ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ใช้คลื่นความถี่รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทบริการ

แสดงทุกประเภทรายการโทรทัศน์
แสดงผลหน้าละ รายการ
ประเภทรายการ ชื่อบริษัท ช่องรายการ เงื่อนไข
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด CGTN
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Comedy Central HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด LNTV3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด LAO PSTV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ลิเนียร์ เคเบิลทีวี จำกัด LC Channel 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ลิเนียร์ เคเบิลทีวี จำกัด LC Channel 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Star Bharat
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จำกัด เพลิน
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ปันบุญ มีเดีย จำกัด PB Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE CINEMA
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZING
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE TAMIL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE MARATHI
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE NEWS
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE BUSINESS
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด & TV (AND TV)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE CLASSIC
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE ETC
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด IN TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด TVD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO Hits
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด RED by HBO
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Movies Premium
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Family Movies
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Thai
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Warner TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Action Movies
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด SCM Legend
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Crime
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FX
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด STAR World
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด tvN
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด STAR Chinese Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Channel [V] International
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FIGHT SPORTS
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Sports 3
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Sports 2
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Sports
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Nat Geo People
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Nat Geo Wild
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด National Geographic Channel
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Nick Jr.
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Baby TV
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HLN
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด SKY News
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX News
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO Family
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO Signature
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด CINEMAX
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Pet Club TV (HD)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Gone Viral TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Gone Viral Vogue
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Gone Viral X-treme
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด RT TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Star Utsav
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด STAR Chinese Movies
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Boomerang
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด WION
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท นาซ่าแอนด์ซัน จำกัด นาซ่าทีวี
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบิ้ล ที วี จำกัด ท้องถิ่น
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท กูรูทีวีกรุ๊ป จำกัด KURU PHUMPANYA
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จำกัด MVLAO
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด มายไซน์ เอชดี
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด ของดีประเทศไทย เอชดี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX ACTION MOVIES
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX MOVIES
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทริปเปิ้ลพี คอนเวอเจ้นซ์ จำกัด Star K
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด JUST FOR FUN
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด THAINESS TV
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด EURONEWS
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด MSS CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด VIP TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด True Shopping
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไซเบอร์คอล จำกัด Tiger Shopping Variety
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด NHK WORLD TV
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Cartoon Network
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เดอะไรท์โซน จำกัด ทริปเปิ้ลเอ ทีวี
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด CNN International
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด เนรมิต
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด ME TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด Top TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด FILM MAX
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด STAR CHINESE MOVIES
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX ไทย
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX FAMILY MOVIES
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX CRIME
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX LIFE
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FX
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด BABY TV
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด Nat Geo Wild
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด NHK WORLD
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FRANCE 24
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท พีเอสไอ สาระดี จำกัด FRANCE 24
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด หนังดัง
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Lite Classical
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Soft Hits
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Beautiful Instrumentals
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Love Songs
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Smooth Jazz
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Jazz Vocal Blend
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Rat Pack
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Rock & Roll Oldies
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Classic Rock
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Blues
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Classic R & B
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX 70s Hits
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Retro Disco
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX 80 s Hits
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Adult Contemporary
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Hot Traxx
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Adult Alternative
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Dance
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Euro Hits
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DMX Riviera
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด พุทธะเรดิโอ
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Asian Movie
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Super Star
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด MIRROR CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด DO CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภารตะ
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด CHAMPION
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด M-Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สบายดีทีวี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) Hit Variety
