กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่

แสดงผลหน้าละ รายการ
หมวดหมู่ หมายเลขช่อง โลโก้ ชื่อช่อง บรัษัท/หน่วยงาน มติ กสท. วันอนุญาต วันสิ้นสุด
บริการสาธารณะ ประเภทที่สอง ช่อง 1 สถานีวิทยุกองทัพบก กองทัพบก โดยสถานีวิทยุกองทัพบก ครั้งที่ 4/2561 17 มิ.ย. 2561 16 มิ.ย. 2565
บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ช่อง 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13/2561 17 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2565
บริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18/2560 17 มิ.ย. 2561 16 มิ.ย. 2565
บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ช่อง 10 สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 21/2558 29 มิ.ย. 2558 28 มิ.ย. 2562
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่อง 13 3 Family บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่อง 14 MCOT Kids & Family บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่อง 15
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่อง 16 TNN24 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่อง 17
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่อง 18 นิว 18 (NEW 18) บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่อง 19 สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่อง 20 Bright TV บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่อง 21 VOICE TV บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่อง 22 Nation TV บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ช่อง 23 เวิร์คพอยท์ ทีวี บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ช่อง 24 True 4 U (ทรูโฟร์ยู) บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ช่อง 25 GMM25 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ช่อง 26 SPRING 26 บริษัท สปริง 26 จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ช่อง 27 8 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด ครั้งที่ 13/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ช่อง 28 3 SD บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ช่อง 29 โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono 29) บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ช่อง 30 9 MCOT HD บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ช่อง 31 One บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ช่อง 32 ไทยรัฐทีวี บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ช่อง 33 3 HD บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ช่อง 34 Amarin TV HD บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ช่อง 35 7 HD บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572
บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ช่อง 36 พีพีทีวี (PPTV) บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ครั้งที่ 12/2557 25 เม.ย. 2557 24 เม.ย. 2572