits
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Thai Film
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Series
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Asian Series HD
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Nickelodeon
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Disney Junior
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Disney Channel
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Toon
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Spark
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Cartoon Network
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX SPORTS HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Fox Sport2
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ASN
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport HD 2
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX Sports 3
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 1
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 2
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 3
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Tennis HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 5
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 6
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Golf Channel Thailand
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 7
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท แทรเวล แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด แทรเวล แชนแนล ไทยแลนด์ (TRAVEL CHANNEL THAILAND)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด สำรวจโลก
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด มิวสิคไลฟ์สไตล์
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด ของดีประเทศไทย
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด มายไซน์
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด บุษบาคาเฟ่
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด เรียลเมโทร
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท พีเอสไอ สาระดี จำกัด PSI สาระดี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท แฟนทีวี จำกัด Fan Music
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด Money Channel
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด สยามสปอร์ตไลฟ์
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด สยามสปอร์ต นิวส์
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด สยามสปอร์ต ฟุตบอล
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) You Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สบายดีทีวี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) Maya Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) Hit Station
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BBC Worls News
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CCTV-4
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport HD 4
ไม่ระบุประเภท บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด เพลิน ทีวี
ไม่ระบุประเภท บริษัท ทีวี ท็อปน็อต โปรดักชั่น จำกัด สถานีสุวรรณภูมิ
ไม่ระบุประเภท บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด โมโน พลัส (MONO PLUS)
ไม่ระบุประเภท บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จำกัด Smart Smes Channel
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 15
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 14
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 13
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 12
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 11
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 10
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 9
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 7
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 6
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 5
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 4
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 3
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 2
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z PAY TV 26
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z PAY TV 19
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z PAY TV 5
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z3
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z4
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z PAY TV 7
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z PAY TV 29
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด GANG CARTOON CHANNEL
ไม่ระบุประเภท บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด GANG CARTOON CHANNEL
ไม่ระบุประเภท บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด LNTV 3
ไม่ระบุประเภท บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด LAO PSTV
ไม่ระบุประเภท บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด TVK
ไม่ระบุประเภท บริษัท เสียงประชาชนไทย จำกัด 13 สยามไทย
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จำกัด Chic Station
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัด เกษตร เงินล้าน
ไม่ระบุประเภท บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด สถานี NEWS 1
ไม่ระบุประเภท บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จำกัด People TV
ไม่ระบุประเภท บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด PEACE TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จำกัด ออนซอนเอชดีทีวี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด A TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) SHOW CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) HAPPY CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) MAJOR CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัด เกษตร แฮปปี้
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บียอนโปร จำกัด Siam Station
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บียอนโปร จำกัด Thai Station
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท กอฟ ทู โกลบอล จำกัด K-Station
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง จำกัด ZABB CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บอยไทย จำกัด Asian Major Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บุญรักษา มหาโชค จำกัด ดารา แชนแนลส์
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จำกัด Mix Major Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด S CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท กกตาลคู่บัวขาว จำกัด ออนซอน ทีวี
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิ ฮัมซะฮ์ สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม(TMTV)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จำกัด สถานีโทรทัศน์ไทยวิชั่น แชนแนล
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มิติ 4 ทีวี จำกัด มิติ 4
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จำกัด สถานีโทรทัศน์ เจเจ แชนแนล (JJ Channel)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์ แชนแนล จำกัด R Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทย มงคล มัลติมีเดีย จำกัด มงคล แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทีนิวส์ ทีวี จำกัด ทีนิวส์ ทีวี
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ชาลีเคเบิ้ลทีวี จำกัด พี พี นิวส์
ไม่ระบุประเภท บริษัท ทิพย์เคเบิ้ลทีวี จำกัด TPTV
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด อันดามันแชนแนล
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ส่งความสุข จำกัด 7 Zone
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ส่งความสุข จำกัด A Channel
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด ชลบุรี 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home ON AIR
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เคเบิลทีวี (สมุทรสงคราม) ข่าวท้องถิ่น
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยภัณฑ์ เคเบิ้ลทีวี ช่อง 1 CTV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU UNIFY CHANNEL
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU CHANNEL
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ ซี คอมมิวนิเคชั่น 2001 จำกัด HOT LINE NEWS
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สยามธุรกิจ ทีวีนิวส์ จำกัด SIAMTURAKIJ CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เสียงประชาชนไทย จำกัด 13 สยามไทย
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาณาจักร อินเตอร์เทรด จำกัด ประมาณ แชนแนล
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โอ.เค.คาเมร่า จำกัด Hi
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เวิล์ดวาย-เคเบิ้ล ทีวี จำกัด WCTV CABLE TV
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท สิงห์บุรี เคเบิ้ล ที.วี. จำกัด บริษัท สิงห์บุรี เคเบิ้ล ที.วี. จำกัด
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จำกัด ชแนลวี
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จำกัด ฟ็อกนิวส์
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ASI cable TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์ แชนแนล จำกัด R Family
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์ แชนแนล จำกัด R Film
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จำกัด HI CABLE TV SONGKHLA