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ปราการ เคเบิ้ล ทีวี จำกัด PKTV CH1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด AIS DOONEE Channel (เอไอเอส ดูนี่ แชนแนล)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จำกัด MVTV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๑๐ Travel TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๙ Cultural TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย PRD ๘ Wisdom TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๖ Quality of life TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๕ Safety TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๔ Energy TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๓ LOCAL TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๑ Agriculture TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Film HD 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด SONY CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Fox Action Movies HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Food Network
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CCM
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Warner TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Paramount Channel HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) T Variety
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค จำกัด K1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอสที เซกเมนต์ จำกัด ทีวีบ้านบ้าน (ฺBaanBaan TV)
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เอเชียน สตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด KWAVE
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด tvN
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท เจีย เจีย มีเดีย จำกัด Living Mall
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด DW (English)
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Euronews
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FRANCE24 (English)
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Channel NewsAsia International
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด eGG Network
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอช26 จำกัด GOOD TV
1. ประเภทการทั่วไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป บริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จำกัด HI CABLE TV SONGKHLA
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ทีวีลาว (TV LAO)
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิธรรมะบันดาลใจ ธรรมะบันดาลใจ
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จำกัด WHITE CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด หนัง แชลแนล
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4050 Channel
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด ภูเก็ต 1
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด ภูเก็ต 2
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด ภูเก็ต 3
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด ภูเก็ต 4
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด ภูเก็ต 5
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด O Shopping
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 7
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 8
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 9
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 10
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด France 24 (French)
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Deutsche Welle
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Euronews
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด NHK WORLD TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Celestial Classic Movies
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด CI
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด FYI
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Arirang TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Thrill
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด KIX
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด ช่องภาพยนตร์ ช่อง 10
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด BTV Plus
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด BTV life
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด ช่องภาพยนตร์ ช่อง 37
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด ช่องภาพยนตร์ ช่อง 38
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด ช่องภาพยนตร์ต่างประเทศ
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท สาครเคเบิล จำกัด สาครเคเบิล 1
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท สาครเคเบิล จำกัด สาครเคเบิล 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ลูกทุ่งแม็กซาโก้ จำกัด ลูกทุ่งแม็กซาโก้ ทีวี
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านช้าง เน็ทเวิอร์ค DCTV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCUTV)
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 5
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 6
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Asian Food Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอซี เทเลวิชั่น จำกัด Five Channel
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน มูลนิธิบุญนิยม โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวี (Boonniyom TV)
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จำกัด People TV
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด Wish Channel
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด AUSTRALIA PLUS TELEVISION
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด Cool Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) N-EXT Music
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) N-EXT วันวาน
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สันติภาพ มีเดีย จำกัด อีสานบ้านเฮา (E-SAN BANHOUW)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE NUNG (ซีหนัง)
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด National Geographic Channel
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Baby TV
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Nick Jr.
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Sky News
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox News
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Information Channel
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 2HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 4 HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 3 HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox Sport 2
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Nat Geo Wild
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด CGTN-Documentary
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด AI Jazeera English
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด CCTV 4
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Channel News Asia
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด France 24
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด AI Jazeera Arabic
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox Sport 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox Thai
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox Action Movies
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด FX HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด MTV Live
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด MTV Asia
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fashion TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fashion TV HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด SCM Legend
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Channel (V) International
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด MTV China
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด STAR Chinese Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox Crime
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด STAR Gold
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Nat Geo People
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด STAR World
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด STAR Plus
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไลอ้อน สเตทส์ จำกัด GOD TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด JKN DRAMAX
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ส่งความสุข จำกัด 7 Zone
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ส่งความสุข จำกัด A Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด C-GARTOON
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด จันทบุรี 1
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด จันทบุรี 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด จันทบุรี 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด จันทบุรี 4
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด C-SPORT 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด C มิวสิค 5 รวมเพลงเก่า
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เวิล์ดวาย-เคเบิ้ล ทีวี จำกัด WCTV CABLE TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เฉลิมกรุงทีวี จำกัด เฉลิมกรุงทีวี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Choice Variety HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Choice Sport HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Choice Preview HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Choice Preview Entertainment HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Choice Preview Sport/Movie HD
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE PLOOK PANYA
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Explore Wild
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE MUSIC
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Deutsche Welle
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด YTN
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท กูรูทีวีกรุ๊ป จำกัด กูรู เทเลวิชั่น
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บางกอก ทาว์น จำกัด สถานีโทรทัศน์ เกษตรนิวส์
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ ซี คอมมิวนิเคชั่น 2001 จำกัด HOT LINE NEWS
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด C-ASIA
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด C-MOVIES
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด C-HD MOVIES
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด C-CHONBURI
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด KARAOKE ลูกกรุง
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด KARAOKE จีน
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด MOVIE REPLAY
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร์ค ยะลาเคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด AC4
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด Modern India TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด AC2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด AC1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด AC3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เมืองกาญจน์เคเบิ้ลทีวี จำกัด Sky Movie
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เมืองกาญจน์เคเบิ้ลทีวี จำกัด TV 7
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อินสไปร์ ซัคเซส โปรดักส์ จำกัด Smart Movie & Music
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Explore SCI
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TNN24 HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จำกัด Chic Station
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีบี เอนิแวร์ จำกัด Asian Major Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จำกัด Mix Major Channel
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Aljazeera
1. ประเภทการทั่วไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป บริษัท พีทีวี เคเบิลเน็ทเวิร์ค จำกัด พี ทีวี
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา DDTV ดีดีทีวี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด NB TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท แม็กซ์มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จำกัด Unity TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซิลค์โรด บรอดคาสติ้ง เทเลวิชั่น จำกัด silkroad television (SRTV)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีซีไอ ทีวี จำกัด ข่าวทีซีไอ ทีวี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด Box Film
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีเน็ตเวิร์คเทเลวิชั่น ข่าวท้องถิ่น CNtv
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์ แชนแนล จำกัด R Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) Maya Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บันนี่ เวนเจอร์ จำกัด Playboy TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา "กศทอ" :ทีวีเพื่อการศึกษาและสัมมาชีพ:
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD MOMO 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD MOMO 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD 1
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BEIN SPORT
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Blue Ant Entertainment
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Blue Ant Extreme
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE FILM HD
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 1
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 2
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 4
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 5
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 6
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอ็มบีทีวี จำกัด BOOMERANG
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRAVEL PLANET HD
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท สระบุรี เคเบิล ทีวี จำกัด ข่าวท้องถิ่นสระบุรี เคเบิลทีวี
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด ชลบุรี 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เคเบิลทีวี บรอดแคสติ้ง จำกัด CTB
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี อีเลคโทรนิคส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี อีเลคโทรนิคส์
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย จำกัด Home หนองคาย 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย จำกัด Home หนองคาย 2
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ชุมพรวิชั่น จำกัด CPV 1
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ยาตีม ทีวี จำกัด ยาตีมทีวี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เมืองกาญจน์เคเบิ้ลทีวี จำกัด MK
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นว่านเคเบิ้ลทีวี ต้นว่าน ทีวี
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสยามซัพพลาย หจก.แสงสยามซัพพลาย (เคเบิ้ลทีวี)
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท นครเขื่อนขันธ์เคเบิลทีวี จำกัด NKK NEWS
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี Channel News Asia
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด สถานี NEWS 1
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด ชลบุรี HD
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิล มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด ศรีตรัง เคเบิลทีวี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Fyi
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Syfy Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด STADIUM 6
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Crime& Investigation
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Sony Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Universal Channel
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Da Vinci Learning
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Animax
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Travel Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด ITV Choice
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท แสนสุข วิชั่น จำกัด SV ASIAN
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท แสนสุข วิชั่น จำกัด SV INTER
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ชาลีเคเบิ้ลทีวี จำกัด พี พี นิวส์
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทิพย์เคเบิ้ลทีวี จำกัด TPTV
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด อันดามันแชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด ชลบุรี 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home 1
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home ON AIR
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จำกัด ชแนลวี
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จำกัด ฟ็อกนิวส์
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์ แชนแนล จำกัด R Family
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์ แชนแนล จำกัด R Film
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เคเบิลทีวี (สมุทรสงคราม) ข่าวท้องถิ่น
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด STADIUM 1
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด STADIUM 2
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด STADIUM 3
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด STADIUM 4
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด STADIUM 5
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด KC Asian
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด KC Movies
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด KC Variety
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด Korat Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เขลางค์นคร เคเบิลทีวี จำกัด KTV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทย เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จำกัด Thai CCTV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จำกัด อีสานทีวี
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด EURO News
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สตาร์ เคเบิ้ล ทีวี จำกัด ข่าวสารสาระท้องถิ่น stv
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท เอส พี เอช เคเบิ้ลทีวี จำกัด 12 CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Fox Action Movies
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Fox Sport News
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ธรรมะทีวี
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Disney XD
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด H 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Life Inspired
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Motor Vision
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด NBA TV
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Outdoor Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไพร์มไทม์ พลัส จำกัด SHOP&SHOW
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สตรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์เปเรชั่น จำกัด SANOOK
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สตาร์เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เทเลวิชั่น จำกัด Samurai
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล รามาแชนแนล(Rama channel)
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Baby TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Channel M
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Fox News
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Fox Sport
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด FOX Sports 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Fox Thai
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด FX HD
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Nat Geo People
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Sky News
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Star Chinese Movies
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด FOX Sports 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด Star World
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด VHD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท แฮปปี้คิทเช่น จำกัด Giffarine Channel (กิฟฟารีน แชนแนล)
ไม่ระบุประเภท บริษัท จี.ซี.กรุ๊ป จำกัด ซุปเปอร์ริช ซุปเปอร์รวย
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท กอฟ ทู โกลบอล จำกัด K-Station (เค สเตชั่น)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จิวเวลรี่ แชนแนล จำกัด "จิวเวลรี่ แชนแนล (Jewelry Channel)"
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นครปฐมเคเบิ้ลทีวี NCTV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จำกัด Smart Smes Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด โมโน พลัส (MONO PLUS)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด S CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ป๊อป ทีวี จำกัด POP TV
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท สปีด แชนแนล จำกัด Speed Channel
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท อาร์เอสยู ทีวี จำกัด RSU WISDOM TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เจน ซี จำกัด เจน ซี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.ซี.เคเบิลทีวี มุกดาหาร MTC เคเบิลทีวี
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิพุทธภูมิ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จำกัด สถานีโทรทัศน์ไทยวิชั่น แชนแนล
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท มีเดีย ซีน จำกัด มีเดีย 84
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Sony Set Asia
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Sony Sab
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Sony Max
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Colors
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Star Gold
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Life OK
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MTV India
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อารมณ์ดี เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โชคดีทีวี
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทีวี ท็อปน็อต โปรดักชั่น จำกัด สถานีสุวรรณภูมิ
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ลิฟวิ่ง โชว์ ทีวี จำกัด ลิฟวิ่ง โชว์ ทีวี
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ (Dr.TV)
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบดาวเทียมเพื่อข่าวสารและความรู้ (PRD2)
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ ETV
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาแห่งประเทศไทย T SPORT CHANNEL
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT CHANNEL
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด HUAHIN WORLD CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด D-Channel
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด สตูล แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ชลบุรี แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด พัทยา แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด เชียงใหม่ แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด อุดร แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โคราช แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด อุบล แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ขอนแก่น แชนแนล
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด SAT TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด RATCHAPAT CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ลาว สตาร์
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT Channel
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) MCOT WORLD
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Bangkok Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Sawasdee Say hi
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ กลาง
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ ใต้
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ อีสาน
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ เหนือ
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Party Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Travel Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Thai Lite TV
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด View World
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Real Stories
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Sports 1
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Sports 2
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Motor Sport
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Burerum CH
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด I-Movie (Th)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด I-Asia (Th)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด A-Film (Th)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Thai Twenty (Th)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด I-Mongkol
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Movie Sat (Th)
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ANIME
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Toon Toon
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Kit Kids
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด WTV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Asia Hot
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด NMS 2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด KBOOM HD
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Aniplus HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Varity One HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Live TV HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Travel Channel HD
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Word Story HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Motor Sports HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Fashion HD
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Phuket Live TV
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ตรัง แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด นคร แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด กระบี่ แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด สุราษฎร์ แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ชุมพร แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ระนอง แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด สงขลา แชนแนล
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด พัทลุง แชนแนล
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จำกัด การ์ตูนคลับชาแนล (cartoon club channel)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด KM CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด Movie Hits
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด LAY THAI
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Explore 3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จ๊ะทิงจา จำกัด JATINGJA SS
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Police TV)
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี สถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด (SBT TV)
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิเพื่อคุณธรรม โทรทัศน์ มุสลิม ไทยแลนด์
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร "WBTV GOOD STATION ( สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ)"
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด TRUE SELECT
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CNN
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Phoenix Info News
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CNBC
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Bloomberg TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด NHK World Premium
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Discovery Asia
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BBC EARTH
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Discovery Science
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Explore Life
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด History Channel
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด National Geographic HD
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Discovery Channel
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Animal Planet
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TNN2
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด KMTV HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Stringray iConcerts
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TV 5 Monde
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด KBS World
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BBC Entertainment
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DIVA
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด AXN
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด E ! Entertainment
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BBC Lifestyle
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TLC
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Reality Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Inside
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True X-Zyte
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Chic Channel
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Travel Channel Thailand
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ไทย ไทย แชนแนล
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด VERY
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TVB Xing He
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX Movies
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด AMC
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TCM
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX Family Movies
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Sundance Channel HD
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Film Asia
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Movie Hits
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Thai Film
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Series
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Asian Series HD
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Nickelodeon
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Disney Junior
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Disney Channel
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE SPARK JUMP
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE SPARK PLAY
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Cartoon Network
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX SPORTS HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Fox Sport2
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Sports Illustrated
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport HD 2
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX Sports 3
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 1
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 2
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 3
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Tennis HD
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 5
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 6
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Golf Channel Thailand
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 7
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท แทรเวล แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด แทรเวล แชนแนล ไทยแลนด์ (TRAVEL CHANNEL THAILAND)
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด สำรวจโลก
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด แอนิมอล โชว์ เอชดี
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด ของดีประเทศไทย
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด มายไซน์
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด บุษบาคาเฟ่
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด เรียลเมโทร
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พีเอสไอ สาระดี จำกัด PSI สาระดี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท แฟนทีวี จำกัด Fan TV
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด Money Channel
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด สยามสปอร์ตไลฟ์
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด สยามสปอร์ต นิวส์
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด สยามสปอร์ต ฟุตบอล
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) You Channel
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BBC World News
2.ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CCTV-4
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport HD 4
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด เพลิน ทีวี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด JKN
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 15
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 14
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 13
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 12
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 11
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 10
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 9
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 7
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 6
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 5
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 4
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 3
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 2
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 1
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z PAY TV 26
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z PAY TV 19
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z PAY TV 5
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z3
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z2
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z4
5.ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z PAY TV 7
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด Z PAY TV 29
3.ประเภทเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด GANG CARTOON CHANNEL
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัด เกษตร เงินล้าน
ไม่ระบุประเภท บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด PEACE TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จำกัด ออนซอนเอชดีทีวี
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด A TV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) SHOW CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) HAPPY CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) MAJOR CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัด เกษตร แฮปปี้
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บียอนโปร จำกัด Siam Station
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บียอนโปร จำกัด Thai Station
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง จำกัด ZABB CHANNEL
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท บุญรักษา มหาโชค จำกัด ดารา แชนแนลส์
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท กกตาลคู่บัวขาว จำกัด ออนซอน ทีวี
4.ประเภทเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิ ฮัมซะฮ์ สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม(TMTV)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จำกัด สถานีโทรทัศน์ เจเจ แชนแนล (JJ Channel)
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท ไทย มงคล มัลติมีเดีย จำกัด มงคล แชนแนล
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยภัณฑ์ เคเบิ้ลทีวี ช่อง 1 CTV
6.ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ บริษัท โอ.เค.คาเมร่า จำกัด Hi